"İlkadım hem" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Hem Sıfat Hem Zamir Olan Kelimeler

  Bu konu anlatımında, hem sıfat hem zamir olarak kullanılabilen kelimeler anlatılmakta; işaret sıfatı ile zamiri, belgisizlik sıfatı ile zamiri ve soru sıfatı ile zamiri karşılaştırılmalı olarak açıklanmaktadır.
 • Varlığın Hem Madde Hem Düşünce Olduğunu Savunanlar

  Bu videolu konu anlatımında, varlığın hem madde hem düşünce olduğunu savunan düşünürlerden Descartes’in varlıkla ilgili görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Hem Sıfat Hem Zamir Olarak Kullanılan Kelimeleri Belirleme

  Belgisiz, soru ve işaret sıfatlarının aynı zamanda zamir olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin sıfat ya da zamir olarak kullanıldığının belirlenmesi istenmektedir.
 • Bağımsız Değişkeni Belirleme

  Animasyon yardımıyla“bağımsız değişkeni belirleme” olayı hem deneyle hem de ifadelerle anlatılacaktır.
 • Operasyon: Isı İletkenliği

  Isı iletkenliğini kullanarak keşif takımını kurtarırken hem eğlenecek hem de bilgilerinizi tekrar edeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Madde ve Isı
  • Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
 • Lozan Barış Görüşmeleri'ne Her İki Hükûmetin de Davet Edilmesini Yorumlama

  Lozan Barış Görüşmeleri'ne hem Osmanlı hem de TBMM Hükûmetlerinin davet edilmesinin altında yatan amacı öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Bağlama Grupları ve Özellikleri

  Bu konu anlatımında, bağlama grupları ve bunların özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca hem edat hem de bağlaç olarak ve hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilen sözcüklerin cümlelere kattığı anlam farklılıkları tartışılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 4: Destan / Efsane
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Metnin Konu ve Ana Düşüncesini Belirleme 5

  Büyüyünce Ne Olacaksın? Haydi gel, hem beraber düşünelim hem de verilen metni beraber inceleyelim.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Kare Dik Prizmanın Hacmindeki Değişim

  Bu konu anlatımında, kare dik prizmanın hacminin, hem taban alanı hem de yüksekliği ile doğru orantılı olduğu anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Lunapark Treni Tasarlayalım

  Bir lunapark treninin ray sistemini kurarak hız ve enerji ile bilgilerini hem tekrar etmiş olacaksınız hem de eğleneceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
  • Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
 • "De, ki, mi"nin Yazımı

  Nalan Hanım ile beraber "Efsane Domatesler" adlı röportaj metnindeki yazım yanlışlarını hem öğrenip hem de düzeltmeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Otçullara Örnekler Verme

  ”Koyun, zürafa, insan, kaplan, ayı canlılarından hangileri hem etçil hem otçul beslenmektedir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Canlılar arasında beslenme yönünden farklılıklar olduğunu kavrar.
 • Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Değişim

  Bu konu anlatımında, kimyasal değişimler sonucunda oluşan maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değiştiği örnekleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.
 • Kızak Yarışı

  Kızağınızla zamana karşı yarıştığınız bu oyunda kaygan ve pürüzlü yüzeylerin harekete etkisini gözlerken hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. 
 • Sıfat Çeşitleri

  Ressam Haluk ile beraber hem güzel bir yağlı boya tablo yapıp hem de sıfat çeşitlerini öğrenmeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Sıfat Tamlamaları

  Babasıyla balığa çıkan Ali, büyük bir keyif içinde hem balık tutmakta hem de okulda öğrendiği sıfat ve sıfat çeşitleri hakkında babasına örnekler vermektedir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Roma Colessium

  Hem dini hem tarihi hem de turistik yönü ile dikkat çeken Roma, İtalya'nın başkenti olup "Dünyanın Başkenti" unvanı ile küresel bir etkiye sahiptir. Katolik kilisesinin idari ve ruhani merkezidir. Roma imparatorluğunun geçmişi günümüze kadar yapıları ile varlığını sürdürmektedir.
 • Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

  Bu etkinlikte verilen hücresel yapıların sadece bitki hücrelerinde mi sadece hayvan hücrelerinde mi yoksa hem bitki hem de hayvan hücrelerinde mi bulunduğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Hücre ve Bölünmeler
  • Hücre
  • Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
 • Asit ve Bazların Sağlığa Etkisi

