"Şekibe aksoy io" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Figüratif Desen

  Canlı modelden figüratif desen çalışması konusunda detaylı bilgilendirme ve örnekler yer almaktadır.
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini kullanır.
 • İzlenimcilik Akımı

  İzlenimcilik(empresyonizm) akımının tarihsel süreci ve öncü ressamları
 • Hayat Ağacı Projesi ve Gençlerde Bağımlılık

  23 Haziran 2015 tarihinde Avukat Sema Aksoy ve Doç. Dr. Recep Tayfun'un gerçekleştirdiği "Hayat Ağacı Projesi ve Gençlerde Bağımlılık" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.