"2017" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Voleybol Oyun Kuralları

  Uluslararası Voleybol Federasyonu Tarafından Yayımlanmış Voleybol Oyun Kuralları
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 5. Sınıf
  • Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam
  • Spor Organizasyonları ve Olimpiyat Oyunlar
  • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını tanır.
 • Madde ve Özellikleri Ünitesi Uygulama Testi

  Madde ve Özellikleri Ünitesi Uygulama Testi
 • 2017 YGS - Kalıtım

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
 • 2017 YGS - Selüloz

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.
 • 2017 LYS - Olasılık

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.
 • 2017 LYS - Limit

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.
 • LYS 2017 - Limit

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.
 • 2017 LYS - Olasılık

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.
 • 2017 YGS - Trigliserit

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.
 • 2017 YGS - Dolaşım

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2017 YGS - Elektriklenme

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Elektrostatik
  • Elektrik Yükleri
  • Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.
 • 2017 LYS - Logaritma

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Logaritma Fonksiyonu
  • Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 • 2017 YGS - Eşitsizlikler

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • 2017 YGS - Manyetizma

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Mıknatıs ve Manyetik Alan
  • Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.
 • 2017 YGS - Mantık

  • Mantık
  • Çoklu Sınıf
  • Klasik Mantık
  • Kıyas kurallarını uygular.
 • 2017 LYS - Engellenme

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Ruh Sağlığının Temelleri
  • Stresin nedenlerini örneklendirir.
 • 2017 LYS - Sıfatlar

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • 2017 LYS - EKOK

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Bölünebilme Kuralları
  • Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
 • 2017 LYS - Atışlar

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
  • Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder.
 • 2017 YGS - Kare

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
  • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
 • 2017 YGS - Sayılar

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Sayı Kümeleri
  • Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
 • 2017 LYS - Eşitsizlikler

  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
  • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
 • 2017 LYS - Sosyalleşme

  • Sosyoloji 1
  • 11. Sınıf
  • Kültür
  • Sosyalleşmenin önemi ile kültürün kişilik ve kimlik kazanımına etkisini değerlendirir.
 • 2017 LYS - Elektroliz

  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Kimya ve Elektrik
  • Elektroliz
  • Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
 • 2017 YGS - Biyomlar

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Komünite Ekolojisi
  • Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
 • 2017 LYS - Refleks

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
  • Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2017 YGS - Alkanlar

  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar
  • Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
 • 2017 YGS - Paradigma

  • Felsefe
  • 11. Sınıf
  • 20. yy. Felsefesi
  • 20. yy. Felsefesi
  • Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.
 • 2017 LYS - Benzerlik

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Üçgenler
  • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.
 • 2017 LYS - Eşitsizlikler

  • Matematik - Temel Düzey
  • 11. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili problemler çözer.
 • 2017 LYS - Replikasyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • DNA' nın kendini eşlemesini açıklar.
 • 2017 LYS - Kombinasyon

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • 2017 YGS - İş

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • İş, Enerji ve Güç
  • İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
 • 2017 LYS Yamuk

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
  • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
 • 2017 LYS - Denge

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
  • Kaldırma Kuvveti
  • Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar.
 • 2017 YGS - Kombinasyon

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • 2017 LYS - Mercekler

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Işığın Kırılması
  • Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
 • 2017 LYS - Türev

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Anlık Değişim Oranı ve Türev
  • Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar.
 • 2017 YGS - Kümeler

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • 2017 LYS - Faktöriyel

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.