"şeker" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Şekerin Verileri

  Bu projede bir grup öğrencinin şeker değerlerini, boy, kilo ve kitle endekslerini belirleyerek elde edilen verileri düzenlemesi ve grafikleri yorumlaması amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Matematik
  • 9. Sınıf
  • Veri
  • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
  • Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.
 • Nişasta-Şeker Bitkileri

  • Endüstri Bitkileri
  • Çoklu Sınıf
  • Nişasta-Şeker Bitkileri
 • Pancardan Şeker Üretimi

  • Özel Gıdalar
  • Çoklu Sınıf
  • Pancardan Şeker Üretimi
 • Şeker Çalışması

  Şeker Çalışması
 • Şekerin Karbonlaşması

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler
 • Gıdalarda Şeker Tayini

  • Gıdalarda Temel Kalite Kontrol Analizleri
  • 11. Sınıf
  • Gıdalarda Şeker Tayini
 • Eskişehir - Halkalı Şeker

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Dramatik (Sahne) Sanatları
  • Halk Oyunları
 • Le Sucre/şeker

  Fransızca "şeker" kelimesinin anlamına geldiği animasyonla anlatılmaktadır.
  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Bana Zehir Olan Şeker

  ”Bana Zehir Olan Şeker” adlı metnin, konusuna dikkat edilerek okunması istenmektedir.
 • Kan Şekeri Düşüklüğünde İlk Yardım

  Kan şekeri düşüklüğünde ilk yardım animasyonla anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • Laktoz Şekerinin Genel Özelliklerini Sıralama

  ”Laktoz ile ilgili olarak verilen: disakkarittir, bitkilerde bulunmaz, memelilerde sütun yapısında bulunur, glikoz ve fruktozun birleşmesi sonucu oluşur, ifadelerinden doğru olanların sonuna ”D”, yanlış olanların sonuna ”Y” harfi yazınız.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
 • Sukroz Şekerinin Genel Özelliklerini Sıralama

  ”Karbonhidrat çeşididir; disakkarittir; peptit bağı bulundurur; hidrolizinde bir molekül su harcanır; hayvan hücrelerinde sentezlenemez; arpa şekeri olarak da adlandırılır, özelliklerinden sükroz (sakkaroz) molekülü için doğru olan ifadelerin yanına (D), yanlış olanlarını ifadelerin yanına (Y) yazınız.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
 • Karbonhidratların Sindirimi

  Bu konu anlatımında, karbonhidratların sindiriminin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. Nişastanın sindirimi ve amilaz enzimi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Noktalama İşaretlerini Belirleme - Bana Zehir Olan Şeker

  Bu konu anlatımında, bazı noktalama işaretlerini ve kullanım yerlerini öğreneceksin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Glikozit Bağı ve Hesaplanması

  Bu konu anlatımında, glikoz, sükroz gibi monosakkaritlerin glikozit bağıyla birleşip disakkarit ve polisakkaritleri oluşturması açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Nişastanın Genel Özelliklerini Sıralama

  ”Nişasta ile ilgili olarak: bitkisel hücrelerde depo polisakkariti olarak kullanılır, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, insanın sindirim sisteminde bulunabilir, oluşumu sırasında yapısına katılan glikoz sayısı kadar su molekülü açığa çıkar, ifadelerinden doğru olanların sonuna ”D” yanlış olanların sonuna ”Y” harflerini yazınız.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Selülozun Genel Özelliklerini Sıralama

  ”Selüloz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna 'D' yanlış olanların sonuna 'Y' harfi yazınız: Bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturarak bitkiye desteklik sağlar, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanmaz, insanların sindirim sisteminde glikoza kadar parçalanır.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Bana Zehir Olan Şeker

  Bu alıştırmada "Bana Zehir Olan Şeker" adlı metinde değinilen ve değinilmeyen yargıları ayırt etmen beklenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Noktalama İşaretlerini Belirleme - Bana Zehir Olan Şeker - Alıştırma

  Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyeceksin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Bana Zehir Olan Şeker - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, okunan metne ilişkin sorulan soruların doğru cevaplarının belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Paragraf, Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Paragrafın Özellikleri ve Paragrafta Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce ve Başlık
  • Metnin konusunu belirler.
 • Nişasta

  Bu konu anlatımında, bitkilerin sentezlediği glikoz polimerlerinden olan nişastanın özellikleri, yapısı ve işlevleri açıklanmaktadır. Ayrıca nişastanın insan vücudunda nasıl sindirildiği açıklanmakta, nişastanın endüstride kullanım alanlarına da örnekler verilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Karbon ve Karbonhidratlar

