"Davranış" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Hangi Davranışlar Yanlıştır?

  Hangi Davranışlar Yanlıştır?
  • Hayat Bilgisi
  • 2. Sınıf
  • Evimizde Hayat
  • Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
 • Davranışlarımızın Dünya'ya Etkileri

  Ağaçların kesildiği, çöplerin yerlere atıldığı bir dünya nasıl olur? Peki, ağaç diktiğimiz ve sevgiyle yaşadığımız bir dünya nasıl olur? Haydi uygulamamızı birlikte yaparak bu sorularımıza cevap bulalım.
  • Türkçe
  • 4. sınıf
  • Dünya'mız ve Uzay
  • Dünyamızı Koruyalım
  • Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
 • Duyguların Davranışa Etkileri

  Bu videolu konu anlatımında, duyguların davranışa etkilerinden bahsedilerek saldırganlığın nedenlerinden çatışmalar üzerinde durulmaktadır.
 • Stresle Başa Çıkma Davranışları

  Bu videolu konu anlatımında, stresle başa çıkma davranışları anlatılmaktadır.
 • Alternatif akım devresinde sığanın davranışı

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından alternatif akım devresinde sığanın nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.
 • Konuk Tipleri ve Davranışları

  • Konuk İlişkileri
  • 10. Sınıf
  • Konuk Tipleri ve Davranışları
 • Güdülenmiş ve Güdülenmemiş Davranışlar

  Bu videolu konu anlatımında, güdülenmiş ve güdülenmemiş davranışlar arasındaki farklar anlatılmaktadır.
 • Normal Dışı Davranışlar I

  Bu videolu konu anlatımında, normal dışı davranışların tanımı yapılarak duygudurum (duygulanım) bozukluklarından çökkünlük (depresyon), taşkınlık (mani) ve iki uçlu (bipolar) bozukluk açıklanmaktadır.
 • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 2

  MEB DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
 • Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

  Bu konu anlatımında, Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi üzerinde durulmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
  • Hac İbadeti
  • Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Kişilik Kuramları: Sosyal Davranış Kuramı

  Bu videolu konu anlatımında, kişilik kuramlarından sosyal davranış kuramı açıklanmaktadır.
 • 2015 LYS 4 - Birey Davranışları

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Psikolojinin Temel Süreçleri
  • Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir.
 • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 1

  MEB DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
 • İskelet ve Kas Sağlığını Bozabilecek Davranışlar

  İskelet ve kas sağlığını bozabilecek davranışların neler olduğunu örneklerle inceleyelim.
 • 2016 LYS 4 - Normal Dışı Davranışlar

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Ruh Sağlığının Temelleri
  • Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir.
 • Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçlere ve Davranışlara Etkileri

  Bu videolu konu anlatımında, kalıtımla edinilen özellikler ile çevresel etki altında edinilen özelliklerin davranışlara etkisi açıklanmaktadır.
 • Boşanmış Ebeveynlerin Ergen Çocuklarına Yönelik Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirmesi

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Aile Rehberliği
 • Temel Dinî Bilgiler - 4. Ünite

  • Temel Dinî Bilgiler
  • 9. Sınıf
  • Ahlaki Davranışlar
 • Gazların Difüzyon Hızlarının Karşılaştırılması

  Bu interaktif etkinlikte, farklı mol kütlesine sahip gazların difüzyon hızları karşılaştırılmakta ve mol kütlesi ile difüzyon hızı arasındaki ilişki incelenmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • Graham Yasası Uygulaması

  Bu interaktif etkinlikte, Graham yasası yardımıyla bilinmeyen gazların bulunmasını içeren alıştırmalar yapılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • İletişim ve İnsan İlişkileri

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İnsandan İnsana Giden Yol
  • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
 • Gaz Difüzyonu

  Bu konu anlatımında, mol kütlesi ile difüzyon hızı arasındaki ilişki, Graham yasası ile anlatılmaktadır. Canlandırmada, uranyumun özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Kinetik Teori
  • Gazların davranışını açıklamada gaz yasalarını ve kinetik teoriyi kullanır.
 • KİBİRLENMEK

  KİBİRLENMEK HAKKINDA SLAYT GÖSTERİSİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar
  • Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • ALAK KONUSU

  ALAY KONUSU HAKKINDA SLAYT GÖSTERİSİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar
  • Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • Peygamberimizin Hayatı 7 - 5. Ünite

  • Peygamberimizin Hayatı
  • 7. Sınıf
  • Sahabeden Örnek Davranışlar
 • İslam Ahlakı - 2. Ünite

  • İslam Ahlakı
  • Çoklu Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 • HASET KONUSU

  HASET ETMEK HAKKINDA SLAYT GÖSTERİSİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar
  • Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • KÖTÜ ZAN

  KÖTÜ ZAN
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar
  • Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • Gazların Yayılması

  Bu videolu konu anlatımında, gazların yayılması anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • PEYGAMBER EFENDİMİZİN 40 HADİSİ ŞERİFİ

  Peygamberimizin özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrencilere görsellerle öğretilebilecek 40 hadisi şerifi infografiği
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
  • Örnek İnsan: Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Özet - İnsandan İnsana Giden Yol

  İletişimin kavramsal açıklaması, olumlu iletişim tutum ve davranışları, empati hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İnsandan İnsana Giden Yol
  • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
 • Dürüstlük

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 7. Sınıf
  • Ahlaki Davranışlar
  • Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
 • Yalnızca İndüktör (L) İçeren Alternatif Akım Devreleri

  Bu videolu konu anlatımında, L'li AC devreleri anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Alternatif Akım
  • Değişken ve doğru akım devrelerinde bobinin ve sığacın davranışını açıklar.
 • Gazlarda Hacim Sıcaklık İlişkisi

  Bu konu anlatımında, gazlarda sıcaklık, kinetik enerji, basınç, hacim ilişkileri anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli-Hoşgörülü ve Affediciydi

  Bu konu anlatımında, Hz. peygamberin hayatından merhamet, hoşgörü ve af örneklerine yer verilmiştir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
  • Örnek İnsan: Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) Sabırlı ve Cesaretliydi

  Bu konu anlatımında, Hz. peygamberin hayatından sabır ve cesaret örneklerine yer verilmiştir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
  • Örnek İnsan: Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 - 4. Ünite

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 • iletişim

  konu anlatım
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İletişimin Gücü
  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
 • Gazların Yayılması

  Bu konu anlatımında, gazların yayılma özelliği ile Graham difüzyon yasası, molekül kütleleri farklı olan iki gazın sabit basınç ve sıcaklıkta farklı hızlarla yayılmaları üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Kinetik Teori
  • Gazların davranışını açıklamada gaz yasalarını ve kinetik teoriyi kullanır.
 • Kinetik Moleküler Teori

  Bu konu anlatımında, maddenin gaz halinin davranışlarını açıklamak için üretilen ”Kinetik Moleküler Teori” ve bu teorinin varsayımları anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Kinetik Teori
  • Gazların davranışını açıklamada gaz yasalarını ve kinetik teoriyi kullanır.