"Bilim uygulamaları" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersi Tanıtımı

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Eğitsel Rehberlik
  • Okul Başarısını Artırma
 • Bir Sorgulama Temelli Bilim Uygulaması Örneği: Neşeli Bilim

  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26-28 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Konferansta Zehra Selin Usta tarafından gerçekleştirilen "Bir Sorgulama Temelli Bilim Uygulaması Örneği: Neşeli Bilim" konulu sunum videosudur. 
 • Bilim ve Bilimsel Uygulamalar Nedir

  bilim ve bilimsel uygulamalar nedir
 • Atatürk ve Sosyal Bilimler

  Atatürk ve sosyal bilimler ile ilgili konu anlatımında Atatürk'ün sosyal bilgilere verdiği önem ve bu doğrultuda yaptığı çalışmalar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
  • Atatürk ve Sosyal Bilimler
  • Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
 • Türk Dil Kurumu

  Bu konu anlatımında Türk Dil Kurumunun faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
  • Atatürk ve Sosyal Bilimler
  • Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
 • Türk Tarih Kurumu

  Bu konu anlatımında Türk Tarih Kurumu hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
  • Atatürk ve Sosyal Bilimler
  • Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
 • Özet - Atatürk ve Sosyal Bilimler

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
  • Atatürk ve Sosyal Bilimler
  • Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
 • Bilimsel Araştırma Merkezleri

  Bu videolu konu anlatımında, başlıca bilimsel araştırma merkezleri anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Bilimsel Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin işlevleri ve bilim için önemini açıklar.
 • Kimyasal Bağlar ve Bilimsel Araştırma Merkezleri

  Bu videolu konu anlatımında, kimyasal bağlardan; kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağ anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Bilimsel Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin işlevleri ve bilim için önemini açıklar.
 • Akustik Ortamlar

  Bu canlandırmayı izleyerek akustik biliminin ne olduğunu ve akustiğin mimaride neden önemli olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Ses ve Özellikleri
  • Sesin Maddeyle Etkileşmesi
  • Akustik uygulamalarına örnekler verir.
 • Muhasebe Uygulaması

  • Genel Muhasebe
  • 11. Sınıf
  • Muhasebe Uygulaması
 • Mikrodenetleyici Uygulamaları

  • Mikrodenetleyici Devre Elemanları
  • Çoklu Sınıf
  • Mikrodenetleyici Uygulamaları
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar

  Fonksiyonlarda Uygulamalar
  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Fonksiyonlarda Uygulamalar
 • Türev Uygulamaları

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Bir fonksiyonun dönüm noktasını türev yardımıyla belirler.
 • Pollyline Uygulaması

  • Bilgisayar Destekli İklimlendirme Meslek Resim
  • 12. Sınıf
  • Bilgisayar Destekli Çizim
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çeşitli komutlar yardımı ile temel geometrik şekiller çizer.
 • Devletçilik Uygulamaları

  Devletçilik ilkesinin devlete siyasi, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklamak.
 • Devletçilik Uygulamaları

  Mustafa Kemal Atatürk döneminde devletçilik ilkesinin gereği olarak devlet desteğinin zorunlu olduğu tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım alanlarında yapılan ekonomik faaliyetler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Işığın Soğurulması
  • Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.
 • Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları

  Bu canlandırmada, genetik mühendisliği ve uygulamaları anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
 • Sesin Yansımasını Kullanan Uygulamalar

  Bu canlandırmayı izleyerek sesin yansıması özelliğinden faydalanılarak yapılan uygulamaların neler olduğunu anlayabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Ses ve Özellikleri
  • Sesin Maddeyle Etkileşmesi
  • Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar

  25 Haziran 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erten Gökçe'nin portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamaları" konulu mesleki gelişim semineri.
 • Plazma Küresi (Madde ve Özelikleri)

  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Görüntüleme Teknolojileri
  • LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.
 • İlim

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’ndeki ilim ve bilim faaliyetleri ile o dönemde yaşamış bilim adamları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Ceza Hukuku Uygulamaları

  • Ceza ve İnfaz Hukuku Uygulamaları
  • Çoklu Sınıf
  • Ceza Hukuku Uygulamaları
 • İnfaz Hukuku Uygulamaları

  • Ceza ve İnfaz Hukuku Uygulamaları
  • Çoklu Sınıf
  • İnfaz Hukuku Uygulamaları
 • Elektronik Devre Uygulamaları

  • Gemi Elektrotekniği
  • 11. Sınıf
  • Elektronik Devre Uygulamaları
 • Harita Çizim Uygulamaları

  • Harita Çizimi
  • Çoklu Sınıf
  • Harita Çizim Uygulamaları
 • Temel Devre Uygulamaları

  • Elektronik Uygulamaları
  • Çoklu Sınıf
  • Temel Devre Uygulamaları
 • İmar Planı Uygulamaları

  • İmar Uygulamaları
  • Çoklu Sınıf
  • İmar Planı Uygulamaları
 • Fiziksel Kontrol Uygulamaları

  • Polimer Test Laboratuvarı
  • 12. Sınıf
  • Fiziksel Kontrol Uygulamaları
 • Veli Katılımı Uygulamaları

  Veli Katılımı Uygulamaları
 • Üçgenlerde Benzerlik Uygulamaları

  Üçgenlerde Benzerlik Uygulamaları_AKT Öğretmen
 • Üçgenlerde Benzerlik Uygulamaları

  Üçgenlerde Benzerlik Uygulamaları
 • Graham Yasası Uygulaması

  Bu interaktif etkinlikte, Graham yasası yardımıyla bilinmeyen gazların bulunmasını içeren alıştırmalar yapılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • Çevre Koruma Uygulamaları

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
 • E-Devlet Uygulamaları

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Etik ve Güvenlik
  • Dijital Vatandaşlık
  • Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.
 • Kümelerle İlgili Uygulamalar

  Bu konu anlatımında, verilen evrensel küme ve ifadeler inceleyerek bu ifadeler içinden küme belirtmeyenin ve boş küme belirten ifadenin belirlenmesi daha sonra küme olanların eleman sayılarının yazılması son olarak da kümelerin elemanları ve eleman sayıları ile ilgili verilen ifadelerin doğruluğunun kontrol edilmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Kümeler
  • Kümelerde İşlemler
  • Kümeler ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • Kirpiklere Rimel Uygulaması

  • Temel Makyaj
  • 11. Sınıf
  • Kaş ve Kirpik Şekillendirme
  • Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirir.