"Birlikten Cumhuriyet Doğar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Birlikten Kuvvet Doğar

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Bir Kahraman Doğuyor

  Bir Kahraman Doğuyor-öğrenci kopyası
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
 • Bir Kahraman Doğuyor

  Bir Kahraman Doğuyor
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
 • Bir Kahraman Doğuyor

  Bir Kahraman Doğuyor-öğretmen kopyası
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
 • Bir Kahraman Doğuyor

  Bir Kahraman Doğuyor-öğretmen kopyası
 • Bir Kahraman Doğuyor

  Bir Kahraman Doğuyor-öğrenci kopyası
 • Bir Kahraman Doğuyor

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
  • Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı
  • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
 • Sovyetler Birliği’nin Asimilasyon Politikaları ve Basmacı Hareketi

  Bu videolu konu anlatımında Sovyetler Birliği’nin Asimilasyon Politikaları ve Basmacı Hareketi anlatılmaktadır
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
  • İki Savaş Arasındaki Dönemde Dünya
  • İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
 • Sovyetler Birliğinin Dağılması

  Bu konu anlatımında, Sovyetler Birliğinin Dağılması anlatrılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • SSCB Dağıldıktan Sonra
  • SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Cumhuriyet

  • Müzik
  • 3. Sınıf
  • Dinleme - Söyleme
  • Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler
 • Avrupa Birliği

  Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Avrupa Birliği (AB)'ne Doğru
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
 • İlelebet Cumhuriyet

  8. Sınıf-İlelebet Cumhuriyet-KTS
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • İlelebet Cumhuriyet
 • İlelebet Cumhuriyet

  8. Sınıf- İlelebet Cumhuriyet-KTT
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • İlelebet Cumhuriyet
 • Cumhuriyet Başsavcılığı Karar İşlemleri

  • Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri
  • 11. Sınıf
  • Cumhuriyet Başsavcılığı Karar İşlemleri
 • Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri

  Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri KTS - Öğrenci - 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri
 • Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri

  Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri KTT - Öğretmen - 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri
 • Alıştırmalar - Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri

  Alıştırmalar - Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri - 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri

  Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri - QT - 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar I

  Bu videolu konu anlatımında Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat - 4 Mart 1923),Tarım Politikası ve bu alanda yapılan diğer inkılaplar anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Türk İnkılabı
  • Sağlık ve Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomianlayışını kavrar.
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar II

  Bu videolu konu anlatımında Ticaret Politikası,Sanayi ve Madencilik Politikası,Beş Yıllık Kalkınma Planları,Uçak Sanayi ve bu alanda yapılan diğer inkılaplar anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Türk İnkılabı
  • Sağlık ve Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomianlayışını kavrar.
 • Cumhuriyet Yönetimi

  Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklamak.
 • Yaşasın Cumhuriyet

  Cumhuriyetin ilan edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirmek.
 • Cumhuriyet'in İlanı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Yaşasın Cumhuriyet

  8. Sınıf-Yaşasın Cumhuriyet-Öğretmen
 • Cumhuriyet'e Doğru

  Yeni Türk devletinin yönetim biçimin Cumhuriyet olarak belirlenmesi sürecinde yaşananlar ve Mustafa Kemal'in bu sürece sağladığı katkılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cumhuriyet'in İlanı

  Bu konu anlatımında, cumhuriyetin ilanı ve önemi anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • Yaşasın Cumhuriyet
  • Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
 • Cumhuriyet Bayramı

  Bu animasyonda Cumhuriyet Bayramı'nın önemi vurgulanmaktadır.
  • Özel Günler
 • Cumhuriyet Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Cumhuriyet yönetiminin özellikleri ve nitelikleri ile ülkemizde cumhuriyet yönetimine geçiş sürecinde yaşanlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Cumhuriyet Marşı

  • Müzik
  • 7. Sınıf
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
 • Avrupa Birliği'ne Doğru

  8. Sınıf - Avrupa Birliği'ne Doğru - Öğrenci
 • ONLUK VE BİRLİK

  onluk ve birlik konusunu kavratmak adına hikayeleştirerek kullanabilirsiniz.
  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 • Türk Birliği Sağlama

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.
 • Gelin birlik olalim

  yardimlasma ve birlik olma
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Zekât ve Sadaka
  • İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
 • Öğretimde Birlik Sağlanıyor

  Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkartılması ve Tevhid-i Tedrisat yasasının ne gibi yenilikler getirdiği ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Avrupa Birliği'ndeki Ülkeler

  Bu konu anlatımında, Avrupa Birliği'nin ne olduğu ve tarihsel süreci anlatılmaktadır.
 • Onluk - Birlik Etkinliği

  1. sınıf Onluk - Birlik Etkinliği
  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 • Kuvayımilliye Birliklerinin Faaliyetleri

  Bu videolu konu anlatımında;Kuvayımilliye Birliklerinin Faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.