"Şiir" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Şiir

  Şiir yarışmasına katılmak isteyen karakterimiz arkadaşını yarışmaya katılmak için ikna etmeye çalışır. Şiir yazmanın sandığı kadar zor olmadığını anlatır. Sen de karakterimizin anlattıklarını dinleyerek şiir hakkında bilgi edinebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiir

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiir, Nazım - Şiir Farkı

  Bu videoda şiir ve şiir türleri açıklanarak şiirde temanın hangi yönden ele alındığı sorgulanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Mensur Şiir, Şiir ve Zihniyet

  Bu videoda şiir ve şiir türleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiirde Gerçeklik

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Şiirde Anlam

  Şiirde Anlam_Öğrenci KTT
 • Şiir İnceleme

  5.Sınıf Öğrenci AKT
 • Şiir İnceleme

  Şiir İnceleme-öğrenci kopyası
 • Şiir İnceleme

  5.Sınıf Öğretmen AKT
 • Şiir İnceleme

  Şiir İnceleme-öğretmen kopyası
 • Şiir Bilgisi

  Şiir Bilgisi Öğrenci AKT 2019
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiirde Anlam

  Şiirde Anlam_Öğretmen KTT
 • Şiirde Anlam

  4. Sınıf-Şiirde Anlam-Öğretmen
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiirde Anlam

  4. Sınıf-Şiirde Anlam-Öğrenci
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiir Bilgisi

  Şiir Bilgisi Öğrenci AKT 2019
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiir Çözümleme

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • Şiir Dili

  Bu konu anlatımında, şiir dilinin başlıca özelliklerini öğrenebilirsin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
 • Şiir Yazma

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Şiir yazar.
 • Şiir Hakkında, Vezin Başka Şiir Başka

  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Şiir Hakkında” adlı eserinden ve Nurullah Ataç'ın “Vezin Başka, Şiir Başka” adlı eserinden alınan metinlerin, metin hazırlamada kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin önemi dikkate alınarak okunması beklenmektedir.
 • Şiir Türleri: Satirik, Epik ve Dramatik Şiir

  Bu videoda satirik, epik ve dramatik şiir özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiir Türleri: Didaktik, Pastoral ve Lirik Şiir

  Bu videoda didaktik, pastoral ve lirik şiir özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiirde Ahenk Unsurları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Şiirde Ahenk Unsurları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Manzume ve Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • Şiirin Şekil Özellikleri

  Canlandırmada şiirin genel özellikleri ve şiirin ahenk kazanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar verilmiştir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Şiir Dilinin Farklılığı

  Bu konu anlatımında, serbest şiirin özelliklerini bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 8. sınıf
  • Hak ve Özgürlükler
  • Özgürlük
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Divan Şiirinden Seçmeler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Divan Şiirinden Seçmeler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Alıştırmalar-Şiirde Anlam

  Alıştırmalar-Şiirde Anlam2019
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiir ve Düzyazı

  Öğrenci KTT
 • Şiirin Özelliklerini Belirleme

  Ekranda çeşitli şiirler yer almaktadır. Bu şiirleri okuyarak şiirin temasını belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Öz (Saf) Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, öz şiir anlayışının özellikleri ve diğer anlayışlardan farkları anlatılmaktadır.
 • Şiir, Abbas, Su

  Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Şiir” ve “Abbas” ile Reşat Nuri Güntekin'in “Su” adlı eserinden alınan metinlerin, somut ve soyut anlatımlı ifadelere dikkat edilerek okunması istenmektedir.
 • Şiir Dilinin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, şiir dilinin özelliklerini öğreneceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
 • Şiir Türlerini Belirleme

  Duygusal şiir, doğa şiirleri, kahramanlık şiiri, öğüt şiiri ve eleştiri şiiri tanımlarını bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Şiir Dili - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, şiire ve düz yazıya ait özellikleri ayırt edeceksiniz.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiir Yazma 2

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Şiir yazar.
 • Şiirde Şekil Bilgisi

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
 • Toplumcu Gerçekçi Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Biraz da şiir

  Nedim'in şiiri