  Bu konu anlatımında, karbon elementinin önemi, karbonhidratların yapısı ve işlevleri, monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit kavramları açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Selüloz

  Bu konu anlatımında, selülozun yapısı, özellikleri, insan vücudu için önemi ve endüstrideki kullanım alanları açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • sugar

  İngilizce "sugar" kelimesinin, "şeker" anlamına geldiği animasyonla anlatılmaktadır.
  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Karışım Problemlerini Çözme - 7

  %30'u şeker olan 400 gram karışımın %40'ı dökülerek yerine aynı miktarda şeker ilave ediliyor. Daha sonra karışımın tekrar 4'te 1'i dökülerek bu sefer yerine %40'ı şeker olan şekerli su ilave ediliyor, oluşan yeni karışımdaki şeker yüzdesini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Der Würfelzucker

  Bu içerikte Almanca "Würfelzucker" kelimesinin "küp şeker" anlamına geldiği animasyonla anlatılmaktadır.
  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Karışım Problemlerini Çözme - 4

  Şeker oranı %60 olan şekerli su karışımının 5'te 2'si dökülüp yerine su eklendiğinde yeni karışımdaki şeker miktarını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Buhar Basıncı – Konsantrasyon İlişkisini Tanımlama-2

  ”Üç farklı şeker çözeltisine ait buhar basıncı-sıcaklık grafiğine göre; A, B ve C çözeltilerinin şeker konsantrasyonları arasındaki ilişki nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Sıvı Çözeltiler
  • Koligatif Özellikler
  • Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.
 • Sanayi Bitkileri

  Sanayi bitkilerinin tanımı yapılarak pamuk, tütün ve şeker pancarının yetişme alanları ve üretiminin yapıldığı yerler belirtilmektedir. Ayrıca şeker pancarı atığı olan küspenin hayvan yemi olarak kullanıldığı vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
  • Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 • Suda Çözünen ve Çözünmeyen Maddeler

  Bazı maddelerin suda çözündüğü, bazı maddelerin ise suda çözünmediği tuz, şeker, mercimek ve kum ile yapılan gözlemler ile gösterilmektedir.
 • Karışım Problemlerini Çözme - 5

  A kabındaki %70'i su olan 60 gram şekerli suyun 3'te 2'si, %50'si şeker olan ve içinde 40 gram şekerli su bulunan B kabına boşaltılarak B kabında oluşan karışımın yarısı tekrar A kabına boşaltılıyor oluşan yeni karışımın şeker yüzdesini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Karışım Problemlerini Çözme - 2

  2 kg tuz, 3 kg şeker ve 15 kg su karıştırıldığında karışımdaki her bir maddenin ağırlıkça yüzdesini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yoğunluk Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Kum-şeker, su-petrol, buğday-saman, naftalin-talaş karışımlarından hangileri karışımları ayırma yöntemlerinden olan yoğunluk farkıyla birbirlerinden ayrılabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Nükleotitlerin Yapısını Açıklama

  “Bir nükleotitte; azotlu organik baz, pentoz şekeri, fosfat, hidrojen bağı, fosfodiester bağı, glikozit bağı yapılarından hangisi veya hangileri bulunur?” sorusu ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
 • Kütlece Yüzde Konsantrasyon İle İlgili Problem Çözme-2

  “%20’lik 400 gram şekerli suya 100 gram şeker, 500 gram su ilave edilirse yeni çözelti kütlece yüzde kaçlık olur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
 • ATP'nin Genel Özelliklerini Sıralama

  ”ATP ile ilgili olarak verilen; 3 tane yüksek enerjili fosfat bağına sahiptir; yapımı için enerji gerekir; adenin bazı içerir; riboz şekeri bulundurur, ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
 • RNA'nın Genel Özelliklerini Açıklama

  ”RNA molekülü ile ilgili olarak verilen; RNA molekülü çeşitleri kendini eşleyebilir, üç çeşit RNA molekülü bulunur: mRNA, tRNA, rRNA; tek iplikçikten oluşur, yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
 • Limonata

  • Temel Hamur Teknikleri
  • 11. Sınıf
  • Soğuk-Sıcak İçecekler
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk-sıcak içecekleri özelliği ve çeşidine göre hazırlayıp servise hazır hâle getirir.
 • DNA

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.