"Bitki çeşitlerini tanıdık" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Üreme Çeşitleri

  Üreme çeşitleri ile ilgili konu anlatımında eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin tanımlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kaç çeşit eşeysiz üreme olduğunu da görebilirsiniz. 
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Üreme Çeşitleri

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Eşeysiz Üreme Çeşitleri

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Özet - Üreme Çeşitleri

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Çiçekli Bitkiler

  Çiçekli Bitkiler 3D şekilde incelenir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • 2010 LYS - Bitkisel Hareket Çeşitleri

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • Bitkilerden Yararlanma

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Rejenerasyon (Yenilenme) ile Üreme

  Bu konu anlatımında, yenilenme ile üreme yapan canlılara ve kopan veya zarar gördükten sonra onarılan parçalara örnekler görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Vejetatif Üreme

  Bu konu anlatımında, vejetatif üreme şekillerini, vejetatif üreme yapan bitkilere örnekleri ve vejetatif üremenin avantajlarını görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Bölünerek Üreme

  Bu konu anlatımında, bölünerek üremenin nasıl gerçekleştiğini ve bölünerek üreyen canlılara örnekler görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Tomurcuklanma ile Üreme

  Bu konu anlatımında, tomurcuklanma ile üremenin nasıl gerçekleştiğini ve tomurcuklanarak üreyen canlılara örnekler görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Eşeysiz Üreme

  Bu konu anlatımda eşeysiz üreme çeşitlerini ve eşeysiz üremenin özelliklerini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Ot Formasyonu Türleri

  Bu konu anlatımında, ot formasyonu türleri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Bitki
  • Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Toprak Türleri ve Bitki Örtüsü

  ”Bazı doğal bitki topluluklarının yayılma alanları ile belirli toprak tiplerinin yayılma alanları arasında paralellik vardır. Buna göre, aşağıda verilen doğal bitki örtüsü ve toprak tipi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • vadi çeşitleri

  vadileri görsel şekilde gösterme
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Balıklarda Üreme

  Balıklarda üreme ile ilgili konu anlatımında, balıkların nasıl ürediği ve balıkların gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Kurbağalarda Üreme

  Kurbağalarda üreme ile ilgili konu anlatımında kurbağaların nasıl ürediği ve kurbağaların gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Sürüngenlerde Üreme

  Sürüngenlerde üreme ile ilgili konu anlatımında sürüngenlerin nasıl ürediği ve sürüngenlerin gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Kuşlarda Üreme

  Kuşlarda üreme ile ilgili konu anlatımında kuşların nasıl ürediği ve kuşların gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Memelilerde Üreme

  Memelilerde üreme ile ilgili konu anlatımında memelilerin nasıl ürediği ve memelilerin gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Özet – Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

  -
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
 • Fototropizma Deneyleri

  Bu videolu konu anlatımında; aydınlık ortamda ve karanlık ortamda gerçekleştirilen fototropizma deneyleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Fotoperiyodizm

  Bu videolu konu anlatımında; fotoperiyodizm anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Monokotil ve Dikotil Bitkilerde Organların Karşılaştırılması

  Bu videolu konu anlatımında; monokotil ve dikotil bitkilerin organlarının özellikleri karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Nasti Hareketleri

  Bu videolu konu anlatımında; bitkilerin gerçekleştirdiği pasif hareket çeşitlerinden biri olan nasti anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Tropizma Hareketleri

  Bu videolu konu anlatımında; bitkilerin gerçekleştirdiği pasif hareket çeşitlerinden biri olan tropizma anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Dünya'da Bitkiler (Çöl Formasyonu)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Dünya'daki Bitkiler (Çalı Formasyonu)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Dünya'daki Bitkiler (Ot Formasyonu)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Dünya'da Bitkiler (Ağaç Formasyonu)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Bakteri Çeşitlerinin Gözlemlenmesi

  Bu interaktif etkinlikte, çeşitli bakteri hücreleri incelenmekte, bu bakteriler; şekil, oksijen gereksinimi, beslenme biçimi ve Gram boyasına tepki özelliklerine göre sınıflara ayrılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve genel özelliklerini kavrar.
 • Protist Çeşitlerinin Gözlemlenmesi

  Bu interaktif etkinlikte, altı farklı protist örneği; kendi besinini üretme, hücre dışında sindirim yapma, hareket etme gibi özellikler üzerinden, teşhis anahtarı kullanılarak deney yapma yoluyla sınıflandırılmaktadır. Protista âlemindeki alt gruplar olan algler, sporlular, cıvık mantarlar, kamçılılar, silliler ve kök ayaklıların genel özellikleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlı âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdeler.
 • Başkalaşım

  Başkalaşım ile ilgili konu anlatımında hangi canlılarda başkalaşım görüldüğünü ve bu canlılardaki başkalaşım evrelerini öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
 • Hayvanların Yaşam Döngüsü

  Hayvanların yaşam döngüsü adlı bu etkinlikte farklı hayvanların yaşam döngüleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
 • Gövde

  Bu videolu konu anlatımında; bitki organlarından biri olan gövdenin yapısı, özellikleri ve görevleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Kök

  Bu videolu konu anlatımında; bitki organlarından biri olan kökün yapısı, özellikleri ve görevleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Temel Doku: Parankima

  Bu videolu konu anlatımında; temel doku çeşitlerinden biri olan parankima doku anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
 • Kuruyemiş Çeşitleri İşleme

  • Hububat ve Hububat Ürünleri Teknolojisi
  • 11. Sınıf
  • Kuruyemiş Çeşitleri İşleme
 • Alıştırmalar - Üçgen Çeşitleri

  TRM0502QA001
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Çokgenler
 • Alıştırmalar - Açı Çeşitleri

  TRM0502QA012
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler