"İnegöl organize sanayi bölgesi ortaokulu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Ekonomik Faaliyetler
  • Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.
 • Bölgelerimizi Tanıyalım

  Ünite Tarama Testi - Bölgelerimizi Tanıyalım
 • Bölgelerin Hesaplanması

  Bu projede düzlemsel bir bölgenin farklı doğrularla en fazla kaç bölgeye ayrıldığı, ardışık sayıların Gauss kuralıyla sonlu toplamının bulunması amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.
 • Bölge

  Bu konu anlatımında, coğrafi bölgelerin hangi kriterlere göre belirlendiği anlatılmaktadır.
 • Bölgeler

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
  • Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
 • Bölgelerimizi Tanıyalım

  Bölgelerimizi Tanıyalım-öğrenci kopyası
 • Bölgelerimizi Tanıyalım

  Bölgelerimizi Tanıyalım-öğretmen kopyası
 • Cografi Bölgeler

  Coğrafi Bölgeler etkileşimli etkinlik.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Orman Bölgelerimiz

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Çizgi Filmler
  • Orman Dostları
 • Türkiye'de bölgeler

  Bu konu anlatımında, Türkiye'de bölgeler anlatılmaktadır.
 • Karma bölgeler

  Bu konu anlatımında, karma bölgeler anlatılmaktadır.
 • İç Anadolu Bölgesi’ndeki Ekonomik Faaliyetler

  Bu konu anlatımında, İç Anadolu Bölgesi’ndeki başlıca ekonomik faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz. 
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
  • Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
 • Karadeniz Bölgesi’ndeki Ekonomik Faaliyetler

  Bu konu anlatımında, Karadeniz Bölgesi’ndeki başlıca ekonomik faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
  • Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
 • Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler

  5. Sınıf-Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler-Öğretmen
 • Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler

  Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler-öğrenci kopyası
 • Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler

  Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler-öğretmen kopyası
 • Ekvatoral İklim Bölgeleri

  Ekvatoral İklim Bölgelerinin bulunduğu bölgeleri oklarla işaret eder
 • Analitik Düzlemde Bölgeler

  Bu videolu konu anlatımında analitik düzlemdeki bölgeler açıklanmaktadır.
 • Çokgensel Bölgelerin Alanı

  Bu interaktif etkinlikte, bir hikâye ile birlikte düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplamaya günlük hayatımızda nerede ihtiyaç duyacağımız ile ilgili bir örnekle düzlemsel bölgelerin alanının nasıl hesaplanacağını bulabilirsiniz. Daha sonra ise verilen bölgeyi daha küçük bölgelere ayırarak büyük bölgenin alanını hesaplayabilirsiniz.
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Alan Ölçme
  • Alan ile ilgili problemleri çözer.
 • Serbest ticaret bölgeleri

  Bu konu anlatımında, serbest ticaret bölgeleri anlatılmaktadır.
 • Türkiye'de Bölge Sınıflandırılması

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
  • Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
 • Bölge Sınırlarının Değişimi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
  • Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.
 • Akdeniz Bölgesi’ndeki Ekonomik Faaliyetler

  Bu konu anlatımında, Akdeniz Bölgesi’ndeki başlıca ekonomik faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz. 
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
  • Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
 • Sanayi İnkılabı'nın Ekonomiye Etkileri

  Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı’nın neden olduğu ekonomik sorunlar incelenmektedir. Artan üretimle beraber ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacı ve bu ihtiyacın sömürgeler yoluyla çözülmesi anlatılmakta, İngiltere ve Fransa'nın sömürge olarak aldığı bölgeler incelenmekte ve tüm bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkisi açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
 • Bölge Mahkemesi Kalem Hizmetleri

  • Yüksek Yargı Kalem Hizmetleri
  • 12. Sınıf
  • Bölge Mahkemesi Kalem Hizmetleri
 • Alıştırmalar - Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler

  Bu alıştırmadaki soruları çözerek bölgelerimizdeki ekonomik faaliyetler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler
  • Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.
 • Çemberin Düzlemi Ayırdığı Bölgeler

  Çemberin kendisini, iç bölgesini ve dış bölgesini gösteren gömülü etkileşim.
 • Koordinat Sisteminin Bölgelerini Belirleme

  Analitik düzlemin 4. bölgesinde verilen, koordinatları belli olmayan noktadan yararlanarak, diğer bir noktanın düzlemin kaçıncı bölgesinde bulunduğu sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Analitik Geometri
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • 2013 LYS3 - Bölge Türleri

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
  • Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
 • Türkiye'de Farklı Bölgeler - I

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.
 • Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası

  Sizin için hazırladığımız Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası yardımıyla Türkiye'nin coğrafi bölgelerini daha yakından tanıyabilirsiniz. Harita araçlarını kullanarak, dilediğiniz bölgeye yakınlaşıp, uzaklaşabilir, işaretlemeler yapabilirsiniz. Haritanın çıktısını alabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Ürettiklerimiz
  • Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler
  • Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
 • Türkiye'de Farklı Bölgeler - II

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.
 • Türkiye bölgeler dilsiz harita

  dilsiz harita çalışması
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi
  • Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
 • Üçgensel Bölgede Alan Hesaplamaları

  Bu etkinlikte, verilen üçgenlerin çevre ve alan hesaplamalarının yapılması beklenmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Üçgenler
  • Üçgenin Alanı
  • Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.
 • 2017 YGS - Bölge Türleri

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
  • Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
 • Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

  Düzlem üzerindeki bir çemberin ayırdığı bölgeler; bir başka deyişle çemberin iç ve dış bölgeleri tanımlanmaktadır.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Ege Bölgesi'ndeki Ekonomik Faaliyetler

  Bu konu anlatımında, Ege Bölgesi'nin başlıca ekonomik faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
  • Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
 • Dörtgensel Bölgelerin Alanları - 1

  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Çokgenler
  • Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • Dörtgensel Bölgelerin Alanları - 2

  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Çokgenler
  • Alan ile ilgili problemleri çözer.
 • Paralelkenarsal Bölgelerin Alanını Hesaplama

  Kenar uzunluklarından biri ve bu kenara ait yüklekliğinin uzunluğu verilen iki farklı paralelkenarsal bölgenin alanlarını hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
  • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.