"Bilsem" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Bil Bakalım

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Oyunlar
  • Bilgi ve Zeka Oyunları
 • Bil Bakalım

  "Bil Bakalım" etkileşimi
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim
  • Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
 • Faktoriyeli Bilme

  Verilen faktöriyel işleminde bilinmeyeni bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar.
 • Totolojinin Tanımını Bilme

  Verilen önermenin totoloji olduğunu gösterme sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Totolojinin Tanımını Bilme

  Totolojinin tanımını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Önermenin Tanımını Bilme

  Verilen ifadelerden hangisinin önerme belirtiğini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Kombinasyonun Özelliklerini Bilme

  Kombinasyonun özellikleri ile ilgili verilen ifadelerden doğru ve yanlış olanları belirleme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • Açı Çeşitlerini Bilme

  Dar açı, doğru açı ve geniş açı tanımları ile ilgili verilen ifadelerden doğru ya da yanlış olanları belirleme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Çift Gerektirmenin Tanımını Bilme

  Verilen iki yönlü koşullu önermenin çift gerektirme olduğunu gösterme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Önermenin Olumsuzunun Tanımını Bilme

  Verilen önermelerin olumsuzlarını yazma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • İyonik Katıların Özelliklerini Bilme

  “İyonik katıların kristal örgü yapısından kaynaklanan ortak özellikleri nelerdir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Katılar
  • Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
 • Her Niceleyicisinin Tanımını Bilme

  Her niceleyicisinin tanımını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Denk Önermelerin Tanımını Bilme

  Verilen örneğin çözümü yapılarak denk önermeyi bilme sorusunun cevabı yanıtlanmaktadır.
 • Binom Açılımındaki Katsayıları Bilme

  Binom katsayılarını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Binom açılımını yapar.
 • Açık Önerme Tanımını Bilme

  Açık önerme tanımını kullanarak açık önerme, değişkenin değeri, sorgulama, sonuç ve doğruluk değeri bilgilerini içeren çizelgeyi doldurma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • İyonik Bağların Sağlamlığını Bilme

  ”Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerden hangi ikisinin oluşturacağı bileşiğin iyonik karakteri en fazladır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
 • Bazı Niceleyicisinin Tanımını Bilme

  ”Bazı” niceleyicisi içeren önermeleri kurallı bir cümle biçiminde ifade ederek doğruluk değerlerini hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • İse Bağlacının Tanımını Bilme

  ”İse” bağlacı ile ilgili ifadelerden doğru olanları belirleme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Bileşik Önermenin Tanımını Bilme

  Bileşik önermenin tanımını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Binom Açılımını Bilme - 2

  Verilen ifadeyi binom açılımını kullanarak yazma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Binom açılımını yapar.
 • Binom Açılımını Bilme - 1

  Binom açılımını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Binom açılımını yapar.
 • Bileydim Layık Olmadığını - Nurullah Genç

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Sabun ve Deterjanın Yapısını Bilme

  ”CH[sub]3[/sub]-(CH[sub]2[/sub])[sub]n[/sub]-COONa, CH[sub]3[/sub]-(CH[sub]2[/sub])[sub]n[/sub]-COOK ve CH[sub]3[/sub]-(CH[sub]2[/sub])[sub]n[/sub]-SO[sub]2[/sub]Na moleküllerini, sabun veya deterjan olarak sınıflandırıp moleküllerdeki hidrofil (suyu seven) ve hidrofob (suyu sevmeyen) uçları belirtin.” sorusu ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimya Her Yerde
  • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
  • Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.
 • İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesini Bilme-1

  ”MgCl2, K2O, ZnS, NaH, bileşiklerinin adlarını yazın.” sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
 • Sanal birim; i’nin Tanımını Bilme

  Sanal birim; i ile ilgili bilgilerin doğruluğunu belirleme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
  • Karmaşık Sayılar
  • i = karekök(-1) sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının a + bi (a, b elemanıdır R) biçimindeifade edildiğini açıklar.
 • İyonik Bileşiklerin Formülünü Yazmayı Bilme

  ”Baryum florür, kalsiyum oksit, sodyum nitrürü, cıva (I) sülfat, demir (II) nitrat bileşiklerinin formüllerini yazın.” sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
 • Binom Açılımının Genel Terimini Bilme

  Binom açılımının genel terimini bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Binom açılımını yapar.
 • İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesini Bilme-2

  ”Fe2O3, Hg3N, CuI, PbO2, SnO bileşiklerinin adlarını yazın.” sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
 • Bileşik Önermelerin Birleşme Özelliğini Bilme

  Bileşik önermelerin birleşme özelliğini bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Bileşik Önermelerin Dağılma Özelliğini Bilme

  Bileşik önermelerin dağılma özelliğini bilmek ile ilgili ifadelerin doğruluğunun incelendiği soru, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • İyonik Bağlı Bileşiklerin Formülünü Yazmayı Bilme

  ”[sub]3[/sub] Li ve [sub]9[/sub]F arasında oluşacak bileşik ve [sub]12[/sub]Mg ile [sub]9[/sub]F arasında oluşacak bileşiklerin formülleri nelerdir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
 • Hidrokarbonların Açık Formüllerini Yazmayı Bilme-1

  ”Metan, siklobütan, etanol gibi isimleri verilen hidrokarbonların açık formüllerini yazalım.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar
  • Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
 • 2 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  Verilen dört basamaklı sayının 2 ile kalansız bölünebilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 4 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  Yüzler basamağı dört olan ve dört ile bölündüğü bilinen üç basamaklı en küçük pozitif tam sayıyı bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 5 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  Verilen problemin çözümü beş ile kalansız bölünebilme kuralı uygulanarak yapılmaktadır
 • 8 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  Rakamları farklı altı basamaklı bir sayı sekize bölünebildiğine göre bu sayının rakamları toplamını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Bileşik Önermelerde De Morgan Kurallarını Bilme

  Bileşik önermelerde De Morgan kuralını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 11 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  On bir ile kalansız bölünebilme kuralını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 9 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  Dokuz ile kalansız bölünebilme kuralını bilme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 3 ile Kalansız Bölünebilme Kuralını Bilme

  3 ile bölünebildiği bilinen ve onbinler basamağı bilinmeyen bir sayının bilinmeyen basamağının sayı değerini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.