"Astronomi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Orta Çağ İslam Dünyasındaki Astronomi Çalışmaları

  Astronomi Çalışmaları
  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Eğitim ve Bilim
  • Türklerde Eğitim ve Bilim
  • Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı’daki eğitim ve bilim faaliyetlerini kavrar.
 • Uluğ Bey ve Günümüz Astronomi Bilimine Etkileri

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Aydınlanma ve Bilim

  Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.