"Çelebinin Minik Seyyahları" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kâtip Çelebi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Süleyman Çelebi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Kâtip Çelebi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Evliya Çelebi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Seyyahların Gözüyle Osmanlı

  Osmanlı hakkında yazılar içeren yabancı seyahatnamelerin incelendiği bu canlandırmayı izleyerek Osmanlı kültürü ve yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Osmanlı'dan Kalan Mirasımız
  • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet

  ilk geçici elçimiz
 • Ferhad - Asaf Haled Çelebi

  -
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Meraklılık ve Evliya Çelebi

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Kitapları
 • İçimden - Asaf Halet Çelebi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • İbrahim - Asaf Haled Çelebi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Minik Kaplumbağa

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Alıştırmalar - Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü

  Bu alıştırmadaki soruları çözerek Osmanlı yaşam tarzı hakkında yazılar içeren seyahatnamelerle ilgili bilgilerinizi gözden geçirebilirsiniz.
 • İbrahim - Asaf Haled Çelebi (Seslendiren: Tuğba Eryılmaz)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Mariyya - Asaf Halet Çelebi (Seslendiren: Zafer Ergin)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Ferhad - Asaf Haled Çelebi (Seslendiren: Tuğba Eryılmaz)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • İçimden - Asaf Halet Çelebi (Seslendiren: Meryem Mızrak)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Tembel Minik Sincap

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Minik Damlaların Serüveni

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Tembel Minik Arı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi

  Bu videolu konu anlatımında, öz şiir anlayışındaki sanatçılardan Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Fetret Dönemi ve Çelebi Mehmetin Anadoluda Siyasi Birliği Sağlaması

  Bu konu anlatımında, Fetret Dönemi ve Çelebi Mehmetin Anadoluda Siyasi Birliği Sağlaması açıklanmaktadır.
 • Osmanlı’da Bilim ve Teknoloji

  Bu videolu konu anlatımında Osmanlı Devleti’nin bilim ve teknoloji (Evliya Çelebi, Lagarî Hasan Çelebi, Hezârfen Ahmet Çelebi, Kâtip Çelebi) anlatılmaktadır.
 • Mercan ile Minik Balıklar

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Aslan Ağzı Çiçeği ile Minik Arı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Canavar Otu ile Kahraman Minik Böcek

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları

  Bu konu anlatımında, Farabi, İbni Sina, Piri Reis ve Evliya Çelebi gibi Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin, bilimsel gelişme süreçlerine katkıları anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Çekirdekten Ağaca Limonun Hikayesi

  Okulun açıldığı hafta okula ve arkadaşlarına uyum sağlamaya çalışan öğrenciler sınıf mevcuduna göre rastgele gruplara ayrıldı. Daha önceden tedarik edilmiş olan limon çekirdekleri, minik saksılar, toprak ve su gibi araç gereçler gruplara sunuldu. Limon çekirdeklerinin saksılara ekilmesi sağlandı. Her saksı o grubun numarası ile numaralandırıldı. Öğrencilere bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için yerine getirmeleri gereken sorumluklar bildirildi. Ağaç yetiştirmenin ne kadar emek isteyen bir iş olduğu vurgulandı. Geçen zaman içerisinde bitkilerin gelişimi takip edildi ve öğrencilerin gelişimi ile bağdaştırılarak tartışma ortamı sağlandı.
  • Hayat Bilgisi
  • 1. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
 • İlk Osmanlı Elçileri

  İlk geçici elçilerimiz
 • Fetret Devri

  Bu konu anlatımında, Fetret Devrinde Anadolu’da meydana gelen taht kavgaları, bu dönemde devlet içinde yaşanan olumsuzluklar ve daha sonra I. Mehmet’in merkezî otoriteyi yeniden sağlama sürecinden bahsedilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Mehmet Dönemi (1402 - 1421)
  • Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.
 • Ankara Savaşı'nın Türk Dünyasına Etkileri

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.
 • Asayişi Sağlama Çabaları

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Osmanlı
  • Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.
 • TRT Çocuk (Ağustos 2018)

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Dergileri
 • 2017 LYS - III. Ahmet Dönemi

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774)
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774)
  • 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Özet – Osmanlı'da Yaşanan Değişim

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Değişen Dünyada Değişen Osmanlı
  • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Coğrafyanın Tanımı, Önemi ve Gelişimi-Dene Gör

  Coğrafya Biliminin Gelişimi ile ilgili etkinlik
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa
  • Coğrafya biliminin gelişimi açıklar.
 • IV. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları

  Bu konu anlatımında, IV. Mehmet dönemi ıslahat çalışmaları ve XVII. yüzyıl ıslahat hareketlerinde öne çıkan sadrazamlar açıklanmaktadır.
 • Beylikten Devlete 15. yüzyıl

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Beylikten Cihan Devletine
  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
 • XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel ve Bilimsel Gelişmeler

  Bu konu anlatımında, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültürel ve Bilimsel Gelişmeler açıklanmaktadır.
 • II. Murat Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, II. Murat döneminde gerçekleşen gelişmeler hakkında genel bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • II. Murat Dönemi (1421 - 1452)
  • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
 • Özet – Osmanlı’dan Kalan Mirasımız

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Osmanlı'dan Kalan Mirasımız
  • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.