"İspanya" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Avrupa’da Yeni Yönetimler: İspanya’da Franco Dönemi

  Bu videolu konu anlatımında Avrupa’da Yeni Yönetimler: İspanya’da Franco Dönemi anlatılmaktadır
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. Sınıf
  • İki Küresel Savaş Arasında Dünya
  • İki Küresel Savaş Arasında Dünya
  • İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Keşifler

  Bu videolu konu anlatımında, coğrafi keşifler, coğrafi keşiflerin nedenleri, Portekiz’in keşifleri, İspanya’nın keşifleri, Amerika’nın keşfi, İngiltere’nin ve Fransa’nın keşifleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1453 - 1595)
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1520 - 1595)
  • 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Avrupa
  • Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 • Osmanlı Hızla Genişliyor

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1453 - 1595)
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1520 - 1595)
  • 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Tunus’un Fethi

  Bu konu anlatımında, Kılıç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin 1574 yılında Tunus’u yeniden fethetmesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1566 - 1579)
  • I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.
 • Alıştırmalar - Denizlerdeki Savaşlar

  Bu alıştırmada; Osmanlı’nın denizlerde yaptığı savaşlar ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Emeviler ve Abbasiler

  Bu konu anlatımında, Emevi Devleti'nin özellikleri açıklanmaktadır.
 • Beni Ahmer Devleti

  Bu konu anlatımında, Beni Ahmer Devleti’nin siyasi ve kültürel tarihine ve devletin yıkılışına ait bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerini ve diğer Avrupa devletleri ile olan etkileşimini kavrar.
 • Rönesans’ın Nedenleri ve Yayılması

  Bu videolu konu anlatımında, Rönesans’ın nedenleri, İtalya’da Rönesans, Rönesans’ın yayılması anlatılmaktadır.
 • İnebahtı Deniz Savaşı

  İnebahtı Deniz Savaşı  ile ilgili konu anlatımında, Osmanlı’nın bu savaşta hangi devletler ile savaştığı ve bu savaşın nasıl sonuçlandığını öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.