"öfke yönetimi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Öfke Yönetimi

  -
  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Trafik Bilinci
 • Stres ve Öfke

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Duygu Kontrolü
 • Siyasi Yönetim Biçimleri: Baskıcı Yönetimler

  Bu videolu konu anlatımında, siyasi yönetim biçimlerinden baskıcı yönetimler hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Sosyoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Toplumsal Kurumlar
  • Siyasal yönetim şekillerini tanır ve karşılaştırır.
 • Siyasi Yönetim Biçimleri: Özgürlükçü Yönetimler

  Bu videolu konu anlatımında, siyasi yönetim biçimlerinden özgürlükçü yönetimler hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Cumhuriyet Yönetimi

  Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklamak.
 • Lojistik Yönetimi

  • Temel Lojistik
  • 10. Sınıf
  • Lojistik Yönetimi
 • Stok Yönetimi

  • Depo Yönetimi
  • 10. Sınıf
  • Stok Yönetimi
 • Yönetim Bilimi

  • Yönetim Bilimi
  • Çoklu Sınıf
  • Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar
 • Yönetim Bilimi

  • Yönetim Bilimi
  • Çoklu Sınıf
  • Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar
 • Operasyon Yönetimi

  Operasyon Yönetimi
 • Toprak Yönetimi

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’ndeki toprak yönetimi ve toprakların bölümlenmesi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Atık Yönetimi

  Atık yönetimi konu anlatımında, atık yönetiminin üç aşaması ve bu aşamalarda yapılabilecekleri görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
 • Stratejik Yönetim

  Stratejik Yönetim
 • Yerel Yönetimler

  İli kim yönetir? Muhtarlar nasıl göreve gelir? Vali halk tarafından mı seçilir? Mahallenin yöneticisi kimdir? Haydi canlandırmamızı izleyip bu soruların cevaplarını bulalım.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Yetkinlik Yönetimi

  Yetkinlik Yönetimi
 • Yönetimin Özü

  7. Sınıf-Yönetimin Özü-Öğretmen
 • Yönetim Biçimleri

  Bu konu anlatımında, bazı yönetim biçimleri ve özellikleri açıklanacaktır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Nasıl Bir Yöntem?
  • Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
 • Toprak Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde toprağın yönetimindeki kurallar ve tarımda üretimin devamlılığının nasıl sağlandığı anlatılmaktadır. Toprakların, “miri toprak”, “mülk toprak” ve “vakıf toprak” olmak üzere üçe ayrıldığı belirtilmiştir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar.
 • Cumhuriyet Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Cumhuriyet yönetiminin özellikleri ve nitelikleri ile ülkemizde cumhuriyet yönetimine geçiş sürecinde yaşanlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Dosya yönetimi

  dosya yönetimi
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Dosya Yönetimi
  • Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.
 • Devlet Yönetimi

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklulardaki devlet yönetiminin esasları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Toprak Yönetimi

  EBA TV - 7. Sınıf, Sosyal Bilgiler Dersi 24.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • Taşra Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde toprakların “eyalet” denilen yönetim birimlerine ayrıldığı ve bu yönetim sistemine taşra yönetimi dendiği anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
 • Toprak Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki toprak yönetimi ve miri toprakların bölümlerinden olan has, ikta, mülk ve vakıf topraklar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Devlet Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde uygulanan devlet yönetiminin esasları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Eyalet Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Osmanlı taşra idari yapısında en büyük birim olan eyaletlerin sancaklara, sancakların kazalara, kazaların da köylere ayrıldığı belirtilmektedir. Bu birimleri kimlerin yönetildiği ve bu yöneticilerin sorumlulukları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
 • Bütçe Yönetimi

  TRT ile yapılan protokol kapsamında alınmış,bütçe yönetimikonulu video içeriktir.
  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Enerji Üretimi
 • Özet - Yerel Yönetimler

  Yerel yönetim, muhtar, vali ve il özel idaresi hakkında anlatımlar içeren bir bilgi ekranıdır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Alıştırmalar - Yerel Yönetimler

  Yerel yönetim, muhtar, vali ve il özel idaresi hakkında sorulardan oluşan bir alıştırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Yaşadığım Yerin Yönetimi

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Yaşadığım Yerin Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • Temel Lojistik
  • 10. Sınıf
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İnsan Kıymetleri Yönetimi

  İnsan Kıymetleri Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi

  • Lojistik Satın Alma
  • 12. Sınıf
  • Satın Alma Yönetimi
 • Ağ Veritabanı Yönetimi

  • Veritabanı
  • Çoklu Sınıf
  • Ağ Veritabanı Yönetimi
 • Maddi Kaynak Yönetimi

  Maddi Kaynak Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

  • Gıda Güvenliği
  • Çoklu Sınıf
  • Toplam Kalite Yönetimi
 • Maddi Kaynak Yönetimi

  Maddi Kaynak Yönetimi