"Betül Yumrutepe" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
  • Cinsel İstismar Olgusuna Yaklaşım

    21 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Betül Ulukol'un gerçekleştirdiği "Cinsel İstismar Olgusuna Yaklaşım" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
  • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen-Matematik Entegrasyonuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

    Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26-28 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Konferansta Ümran Betül Cebesoy tarafından gerçekleştirilen "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen-Matematik Entegrasyonuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi" konulu sunum videosudur. 
  • Web Tabanlı Geometri Öğretimi: İlköğretim 5. Sınıf Örneği

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ işbirliği ile eğitimde dönüşümün tüm dinamiklerinin ortaya konduğu Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim dünyasındaki gündemin uluslararası boyutlarıyla ele alındığı zirvede, Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen eğitimciler üç gün boyunca deneyimlerini paylaştılar. Bu kongre çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalardan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Bölümü Doktora Öğrencisi Betül Yeniterzi'nin sunum videosu.