"Şiirimin Dili" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Şiir Dili

  Bu konu anlatımında, şiir dilinin başlıca özelliklerini öğrenebilirsin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
 • Şiir Dili - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, şiire ve düz yazıya ait özellikleri ayırt edeceksiniz.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiir Dili ve Söz Sanatları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Teşbih, İstiare

  Bu videoda söz sanatlarından teşbih ve istiarenin ne olduğu açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatların işlevlerini belirler.
 • Sözcükte Anlam - 1

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Sözcükte Anlam - 2

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları - 2

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları - 1

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • İsim Tamlamaları

  Bu videoda isim tamlamaları anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • OKUMA
  • ŞİİR
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Ögeleri: Özne

  Bu videolu konu anlatımında, öznenin ne olduğu ve yükleme sorulan hangi sorularla bulunabildiği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Özne Çeşitleri: Gerçek, Sözde, Açıklamalı ve Örtülü Özne

  Bu videolu konu anlatımında, gerçek özne, sözde özne, açıklamalı özne, örtülü özne örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Türkçede Kullanılan "ki"

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Anlatım Bozuklukları: Sözcüklerin Yanlış Kullanılması

  Bu videolu konu anlatımında, sözcüklerin yanlış kullanımı ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Özne, Tümleç ve Nesne Yanlışlıkları ve Anlam Belirsizliği

  Bu videolu konu anlatımında, özne, tümleç, nesne yanlışlıkları ve anlam belirsizliği ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Anlatım Bozuklukları: Gereksiz Sözcük Kullanımı

  Bu videolu konu anlatımında, gereksiz sözcük kullanımı ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Tamlamalara İlişkin Yanlışlar, Yardımcı Eylem Yanlışları ve Çatı Uyumsuzluğuna Bağlı Yanlışlar

  Bu videolu konu anlatımında, tamlamalara ilişkin yanlışlar, yardımcı eylem yanlışları ve çatı uyumsuzluğuna bağlı yanlışlar ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Özne – Yüklem Uyumsuzluğu

  Bu videolu konu anlatımında, özne-yüklem uyumsuzluğu ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Anlamca Çelişen Sözcükler, Sıralama ve Mantık Yanlışlıkları ve Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

  Bu videolu konu anlatımında, anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, sıralama ve mantık yanlışlıkları ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Yüklem Yanlışlıkları

  Bu videolu konu anlatımında, yüklem yanlışlıkları ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Karşılaştırma Yanlışları, Bağlaçların Yanlış Kullanımı ve Ek Kullanımına Bağlı Yanlışlıklar

  Bu videolu konu anlatımında, karşılaştırma yanlışları, bağlaçların yanlış kullanımı ve ek kullanımına bağlı yanlışlıklar ile oluşan anlatım bozuklukları anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 5: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 5: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Ad Tamlamaları (İsim Tamlamaları)

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS - Ekler

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İsimlerin, Kelime Gruplarının Oluşumundaki İşlevleri

  Bu konu anlatımında, isimlerin, kelime gruplarının oluşumundaki işlevleri açıklanmakta, belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlamaları örneklerle açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Şiir ve Gelenek: Halk Şiiri, Divan Şiiri, Modern Şiir Gelenekleri

  Bu videoda halk şiiri, divan şiiri ve modern şiir gelenekleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiir, Nazım - Şiir Farkı

  Bu videoda şiir ve şiir türleri açıklanarak şiirde temanın hangi yönden ele alındığı sorgulanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • TDE91801M07P01KA01V01

  Dil Anlayışı ve Şiir
 • Mensur Şiir, Şiir ve Zihniyet

  Bu videoda şiir ve şiir türleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Tırnak, Tek Tırnak ve Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda tırnak, tek tırnak ve kesme işaretinin kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Kısa ve Uzun Çizginin Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda kısa ve uzun çizginin kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Noktalama İşaretlerinin İşlevleri ve Noktanın Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda noktalama işaretlerinin işlevleri ve noktanın kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Yay ve Köşeli Ayracın Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda yay ve köşeli ayracın kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Virgülün Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda virgülün kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Noktalı Virgülün ve İki Noktanın Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda noktalı virgülün ve iki noktanın kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Üç Nokta, Soru İşareti ve Ünlem İşaretinin Kullanıldığı Yerler

  Bu videoda üç nokta, soru işareti ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerler açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 11

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 7: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi