"@pervin töre" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • İlk Türk Devletlerinde Töre

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
 • 2013 LYS - Örf ve Görenek

  • Sosyoloji 1
  • 11. Sınıf
  • Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler
  • Yazısız kuralların toplumsal düzenin sağlanmasındaki rolünü irdeler.
 • I. İnönü Muhaberesi, Töre ve Karakter Komedyası

  “Birinci İnönü Muhaberesi”, ”Töre ve Karakter Komedyası” adlı metinlerin, öğretici anlatımın ortak özelliklerine dikkat edilerek okunması istenmektedir.
 • Öğretici Metinlerin Ortak Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, öğretici anlatım ile yazılmış “Birinci İnönü Muhaberesi” ve ”Töre ve Karakter Komedyası” adlı metinlerle ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım - Zarf
  • Öğretici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.
 • Mesleki Gelişim Sürecinde Kurum İçi Bilgi Paylaşımı: Atölye Çalışması Modeli

  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26-28 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Konferansta Esra Töre tarafından gerçekleştirilen "Mesleki Gelişim Sürecinde Kurum İçi Bilgi Paylaşımı: Atölye Çalışması Modeli" konulu sunum videosudur. 
 • 2016 YGS - İlk Türk Devletlerinde Yönetim

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
 • Asya Hun Devleti'nin Siyasi, Askerî, Ekonomik ve Kültürel Yapısı

  Bu konu anlatımında, Asya Hun Devleti'nin Siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Eski Türklerde devletlerin ve Asya Hun Devleti'nin yönetilme biçimleri, devlet yönetiminde esas alınan kuralların kaynakları ve hükümdara yardımcı olan kurullar anlatılmaktadır. Eski Türklerin kültürel ve dinî özellikleri anlatılmaktadır.
 • İslam Öncesi Türk Tarihi soru - cevap

  İslam Öncesi Türk Tarihini Soru ve Cevapla özet anlatım
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
 • Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • İlk Türk Devletlerinde Hukuk

  Bu videolu konu anlatımında ilk Türk devletlerinde hukuk hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Komedi Türleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Okuma
  • Metni yorumlar.
 • Türklerde Devlet Geleneği

  Bu konu anlatımında, Türklerde dvlet geleneği anlatılmaktadır.
 • Türkiye Selçuklu Devletinde Devlet Teşkilatı

  Bu konu anlatımında, Türkiye Selçuklu Devleti devlet teşkilatı anlatılmaktadır.
 • Selçuklularda Devlet Teşkilatı

  Bu konu anlatımında, Selçuklu dönemi devlet teşkilatı anlatılmaktadır.
 • İlk Türk Devletlerinde Gücün Maddi Unsurları

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • İlk Türk Devletlerinde Siyasi, Askeri, Kültürel ve Ekonomik Yapı

  İlk Türk devletlerinde siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik yapı ile ilgili konu anlatımında, eski Türklerde devletlerin yönetilme biçimleri, devlet yönetiminde esas alınan kuralların kaynakları ve hükümdara yardımcı olan kurullar ile kültürel ve dinî özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Destan ve Yazıtlarda Türkler
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğraf, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetiminin Özellikleri

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Roman Çeşitleri

  Bu videoda roman çeşitleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.