  Bu konu anlatımında; günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin, sağlığımız üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkileri anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitleri ve Bazları Tanıyalım
  • Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
 • Bir Sıralı İkilinin Koordinat Sisteminde Yerini Belirleme

  Bu interaktif etkinlikte hem verilen bir sıralı ikilinin koordinat sistemindeki yerini bulabilir, hem de koordinat sistemindeki yeri verilen bir noktanın apsis ve ordinat değerlerini belirleyebilirsiniz.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Doğrusal Denklemler
  • Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
 • Adanın Enerji İhtiyaçlarını Karşılayalım

  Enerji sorunu yaşayan bir adaya yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri kurarak o adanın enerji sorununu çözmeye çalışacak, ayrıca yenilenemez enerji kaynaklarını hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Yakıtlar
  • Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.
 • Nükleik Asitlerin Yapısı

  Bu videolu konu anlatımında; nükleik asitlerin özellikleri belirtilmekte, hem DNA hem RNA’da bulunan yapılar ile yalnızca DNA ya da yalnızca RNA’da bulunan yapılar karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
 • Alıştırmalar - Teknolojiyle Gelen Değişim

  Bu alıştırmada teknolojik gelişmelerin toplum hayatında meydana getirdiği değişiklikler hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak buluşların ve teknolojik gelişmelerin hem birey hem de toplum hayatına etkileri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Teknoloji ve Toplum
  • Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
 • Güneş Arabası

  Güneş Arabaları Yarışı için bir güneş arabası tasarlamanız ve yarışmada parkuru en kısa sürede tamamlamanız beklenen bu oyunda hem eğlenecek, hem de güneş enerjisinin günlük hayattaki kullanımını öğreneceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Işığın Soğurulması
  • Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır.
 • Doğada Yaşamak ve Doğayı Korumak İçin Öneriler

  Hem doğayı korumak hemde doğaya verilen zararı önlemek için önerilerin yazılabileceği bir uygulama ekranıdır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Dil Becerileri
  • Yazma
  • Yazılarında söz varlığından yararlanır.
 • Etçillerin Özelliklerini Açıklama

  Bir komünitedeki etçil hayvan popülasyonu için verilen “bireylerinin kromozom sayısı farklılık gösterir, otçul canlı sayısının artmasından olumsuz etkilenir, hem otçul hem etçil canlı sayısının azalmasından olumlu etkilenir; ifadelerinden hangileri doğru olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Canlılar arasında beslenme yönünden farklılıklar olduğunu kavrar.
 • Küme Problemlerini Çözme - 3

  45 kişilik bir toplulukta, boş zamanlarında kitap okuyanların sayısının 28, müzik dinleyenlerin sayısının 30, başka bir uğraşla ilgilenenlerin sayısının da 10 olduğu biliniyorsa, boş zamanlarında hem kitap okuyup hem de müzik dinleyenlerin sayısını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Kümeler
  • Kümelerde İşlemler
  • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • Küme Problemlerini Çözme - 5

  80 dairelik bir apartmanda 40 daire 2 katlı, dairelerin 5'te 2'sinin de mutfağı yeni yapılmıştır, 12 daire hem tek katlı hem de eski mutfaklı ise apartmandaki yeni mutfaklı 2 katlı daire sayısını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Kümeler
  • Kümelerde İşlemler
  • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • Bakterileri Sınıflandırma Kriterlerini Sıralama

  ”Bakterilerle ilgili olarak verilen; beslenme şekillerine göre otorotrof ve heterotrof olmak üzere ikiye ayrılır; oksijen gereksinimlerine göre oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan çeşitleri vardır; şekillerine göre sınıflandırılabilir; gram boyası ile boyanan bakteriler ”gram pozitif” boyanmayanlar gram negatif olarak adlandırılır; ototrof bakterilerin hepsi fotosentez yapar, ifadelerinden hangisi yanlıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
 • Besin Zincirleri ile İlgili Problem Çözme

  “Bir besin zinciri oluşturabilen K, L, M ve N canlıları ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. M canlısı mide ve bağırsağında selüloz sindirimini sağlayan bakterilerle mutualist yaşar. N canlısı karbon dioksit özümlemesi ve selüloz sentezi gerçekleştirir. K canlısı kesici dişlere sahiptir ve bu canlının sindirim kanalında selüloza rastlanmaz. L canlısı hem kesici hem de öğütücü dişlere sahiptir, selüloz sindirimini gerçekleştiremez. Buna göre bu canlıların besin zincirinde biyokütlesi en fazla olandan en aza doğru sıralaması nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.