"Değerlerimizle Yaşıyoruz" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Alıştırmalar - Yasalar Bizim İçin Var

  Yazılı ve yazısız kurallar ile ilgili bazı bilgiler doğru-yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Bayrağımız ve İstiklâl Marşı
  • Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden Bayrağımıza ve İstiklâl Marşına değer verir.
 • Ohm Kanunu

  Bir elektrik devresinde bulunan iletkenin uçlarına farklı miktarda gerilim uygulayarak bu iletken üzerinden geçen akım şiddetindeki değişimi görebilir, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi keşfedebilirsiniz. İletkene ait gerilim ve akım değerleri ile o iletkene ait direnç değeri arasındaki ilişkiyi açıklayan Ohm Kanunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Elektrik Devreleri
  • Elektrik Akımı
  • Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.
 • Özet - Yasalar Bizim İçin Var

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Bir Ülke Bir Bayrak
  • Yasalar Bizim İçin Var
  • Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.
 • Kirchhoff Yasaları

  Bu konu anlatımında, birden fazla ilmeğin bulunduğu elektrik devrelerinde Kirchoff Yasası ile akım ve gerilim hesaplamalarının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Elektrik Devreleri
  • Kirchoff’un akımlar ve gerilimler kanunlarını açıklar.
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer-öğretmen kopyası
 • Mutlak Değer

  Bu konu anlatımında, tarih şeridi örneği üzerinden verilen mutlak değer kavramını ve mutlak değer sembolünü görebilirsiniz.
  • Matematik
  • 5. sınıf
  • Ünite 1
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Dört İşlem İçeren Problemler
  • Dört işlem içeren problemleri çözer.
 • Öğretmenin Değeri

  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Mutlak Değer

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
  • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer_Öğretmen AKT_2019
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Değer Zinciri

  Değer Zinciri
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer_Öğrenci AKT_2019
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer-öğrenci kopyası
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Tiyatronun Değeri

  “Tiyatronun Değeri” adlı metnin, metnin konusu ve ana düşüncesine dikkat edilerek okunması ve dinlenmesi istenmektedir.
 • Mutlak Değer

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
  • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • Mutlak Değer

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
  • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • Hesaplı Yaşıyorum

  Gelir ve giderler göz önüne alınarak aile bütçesi hazırlanmasına yönelik bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım
  • Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • Birlikte Yaşıyoruz

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Tabiat
  • Canlılar Alemi
 • Ortalama, Ortanca Değer ve Tepe Değeri

  Bu etkinlikte, veri gruplarının ortalaması, ortanca değeri ve tepe değeri bulunmaktadır. 
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Veri
  • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  • Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.
 • Alıştırmalar - Mutlak Değer

  Alıştırmalar - Mutlak Değer_2019
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Bir Mutlak Değer Fonksiyonunun Kritik Değerlerini Belirleme

  Mutlak değerli fonksiyonun kritik değerlerini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 12. sınıf
  • Türev
  • Mutlak Değer Fonksiyonu
  • Verilen bir mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizer, mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler.
 • Özet - Mutlak Değer

  -
  • Matematik
  • 5. sınıf
  • Ünite 1
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Dört İşlem İçeren Problemler
  • Dört işlem içeren problemleri çözer.
 • Alıştırmalar - Mutlak Değer

  Bu alıştırmada sayıların mutlak değerlerini bulmanızı gerektiren sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak mutlak değer kavramı ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Değer Zinciri Analizi

  Değer Zinciri Analizi
 • Mutlak Değerin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, mutlak değerin özellikleri açıklanmakta ve her biri için birer örnek verilmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • GENÇLİK VE DEĞERLERİMİZ

  9.SINIF GENÇLİK VE DEĞER KONUSU SUNUM
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Gençlik ve Değerler
  • Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır.
 • Mutlak Değer Kavramı

  Bu konu anlatımında, tarih şeridi örneği kullanılarak mutlak değer kavramı anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Gençlik ve değerlerimiz

  Değerler içerisinde adalet
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Gençlik ve Değerler
  • Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.
 • Mutlak Değer Fonksiyonu

  Bu konu anlatımında, mutlak değer fonksiyonu anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Birim, Sabit ve Doğrusal Fonksiyon
  • Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.
 • Önermelerin Doğruluk Değeri

  Önermelerin doğruluk değeri örnek verilerek anlatılmıştır. Önerme sayısı kullanılarak doğruluk durumlarının sayısının nasıl bulunacağı ile ilgili bilgi verilmektedir.