"5 yaş" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Beş Yaş Sendromu

  Ramazan Ayına ve Oruç İbadetine Çocuk Gözüyle Bakış.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Ramazan ve Oruç
  • Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 5

  İki kişinin 2 yıl önceki yaşları toplamı 50 iken 6 yıl sonra büyük olanın yaşı küçük olanın yaşının 2 katı olacağına göre, bu kişilerin 3 yıl önceki yaşları farkını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir. 
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Pastalar

  • Pasta Yapım Teknikleri
  • Çoklu Sınıf
  • Yaş Pastalar
 • Yaş Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Yaş Kum Deneyleri
 • Yaş Problemlerini Çözme - 2

  Yaşı, çocuklarının yaşları farkının 5 katına eşit olan bir babanın 5 yıl sonraki yaşı, çocuklarının yaşları farkının 7 katına eşit olacağına göre, babanın şimdiki yaşını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 4

  İki kardeşten birinin yaşı diğerinin yaşının 3 katından 5 eksiktir, kardeşi doğduğunda büyük çocuk 7 yaşında olduğuna göre, bu iki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • 0-1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım

  • Erken Çocuklukta Öz Bakım
  • 12. Sınıf
  • 0-1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım
 • 1-6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım

  • Erken Çocuklukta Öz Bakım
  • 12. Sınıf
  • 1-6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım
 • Yaş Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Rusya'nın Kırım Hanlığı'nı işgali sonrasında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında çıkan savaşın devamı anlatılmakta ve savaş sonucu imzalanan Yaş Antlaşması hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 6

  İki kişiden küçük olan 3 yıl önce doğsaydı, küçük olanın yaşı, büyük olanın şimdiki yaşının 2 katından 10 eksik, büyük olan 5 yıl sonra doğsaydı, büyük olanın yaşı, küçük olanının şimdiki yaşının 2 katına eşit olacağını göre, büyük olan doğduğunda küçük olanın doğmasına daha kaç yıl olduğunu bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerinin Çözümü

  Bu konu anlatımında, verilen bir yaş probleminin problem çözme adımlarına uygun çözümü anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Otuz Beş Yaş

  “Otuz Beş Yaş” adlı metnin, metindeki soru zamirlerine dikkat edilerek okunması beklenmektedir.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 3

  Bugünkü ve 6 yıl sonraki yaşları oranı verilen iki kardeşten küçük olan doğduğunda büyük olanın yaşını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 7

  Babasıyla arasında 30, kızıyla arasında 33 yaş olan bir kişinin babasının 1950 doğumlu olduğu biliniyorsa 2024 yılında bu kişi ile kızının yaşları toplamını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 11

  x ve y birer rakam olmak üzere, iki kişinin doğum yılları sırasıyla 19xy ve 20yx şeklinde tanımlanıyor, 2014 yılında bu kişilerin yaşları toplamının 40 olacağı bilindiğine göre, x ile y'nin farkını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir. 
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 8

  Erdem, Yücel'in yaşındayken Emre 30 ve Yücel, Emre'nin yaşına geldiğinde Erdem 36 yaşında olacaksa Emre'nin bugünkü yaşını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 1

  Yaşı ve üç çocuğunun yaşları toplamı verilen bir kişinin, kaç yıl sonraki yaşının, çocuklarının yaşları toplamına eşit olacağını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 10

  İki kardeşin yaşları toplamı 30, büyük kardeş küçük kardeşin şimdiki yaşında iken, küçük kardeşin doğmasına 6 yıl olduğuna göre, iki kardeş arasındaki yaş farkını bulma sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 9

  Bir baba ile 3 çocuğunun yaşları toplamının 70, çocukların yaşları toplamı babanın bugünkü yaşına eşit olduğunda babanın 60 yaşında olacağı bilindiğinde, babanın bugünkü yaşını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • 2012 LYS - Yaş Halkaları

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
 • Türkiye’de Nüfusun Yaş Dağılımı

  Canlandırmada nüfusun yaş dağılımına göre dağılımının neden önemli olduğu, nüfusun yaş gruplarına göre kaç gruba ayrıldığı ve bu grupların özellikleri açıklanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ülkemizde Nüfus
  • Nüfus Özelliklerimiz ve Yerleşme
  • Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar.
 • Kurunun Yanında Yaş da Yanar

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Popülasyonlarda Birey ve Yaş Dağılımları

  Bu videolu konu anlatımında; popülasyonlarda kümeli, düzenli ve rastgele birey dağılımları ile yaş dağılımlarına bağlı olarak büyüyen, küçülen ve dengede olan popülasyonlar anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Popülasyon Ekolojisi
  • Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.
 • Nüfus Özellikleri - Nüfusun Yaş Yapısı

  Bu konu anlatımında, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı hakkında bilgi verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfus
  • Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Çocuklarda İlk Değerlendirme

  Çocuklarda İlk Değerlendirme
 • Bebeklerde İlk Degerlendırme (0-1 Yaş)

  Bu videoda 0-1 yaş aralığındaki bebeklerde ilk değerlendirme anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • Çocuklarda İlk Değerlendirme (1-8 Yaş)

  Bu videoda 1-8 yaş aralığındaki çocuklarda ilk değerlendirme anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • Diğer Gezegenlerdeki Yaş ve Ağırlığımızı Hesaplayalım

  Bir insanın ağırlığının ve yaşının başka gezegenlerde nasıl değiştiği anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Kütle ve Ağırlık
  • Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
 • Çocuk / Yetişkin Tam Tıkanmada İlk Yardım (1-8 Yaş ve 8 Yaş Üstü Kişiler)

  Bu videoda çocuklarda ve yetişkinlerde tam tıkanma durumunda neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • Yetişkenlerde İlk Değerlendirme

  Yetişkenlerde İlk Değerlendirme
 • Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

  Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
 • Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (0-1 Yaş)

  Bu videoda 0-1 yaş aralığındaki bebeklerde temel yaşam desteğinin nasıl sağlanacağı anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • Yetişkin İlk Degerlendirme (8 Yaş Üstü Kişiler)

  Bu videoda yetişkinlerde ilk değerlendirme anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • 3-6 Yaş Çocuklar için Egzersiz Programı

  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Spor
 • Çocuklarda Temel Yaşam Desteğı (1-8) Yaş

  Bu videoda 1-8 yaş aralığındaki çocuklara temel yaşam desteğinin nasıl sağlanacağı anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • Mustafa Kemal'in İlk Yaşları ve Öğrenim Hayatı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Atatürk
 • Otuz Beş Yaş Şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Zeliş Bir Yaşında

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Kitapları