"2-B sısfı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Almanca B 1.1 - 2. Ünite

  • Almanca - B1.1
  • Çoklu Sınıf
  • Themenkreis 2: Emotionen
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu - 2

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. (b).
 • Karmaşık Sayılarda İşlemler - 2

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • İkinci Dereceden Denklemler
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
  • Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
 • Kareköklü Bir Sayıyı "a kök b" Şeklinde Yazma

  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Kareköklü İfadeler
  • Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü Bir İfadeyi Kök Dışına Çıkarma ve Kareköklü Bir İfadenin Katsayısını Kök İçine Alma

  Bu interaktif etkinlikte, tam kare olmayan bir kareköklü ifadenin karekök dışına çıkarılmış halini veya verilen kareköklü ifadenin katsayısının içeri alınarak yazılmış halini belirleyeceksiniz.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Kareköklü İfadeler
  • Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • "B" Harfi

  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Greeting
  • Students will be able to recognize the alphabet.
 • Kareköklü Bir İfadeyi Kök Dışına Çıkarma ve Kareköklü Bir İfadenin Katsayısını Kök İçine Alma

  Bu konu anlatımında, tam kare olmayan bir kareköklü ifadenin karekök dışına nasıl çıkarıldığı ve verilen kareköklü ifadenin katsayısının nasıl karekök içine alınacağı anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Kareköklü İfadeler
  • Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Ünite 2

  Ünite 2
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 2. Ünite
 • Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Kareköklü İfadeler
  • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Özet - Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemi

  Özet - Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemi
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Kareköklü İfadeler
  • Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
 • B Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • B Grubu Elementleri
 • B Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • B Grubu Elementleri
 • Gizlenmiş B Sesleri

  Verilen görseller içerisinde ilgili sesin olduğu görselin seçilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Şifreyi Çözelim: B Sesi

  Şekiller ile şifrelenmiş kelimeleri, şekilleri doğru yerlerine taşıyarak kelimeleri oluşturması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Büyük B Harfinin Tekrarlı Yazımı

  Büyük ”B” harfinin yazımı  art arda yazılarak gösterilmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • İçinde B Sesi Geçen Objeler

  Ekranda gösterilen varlıkların hangisinin içerisinde ”B” sesi bulunduğu anlatılarak sesin hissettirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Cümleler Oluşturma

  İçerisinde ”B” sesinin bulunduğu sözcüklerle düzgün sıralı cümle oluşturulması istenmektedir. Ekrandaki sözcükler, cümlede olması gereken sıraya göre tıklanır ve oluşturulan cümle bütün olarak gösterilir. 
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Heceleri Birleştirme

  Seslerin ve hecelerin ayrı ayrı yazılışları, okunuşları ve birlikte yazılışları gösterilmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Cümleler

  Heceler birleşip kelimeleri, kelimeler birleşip cümleleri oluşturmaktadır. Kelimelerin heceleri farklı renkte gösterilmektedir. Cümlelerde noktalama işaretleri vurgulanmaktadır.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Küçük B Harfinin Yazımı

  Küçük ”B”  harfinin kılavuz çizgiler arasında dik temel yazı ile yazımı gösterilmektedir. 
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Küçük B Harfinin Tekrarlı Yazımı

  Küçük ”B” harfinin yazımı  art arda yazılarak gösterilmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi Şarkısı

  ”B” sesini hissettirmek amacı ile hazırlanmış bir şarkıdır.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi ile İlgili Hafıza Uygulaması

  İçerisinde ”B” sesinin bulunduğu sözcüklerden yazılışı aynı olanları bir kart oyunu ile eşleştirmesi istenmektedir. 
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Sözcükleri Dinleyerek Tanıma

  İçerisinde ”B” sesinin bulunduğu sözcükler arasından söylenen sözcüğü tanıyıp, işaretlemesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Kelimeler Oluşturma

  İçerisinde ”B” sesinin bulunduğu sözcüklerin hecelerini karışık halde verilen hecelerin içerisinden seçerek, sözcüklerin oluşturulması istenmektedir. 
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Karışık B Sesi Heceleri

  Karışık halde heceleri verilen kelimeleri, hecelerine doğru sırayla tıklayarak oluşturması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Metinler

  İçerisinde ”B” sesinin bulunduğu sözcükler ile cümleler oluşturulmaktadır. Sözcüklerin heceleri farklı renkte gösterilmektedir. Anlamlı metinler oluşturulmaktadır. Cümlelerde noktalama işaretleri vurgulanmaktadır.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • B Sesi İçeren Sesleri ve Heceleri Birleştirme

  Seslerin ve hecelerin ayrı ayrı yazılışları, okunuşları ve birlikte yazılışları gösterilmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Büyük B Harfinin Yazımı

  Büyük ”B”  harfinin kılavuz çizgiler arasında dik temel yazı ile yazımı gösterilmektedir. 
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Ünite 2

  Ünite 2 - Ünite Tarama Testi
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 2. Ünite
 • Rasyonel Sayılar

  Rasyonel Sayılar - KTT
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 2. Ünite
 • 2. Ünite

  2. Ünite - ÜTT
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
 • Almanca 2

  • 2. Sınıf
 • Franzısca 2

  • 2. Sınıf
 • Almanca 2

  • 2. Sınıf
 • √(ax + b) = c Şeklindeki Denklemlerin Çözümü - 2

  √(ax + b) = c şeklinde verilen denklemlerin çözümünden elde edilecek değişkenlerin toplamını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Üslü İfadeler ve Denklemler
  • Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • Kümelerde Fark İşleminin Özelliklerini Ayırt Etme - 2

  A\(A\B) işleminin, A\B = A ∩ B' özelliğini kullanarak eşitini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir. 
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Kümeler
  • Kümelerde İşlemler
  • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • Almanca A 1.2 - 2. Ünite

  • Almanca - A1.2
  • Çoklu Sınıf
  • Themenkreis 2: Gesundheit
 • Matematik 2

  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi - 2
 • Matematik 2

  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi - 2