"Dans eden mısırlar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Mısır

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Tarım
 • Mısır

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
  • Mısır’da gelişen mimari, heykel ve resim sanatlarının genel özelliklerini belirler.
 • Mısır Uygarlığı

  Bu konu anlatımında, Afrika’nın kuzeydoğusunda tarihin uzun bir döneminde var olan Mısır uygarlığı anlatılmaktadır. Canlandırmada, Mısır uygarlığının toplum yapısı, kültürel özellikleri ve bilim tarihine yaptıkları katkılar anlatılmaktadır.
 • İngiltere'nin Mısır'ı İşgali

  Bu konu anlatımında, yarı bağımsız devlet statüsünde olan Mısır’ın İngiltere tarafından işgalinin sebepleri ve sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti
  • 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı (93 Harbi)’nın sonuçlarını açıklar.
 • Boyama (Buki Mısır'da)

  Buki Mısır'da boyaması yapılır.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim
  • Farklı kültürel özellikleri açıklar.
 • Fransa'nın Mısır'ı İşgali

  Bu konu anlatımında, Fransa'nın Akdeniz'de bir sömürge elde etmek hedefiyle Mısır'ı işgal etmesi; bu işgal sonucu Osmanlı-İngiltere-Rusya ittifakının Fransa'ya savaş açması ve Fransızlara karşı Mısır ve Orta Doğu'da yapılan savaşlar anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi Osmanlı-Fransız siyasi ilişkilerini açıklar.
 • Yapboz (Buki Mısır'da)

  Mısır ile ilgili bir yapboz yapar.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim
  • Farklı kültürel özellikleri açıklar.
 • Buki Mısır'ı Geziyor

  Buki Mısır’ı gezer.
 • Japonya-Mısır-Nijer

  Japonya, Mısır ve Nijer hakkında genel özelikler bakımından bilgiler verilmektedir. İklim, kıyafetler, resmî dil, başkent ve önemli tarihî mekanlar hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Ülkeleri Tanıyalım
  • Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
 • Yanma Tepkimesi (Mısır Nişastası)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler
 • Mısır'da Heykel ve Resim

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
  • Mısır’da gelişen mimari, heykel ve resim sanatlarının genel özelliklerini belirler.
 • 2016 YGS - Mısır Uygarlıgı

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
 • Ayıların Dansı

  Bu projede analitik düzlemde koordinatları verilen büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarının öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarının bulunması amaçlanmaktadır.
  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Dönüşümler
  • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
  • Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
 • Mısır Sorunu ve Osmanlı - İngiltere Yakınlaşması

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
  • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
  • Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.
 • Hünkar İskelesi Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Hünkar İskelesi Antlaşması’nın neden ve sonuçları ile antlaşma maddeleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Londra Boğazlar Sözleşmesi

  Bu konu anlatımında, Londra Antlaşması’na katılan devletler ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Londra Boğazlar Sözleşmesi anlatılmaktadır. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan boğazların Avrupa devletleri için önemi vurgulanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Nizip Savaşı

  Bu konu anlatımında, Nizip Savaşı’nın neden ve sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

  Bu konu anlatımında, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesinin nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Balta Limanı Ticaret Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Balta Limanı Antlaşması’nın neden ve sonuçları ile antlaşma maddeleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Fransa'nın Cezayir'i İşgali

  Bu konu anlatımında, Fransa’nın 1830 yılında Cezayir’i işgal etmesine neden olan durumlar ve bu işgalin sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Londra Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Londra Antlaşmasının imzalanmasına neden olan olaylar ve bu antlaşmanın sonucunda yapılan savaş anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Kütahya Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Kütahya Antlaşması’nın imzalanmasına neden olan olaylar ve bu antlaşmanın maddeleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
 • Dans la maison

  • Fransızca - A1.1
  • Çoklu Sınıf
  • THÈME 1 : L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ
  • Décrire son lieu d’habitation.
 • Ateşin Dansı (Dalgalar)

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Ses Dalgası
  • Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
 • Foton ile Elektronun Dansı

  Bu projede fotosentezde ışık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüşme sürecinin drama yoluyla açıklanması amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Canlılık ve Enerji
  • Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.
 • Dans Etmesini Seven Hipopotam

  Bu animasyonda “Dans Etmesini Seven Hipopotam” adlı öykü seslendirilmektedir.
 • Hareket Eden Ataşlar

  Buki bir sihirbazlık gösterisi yaparak kitabın üzerindeki ataşları hareket ettirir.
 • Les connecteurs (Hikaye Akışını Devam Ettiren Sözcükler)

  • Fransızca - A2.1
  • Çoklu Sınıf
  • THÈME 5 : L’HISTOIRE
  • Situer des événements dans le temps.
 • Les expressions de temps (Zaman İfadeleri)

  • Fransızca - A1.1
  • Çoklu Sınıf
  • THÈME 6 : LES RÊVES ET LES PLANS
  • Situer des événements dans le temps.
 • Décrire un objet

  • Fransızca - B2.1
  • Çoklu Sınıf
  • THÈME 1 : L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ
  • Comprendre des articles spécialisés dans son domaine.
 • Halk Dansları ve Müzikleri 11

  • Halk Dansları
  • Çoklu Sınıf
  • Hareket ve Ritim
 • İyilik Eden İyilik Bulur

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Yapboz (Hareket Eden Ataşlar)

  Mıknatıs ile ilgili bir yapboz yapar.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Neden-sonuç ilişkisi kurar.
 • Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler

  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Biyoçeşitlilik
  • Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
 • Boyama (Hareket Eden Ataşlar)

  Hareket Eden Ataşlar boyaması yapılır.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Neden-sonuç ilişkisi kurar.
 • İhtiyaçlarımıza Hizmet Eden Kurumlar

  Toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için oluşturulmuş olan resmî kurumlar ve çalışmaları hakkındaki bilgiler verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Halka Hizmet Veren Kurumlar
  • Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.
 • Deniz Topu

  • Müzik
  • 3. Sınıf
  • Müziksel Yaratıcılık
  • Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa ve oyuna dönüştürür.
 • Hava Kirliliğine Etki Eden Kaynaklar

  • Hava Kirliliği
  • Çoklu Sınıf
  • Hava Kirliliğine Etki Eden Kaynaklar