"2018-2019 eğitim öğretim yılı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Eğitim ve Öğretim

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Öğretimde Birlik Sağlanıyor

  Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkartılması ve Tevhid-i Tedrisat yasasının ne gibi yenilikler getirdiği ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Yeni Öğretim Yılı İçin Taze Aktiviteler II

  12 Eylül 2012 tarihinde Doç. Dr. Nurdan Kalaycı'nın gerçekleştirdiği "Yeni Öğretim Yılı İçin Taze Aktiviteler II" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Din Öğretimi Genel Müdürü 02.09.2019 Tarihli Yayını

  Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz'ın 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış konuşma videosudur.
 • peygamber mescidi

  peygamber mescidi sosyal işlevi
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Son Peygamber Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar.
 • Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 02.09.2019 Tarihli Yayını

  Orta Öğretim Genel Müdürlüğü adına Daire Başkanı Sayın Hacı Ali Okur'un 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış konuşma videosudur.
 • Millî Eğitim Bakanımızın 02.09.2019 Tarihli Yayını

  Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk'un 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış konuşma videosudur.
 • Ülkemizdeki Eğitim Hamleleri

  Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Kavram Öğretimi

  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Projesi

  13 Nisan 2013 tarihinde ERG (Eğitim Reformu Girişimi) tarafından bu yıl 10.su düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansında Tokat  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Uzmanı Sabahat Öcal'ın "Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Projesi" konulu sunum videosudur.
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Uzaktan Eğitim Örneği

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ işbirliği ile eğitimde dönüşümün tüm dinamiklerinin ortaya konduğu Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim dünyasındaki gündemin uluslararası boyutlarıyla ele alındığı zirvede, Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen eğitimciler üç gün boyunca deneyimlerini paylaştılar. Bu kongre çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalardan İzmir Pancar Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Yaylak'ın sunum videosu.
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme

  Ana teması "Eğitim Politikaları" olarak belirlenen ve 07-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinin "Yükseköğretim Politikaları" konulu panelinde Prof. Dr. Ahmet Aypay'ın konuşma videosudur.
 • Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretimi

  Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretimi
 • Öğretimin Aktifleştirilmesi - Son

  12 Eylül 2011 tarihinde Doç. Dr. Nurdan Kalaycı'nın gerçekleştirdiği "Öğretimin Aktifleştirilmesi - Son" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Sınıfın Öğretim Ortamı

  7 Aralık 2011 tarihinde Doç. Dr. Necati Cemaloğlu'nun portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Sınıfın Öğretim Ortamı" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Öğretimin Aktifleştirilmesi II

  29 Haziran 2011 tarihinde Doç. Dr. Nurdan Kalaycı'nın portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Öğretimin Aktifleştirilmesi II" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Öğretimin Aktifleştirilmesi I

  28 Haziran 2011 tarihinde Doç. Dr. Nurdan Kalaycı'nın portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Öğretimin Aktifleştirilmesi I" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi

  22 Eylül 2010 tarihinde portalımız üzerinden Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Bıkmaz tarafından gerçekleştirilen "Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi" başlıklı canlı eğitimin videosudur.
 • Türk Tarih Kurumunun Kuruluş Yıllarında Gerçekleştirdiği Başlıca Çalışmaları Belirtme

  Türk Tarih Kurumunun kuruluş yıllarında gerçekleştirdiği başlıca çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Türk Dil Kurumunun Kuruluş Yıllarında Gerçekleştirdiği Başlıca Çalışmaları Belirtme

  Türk Dil Kurumu'nun kuruluş yıllarında gerçekleştirdiği başlıca çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Okul Öncesi Matematik Eğitiminde Sayı ve Şekil Kavramlarının Öğretimi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ işbirliği ile eğitimde dönüşümün tüm dinamiklerinin ortaya konduğu Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu kongre çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Koleji Matematik Öğretmeni Ayşen Özerem'in "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Matematik Eğitiminde Sayı ve Şekil Kavramlarının Öğretiminin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi" konulu sunum videosu.
 • Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Öğretimin Desenlenmesi/Kavram Öğretimi

  19 Haziran 2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Banu Altunay Arslantekin'in gerçekleştirdiği "Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Öğretimin Desenlenmesi/Kavram Öğretimi" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • 3. ÜNİTE

  3. ünite eşleştirme
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Son Peygamber Hz. Muhammed
  • Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar.
 • Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ülkemizde Yüksek Öğrenim Düzeyindeki Kurumların Genel Durumunu Belirtme

  Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde üniversite düzeyinde eğitim veren kurumlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü 02.09.2019 Tarihli Yayını

  Sayın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürümüzün 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılış konuşma videosudur.
 • Kur'an-ı Kerim 10 - 2. Ünite

  • Kur'an-ı Kerim
  • 10. Sınıf
  • Kur'an Öğretiminde Temel İlke ve Yöntemler
 • Fen Öğretiminde Dijital Materyal Geliştirme

  14 Haziran 2012 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Ayfer Alper'in gerçekleştirdiği "Fen Öğretiminde Dijital Materyal Geliştirme" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Öğretim Tasarımı

  Öğretim Tasarımı Sunum
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim
 • Öğretim Tasarımı

  Öğretim Tasarımı
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim
 • Türkçe Öğretimi

  Türkçe Öğretimi
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim
 • Uzaktan Öğretim

  Uzaktan Öğretim