"Değerler" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • MİLLİ DEĞERLER

  Bu konu anlatımında, milli değerler ve bu değerlerin toplumu birleştirici özelliği anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Değerler
  • Toplumu Birleştiren Temel Değerler
  • Toplumu birleştiren değerleri korumaya özen gösterir.
 • İSLAM İNANCI VE DEĞERLER

  Bu konu anlatımında, İslam inancıyla değerlerin birlikte değerlendirilmesi anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Değerler
  • Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
  • Dinî değerleri doğru anlamanın önemini açıklar.
 • Python Dersleri: Değerler - Değişkenler

  • LIBRARY
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilişim
  • Metin Tabanlı Kodlama
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9 - 4. Ünite

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Gençlik ve Değerler
 • Ortak Paydamız Eğitim - Değerler Eğitimi

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Röportajlar
  • Ortak Paydamız Eğitim
 • KÜLTÜRÜMÜZDE KUR'AN'A VERİLEN DEĞERLE İLGİLİ ÖRNEKLER

  Bu konu anlatımında, günümüzde kültürümüzde Kurana verilen değerle ilgili örnekler anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Kur'an ve Ana Konuları
  • Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi
  • Kültürümüzde Kur’an’a verilen değerle ilgili Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, M.Âkif Ersoy, Hasan Basri Çantay, vb.den örnekler verir.
 • Milleti Oluşturan Değerler ve Edebî Metinler

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Hacivat ve Karagöz ile Değerler Eğitimi

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Etik Değerler
 • KÜLTÜRÜMÜZDE KUR'AN'A VERİLEN DEĞERLE İLGİLİ TARİHİ ŞAHSİYETLER

  Bu konu anlatımında, kültürümüzde Kurana verilen değerle ilgili tarihi şahsiyetlerden örnekler anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Kur'an ve Ana Konuları
  • Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi
  • Kültürümüzde Kur’an’a verilen değerle ilgili Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, M.Âkif Ersoy, Hasan Basri Çantay, vb.den örnekler verir.
 • Dede Korkut Hikâyelerinde Ulusal Değerler ve Mesajlar

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • 2012 LYS3 - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı / Destan Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Kutadgu Bilig

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Necip Fazıl Kısakürek

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • 2017 LYS - Karagöz

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Okuma
  • Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
 • Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Destan

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • 2013 LYS - Cumhuriyet Dönemi Şiir Anlayışı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Sözlü Edebiyat Ürünleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Ahmet Haşim

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Türk Edebiyatının Dönemleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • f(x) = x2 Fonksiyonunun Grafiğini Değerler Tablosu Yardımıyla Çizme

  Bu konu anlatımında, x2 fonksiyonuna ait grafiğinin adım adım çizilmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • f(x) = x^n Fonksiyonlarının Grafiklerinin Çizimi
  • f(x)=x^n (n elemanıdır Z) biçimindeki fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • Mehmet Akif Ersoy

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Toplumcu Gerçekçi Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • İstiklal Marşı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiiri yorumlar.
 • İki Kenar Uzunluğu Verilen Bir Üçgenin Üçüncü Kenar Uzunluğunun Alabileceği Değerler Kümesini Yazma

  İki kenar uzunluğu verilen üçgenin, üçüncü kenar uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri toplamını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Üçgenler
  • Üçgenlerde Temel Kavramlar
  • Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.
 • Masal

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Türk Destanları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Halk Hikâyeleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • 2017 LYS - Geleneksel Türk Tiyatrosu

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Okuma
  • Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
 • Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri (Divan Şiiri) - Beyitlerle Kurulanlar

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Divanu Lügati't-Türk

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Bilgisayar Bilimi Kur 1 - Bölüm 1

  • Bilgisayar Bilimi Kur 1
  • Çoklu Sınıf
  • Etik,Güvenlik ve Toplum
  • Bilgi Güvenliği
 • 2017 LYS - Türk Halk Edebiyatı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
 • YERE DÜŞEN EKMEĞE BASMAYANLAR

  DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÜSTAT DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN SEMİNERLERİNDEN BİR ALINTI
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.
 • Doğrusal Denklemlerin Grafiklerini Çizme

  Bu interaktif etkinlikte verilen tablodaki değerler göre doğru grafiği oluşturabilirsin.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Doğrusal Denklemler
  • Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
 • Doğrusal Denklemler ve Grafikleri

  Bu konu anlatımında, verilen tablodaki değerler göre doğru grafiğinin nasıl oluşturulacağını öğrenebilirsin.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Doğrusal Denklemler
  • Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
 • KUTSALKİTAPLARDA İNSAN KAVRAMI

  Bu konu anlatımında, kutsal kitaplarda insana verilen değerle ilgili örnekler yer almaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İnsan ve Din
  • İnsan ve Evren
  • İnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle diğer varlıklardan ayrıldığını kavrar.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarının Amaçları

  Bu konu anlatımında, Atatürk ilke ve inkılâplarının amaçları ve dayandırıldığı evrensel değerler hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları
  • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
 • Fonksiyonların Farklı Gösterimleri

  Bu konu anlatımında, fonksiyonların değerler tablosu, şema, liste veya grafiksel gösterimlerinin nasıl yapıldığı örneklerle anlatılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.