"Öğretim" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kur'an-ı Kerim 10 - 2. Ünite

  • Kur'an-ı Kerim
  • 10. Sınıf
  • Kur'an Öğretiminde Temel İlke ve Yöntemler
 • Öğretimde Birlik Sağlanıyor

  Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkartılması ve Tevhid-i Tedrisat yasasının ne gibi yenilikler getirdiği ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Eğitim ve Öğretim

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Din Öğretimi Materyal

  Din Öğretimi Materyal
 • Eğitim Öğretim Teknolojisinden Yararlanma

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Sosyal Yaşam
 • Lazuri 7

  • 7. Sınıf
 • peygamber mescidi

  peygamber mescidi sosyal işlevi
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Son Peygamber Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar.
 • Kur'an-ı Kerim 10

  • Kur'an-ı Kerim
  • 10. Sınıf
  • Ezberlenecek Sureler, Ayetler ve Anlamları
 • Kur'an-ı Kerim 10

  • Kur'an-ı Kerim
  • 10. Sınıf
  • Ezberlenecek Sureler, Ayetler ve Anlamları
 • 3. ÜNİTE

  3. ünite eşleştirme
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Son Peygamber Hz. Muhammed
  • Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar.
 • İNSANLAR,YERLER VE ÇEVRELER BULMACA ETKİNLİĞİ

  EĞLENCELİ ÖĞRETİM
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Nereye Yerleşelim
  • Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Yönler

  Ana yönlerin öğretiminde kullanılabilecek sınıfta oluşturduğum bir şiir.
  • Hayat Bilgisi
  • 2. Sınıf
  • Benim Eşsiz Yuvam
  • Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.
 • Okuyun Dünyanız Zenginleşsin (Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Öğretmenler Günü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Öğretmenler Günü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Dünya Çocuk Kitapları Haftası

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Dünyanın Bütün Çiçekleri

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Son Ders

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Öğretmenler Günü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • BULTAK PUZZLE İLE RİTMİK SAYILAR

  Ritmik Sayıların öğretimi eğitsel oyunla eğlenceli hale getirilmiştir.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.
 • Öğretmenler Günü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Öğretmenler Günü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü (2016)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • Öğretmenler Günü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Eğitim Öğretim Temalı Gün ve Haftalar
 • 2' şer Ritmik Sayma Kes Yapıştır Etkinliği

  1. Sınıf 2'şer ritmik sayma öğretiminde yapılabilecek kes yapıştır etkinliği
  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
 • Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Eğitim Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Verme

  Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerini çağdaşlaştırmak için gerçekleştirilen çalışmaları görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Çağdaş Üniversite Yolunda

  1925 ile 1946 arasında açılan yüksek öğretim kurumlarının kronolojik olarak sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Ülkemizdeki Eğitim Hamleleri

  Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’nde Bilim

  Bu konu anlatımında, Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri döneminde eğitim ve öğretime verilen önem anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Eğitsel Müzikle Muson İklimi

  Bu eğitsel müzik, 2016 yılında yazmış olduğum Eğitsel Müziklerle Sosyal Bilgiler Öğretimi konulu yüksek lisans tezime veri oluşturması açısından yapılmıştır. Bu içerik sayesinde Muson iklimi daha eğlenceli şekilde öğrenilebilecek ve bilgilerin kalıcı olmasına katkı sağlanacaktır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Kimler Yaşıyor?
  • Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Paraleller-Meridyenler Eğitsel Müzik

  Bu eğitsel müzik, 2016 yılında yazmış olduğum Eğitsel Müziklerle Sosyal Bilgiler Öğretimi konulu yüksek lisans tezime veri oluşturması açısından yapılmıştır. Bu içerik sayesinde paralel, meridyen ve Türkiye'nin matematik konumu kavramları daha eğlenceli şekilde öğrenilebilecek ve bilgilerin kalıcı olmasına katkı sağlanacaktır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.