"Caner Ulaş" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

  Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım-öğretmen kopyası
 • Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

  Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Doğru ve Güvenilir Bilgi
 • Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım?

  İnternetin yaygınlaşması ile birlikte insanların bilgiye ulaşması oldukça kolay bir hâle geldi. Bu konu anlatımında doğru bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Doğru ve Güvenilir Bilgi
  • Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
 • Doğru Bilgiye Ulaşma ve Kullanma

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler.
 • Özet – Doğru ve Güvenilir Bilgi

  Doğru bilgiye ulaşma konusu ile ilgili konu özeti.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Doğru ve Güvenilir Bilgi
  • Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
 • Çemberin Merkezi ve Üzerinde Bir nokta

  Çember analitiği anlatımında iki nokta arası uzaklıktan genel denkleme ulaşırken kullanılabilecek materyal
 • Bir Geniş, Bir Dar…

  Buki, elindeki krokiye göre geniş ve dar yollardan geçip Duru’nun evine ulaşır.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarının Benimsediği Evrensel Değerleri Belirtme

  Atatürk ilke ve inkılaplarının Türk milletini her alanda yükseltmeyi ve yüceltmeyi amaçlamasından hareketle bu amaca ulaşma yolunda benimsediği evrensel değerler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları
  • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
 • Christopher Colombus (Kristof Colomb)‘un Seferleri

  Bu konu analtımında, Kristof Kolomb’un Hindistan'a daha kısa bir yoldan ulaşma hedefiyle batıya doğru yelken açması ve bu sefer sonucu Amerika Kıtası'nı keşfetmesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Kesirlerle Toplama İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme Etkinliği

  Bu etkileşim paydaları eşit olan kesirlerde toplama işlemi gerektiren problemi çözme etkinliklerini içermektedir. Öğrencilere parçaları eksik bir yapboz verilmiştir. Öğrenci problemleri çözerek eksik parçalara ulaşır ve yapbozu tamamlar.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Kesirlerle İşlemler
  • Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 • Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama

  Bu interaktif etkinlik paydası eşit olan kesirlerde toplama işlemi yapmaya yönelik uygulamalar içermektedir. Etkinlikte parçası eksik bir yapboz verilmiştir. Öğrenci toplama işleminin sonucunu bularak eksik parçalara ulaşacaktır ve yapbozdaki gizli resmi bulacaktır.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Kesirlerle İşlemler
  • Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 • Ozon Tabakasının İncelmesinin Sonuçlarını Açıklama

  Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakası kalınlığının yıllara bağlı değişimi bir grafikle gösterilerek “Bu grafikle ilgili olarak, güneşten gelen morötesi ışınların yeryüzüne ulaşma oranı zamanla azalır, insanda deri kanseri riski zamanla artar, atmosfer sıcaklığında zamanla değişimler gözlenir; ifadelerinden hangileri doğru değildir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Hız-Zaman Grafiğini Çizme

  ”Doğrusal hareket yapan sabit hızlı bir araç, başlangıç konumu +20 m iken t = 6 s anında x = +110 m konumuna ulaşmaktadır. Araç bekleme yapmadan yine sabit hızla x = +70 m konumuna t = 10 s anında geldiğine göre, aracın 0-10 s zaman aralığındaki hız-zaman grafiğini çizin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Rutherford Deneyini Tanımlama

  ”Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tanecikler olan elektronların sayısına eşittir. Atomun çekirdeğinde sadece protonlar değil, nötronlar da bulunmaktadır.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Menstrüasyon Sırasında Hormonlardaki Değişimi Açıklama

  Dişi bir bireyde menstruasyon periyodu boyunca FSH ve LH hormonlarında gözlenen değişimler grafikle gösterilerek “Buna göre, 14. günde FSH miktarının çok artmasına bağlı olarak kandaki progesteron hormonu miktarı da maksimuma ulaşmıştır, 14. güne kadar FSH ve LH hormonları kanda sürekli olarak artmaktadır, 14. günden sonra LH miktarının kanda azalması ovulasyonun gerçekleşmediğini gösterir; ifadelerinden hangileri yanlıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla beraber çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
  • Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Bir Top Düştü Bir Puan Gitti

  Etkinlik 2 ya da daha fazla öğrencinin katılımı ile uygulanmaktadır. Etkinliğe başlamadan önce her öğrencinin belli bir puanı bulunmaktadır. Öğrenciler sıra ile birer pipet çekerken topları düşürmemeye çalışmaktadır. Çünkü düşen her bir toptan sonra topu düşüren öğrencinin 1 puanı çıkarılmaktadır. Sıra ile çekilen pipetler sayesinde her seferinde düşen top kadar puan çıkarılarak oyun devam etmektedir. Hangi öğrenci sıfır puana ulaşacak kadar top düşürürse diğer öğrenci oyunu kazanmış olacaktır.
  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi - 2
  • Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.