"Ahlak atölyem etwinning" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Atölye Planlaması

  • Bakım Planlaması
  • 12. Sınıf
  • Atölye Planlaması
 • Sanat Atölyesi

  • Yarım - Bütün - Parça
 • Ses-leniyorum Atölye Çalışması

  İÖK 2014te, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi Bölümünden Dr. Serap Erdoğan tarafından gerçekleştirilen "Ses-leniyorum Atölye Çalışması" başlıklı sunum videosudur. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı İÖK 2014, bu yıl 03 Mayıs 2014 tarihinde Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirildi.
 • 1.1. Dijital Atölyeye Giriş

  1.1. Dijital Atölyeye Giriş.
 • "Ankara Atölye Çalışması" Materyal Geliştirme Etkinlikleri

  Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından düzenlenen "Ankara Atölye" çalışması, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) himayesinde ve Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde, 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara Atölye Çalışması içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar ile birlikte katılımcıların materyal geliştirmesi ve sunmasına yönelik çalışmaları içeren video.
 • BİLİŞİMLE ÜRETİM Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimi

  18 Nisan 2019 Tarihli Çevrimiçi Atölye Çalışması: Akıllı Cihaz Eğitimi
 • Mesleki Gelişim Sürecinde Kurum İçi Bilgi Paylaşımı: Atölye Çalışması Modeli

  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26-28 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Konferansta Esra Töre tarafından gerçekleştirilen "Mesleki Gelişim Sürecinde Kurum İçi Bilgi Paylaşımı: Atölye Çalışması Modeli" konulu sunum videosudur. 
 • Temel Dinî Bilgiler (İslam 2) - 1. Ünite

  • Temel Dinî Bilgiler (İslam 2)
  • Çoklu Sınıf
  • İslam ve Ahlak
 • Hadis Metinleri - 6. Ünite

  • Hadis Metinleri
  • Çoklu Sınıf
  • Ahlakla İlgili Hadisler
 • AHLAK BULMACA

  Ahlaki tutum ve davranışlarla alakalı bulmaca
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 - 3. Ünite

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 4. Sınıf
  • Güzel Ahlak
 • Güzel Ahlak

  EBA TV - AİHL 9. Sınıf, Arapça Dersi 24.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Arapça
  • 9. Sınıf
  • Erdemli Toplum
  • Güzel Ahlak, Asr-ı Saadet, Örnek Şahsiyetler
  • DİNLE: Dinlediği metinde/ diyalogda geçen konuyu, yeri, zamanı ve kişileri belirler. Dinlediklerinde geçen sebep-sonuç ilişkisini belirler. Dinlediği olaylarla ilgili görselleri sıralar. Dinlediği metinlerde/diyaloglarda geçen tema konularına özgü kavramları ayırt eder.
 • İslam Ahlakında Yerilen Tutum ve Davranışlar

  Ahlak ve İslam Ahlakı kavramlarını açıklar. Ahlakla terbiye kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. İslamda yerilen olumsuz tutum ve davranışların neler olduğunun bilincinde olur.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
 • Arapça 10 - 2. Ünite

  • Arapça (Seçmeli)
  • 10. Sınıf
  • Değerlerim
  • Dinimi Seviyorum, Güzel Ahlak, Vatanımı Seviyorum
 • 2013 YGS - Ahlak Felsefesi

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • 2012 YGS -Ahlak Felsefesi

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • 2016 YGS - Ahlak Felsefesi

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • 2017 YGS -Ahlak Felsefesi

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • İSLAM AHLAKININ KONUSU VE GAYESİ

  İSLAM AHLAKININ KONUSU VE GAYESİ KONUSU RESİMLİ BİR SLAYT İLE ANLATILMIŞTIR.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.
 • 2016 YGS - Ahlak Felsefesi

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI

  İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI KONUSU SLAYT İLE ANLATILMIŞTIR.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.
 • 2012 YGS - Kant Ahlakı

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • AHLAK VE TERBİYE İLİŞKİSİ

  AHLAK VE TERBİYE İLİŞKİSİ SLAYT İLE ANLATILMIŞTIR.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar.
 • AHLAK TERBİYE İLİŞKİSİ

  AHLAK TERBİYE İLİŞKİSİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar.
 • Evrensel Bir Ahlak Yasası Olmadığını Savunanlar: Hazcılık

  Bu videolu konu anlatımında, evrensel bir yasanın varlığını reddeden hazcılık görüşü açıklanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Uygulamalı Etik

  Bu videolu konu anlatımında, uygulamalı etik hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları II

  Bu videolu konu anlatımında, ahlak felsefesinin temel kavramlarından vicdan, ahlaki sorumluluk, ahlak yasası, ahlaki karar, ahlaki eylem, mutluluk ve ödev tanımlanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Ahlak ve Terbiye İlişkisi

  EBA TV-10.Sınıf, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 23.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  • Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar.
 • Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları I

  Bu videolu konu anlatımında, yargı kavramı üzerinde durulmakta ve ahlak felsefesinin temel kavramlarından iyi, kötü, erdem ve özgürlük tanımlanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Evrensel Bir Ahlak Yasasının Olduğunu Savunanlar: Ahlak Yasasını Objektif Temelde Açıklayanlar I

  Bu videolu konu anlatımında, ahlak yasasını objektif temelde açıklayan düşünürlerden Sokrates, Platon ve Farabi'nin görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Evrensel Bir Ahlak Yasası Olmadığını Savunanlar: Nietzsche

  Bu videolu konu anlatımında, evrensel bir yasanın varlığını reddeden düşünürlerden Nietzsche'nin görüşleri açıklanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Evrensel Bir Ahlak Yasası Olmadığını Savunanlar: Bencilik, Anarşizm

  Bu videolu konu anlatımında, evrensel bir yasanın varlığını reddeden bencilik ve anarşizm görüşleri açıklanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • İnsan Ahlaki Eylemlerinde Özgür müdür?

  Bu videolu konu anlatımında, insanın ahlaki eylemlerinde özgür olup olmadığı konusunda ortaya atılan görüşler açıklanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Ahlâk Felsefesinin Konusu ve Problemleri

  EBA TV - 10. Sınıf, Felsefe Dersi 27.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Evrensel Bir Ahlak Yasasının Olduğunu Savunanlar: Ahlak Yasasını Objektif Temelde Açıklayanlar II

  Bu videolu konu anlatımında, ahlak yasasını objektif temelde açıklayan düşünürlerden B. Spinoza ve I. Kant'ın görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.