"Deney" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Periskop Deneyi

  Bu animasyonda periskop yapımı gösterilmektedir.
 • Rutherford Deneyi

  Bu interaktif etkinlikte,  Rutherford altın plaka deneyi ile Thomson atom modelinden farklı sonuçlar çıktığı açıklanarak Rutherford atom modeli tanıtılmıştır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler
 • Fotosentez Deneyleri

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Enerji Dönüşümleri
  • Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Milikan Deneyi

  Bu canlandırmada, milikan'ın yağ damlası deneyi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
 • Sözlük - Deney

  Bu etkinlikte, deney tanımı yapılmakta deneye örnekler verilmektedir. Ardından verilen deneylerdeki tekrar sayıları belirlenmektedir. 
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Örnek Uzay, Deney, Çıktı, Tümleyen, Ayrık ve Ayrık Olmayan Olaylar
  • Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
 • Fotosentez Deneyleri

  Bu konu anlatımında, fotosentez olayı için karbondioksit ve ışığın gerekli olduğu, fotosentez olayı sonucunda da oksijen gazı açığa çıktığı deney düzenekleri ile anlatılmaktadır.
 • Young Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, çift yarıkta girişim deneyi (Young deneyi) anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Dalga Mekaniği
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder.
 • Kil Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Kil Deneyleri
 • Fototropizma Deneyleri

  Bu videolu konu anlatımında; aydınlık ortamda ve karanlık ortamda gerçekleştirilen fototropizma deneyleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Mendel Deneyleri

  Bu etkinlikte, Mendel’İn bezelyelerle yaptığı çalışmaları tahmin edip sonuçlarını gözlemleyeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Kalıtım
  • Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • Kuru Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Kuru Kum Deneyleri
 • Boyama (Periskop Deneyi)

  Periskop Deneyi boyaması yapılır.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Algıladıklarını hatırlar.
 • MANTARLARIN CANLILIĞI DENEYİ

  Mantarların uygun ortamı bularak canlılıklarını sağlamaları
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Canlıları Tanıyalım
  • Canlıları Tanıyalım
  • Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
 • Deney Kavramını Tanımlama

  Bu animasyonda deney kavramı tanımlanır.
 • Deney Sandığı (1971)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Rutherford Deneyini Tanımlama

  ”Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tanecikler olan elektronların sayısına eşittir. Atomun çekirdeğinde sadece protonlar değil, nötronlar da bulunmaktadır.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Balon Şişirme Deneyi

  Buki bu animasyonda balon şişirme deneyi yapar.
 • Rutherford Saçılma Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, Rutherford’un yapmış olduğu saçılma deneyi ve deneyin sonuçlarından ulaşılan bilgiler anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  • Atom kavramını açıklar.
 • Şantiyede Agrega Deneyleri

  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Şantiyede Agrega Deneyleri
 • Zeminlerde Dayanım Deneyleri

  • Zemin Deneyleri
  • Çoklu Sınıf
  • Zeminlerde Dayanım Deneyleri
 • Yaş Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Yaş Kum Deneyleri
 • Silis Kumu Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Silis Kumu Deneyleri
 • Rutherford Deneyini İnceleyelim

  Bu konu anlatımında, Rutherford'un alfa ışınları deneyi ile atomdaki pozitif yüklü çekirdeğin varlığının nasıl kanıtlandığı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Çözelti hazırlanması deneyi

  Tuz çözeltisinin hazırlanması ile ilgili bir animasyon çalışması.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
 • Yapboz (Periskop Deneyi)

  Periskop ile ilgili bir yapboz yapar.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Algıladıklarını hatırlar.
 • Yaylı sarkaç deneyi

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından yaylı sarkaç deneyi yapılmaktadır.
 • Michelson - Morley Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, Michelson Morley deneyi ve bu deneyin sonuçları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
 • Bilimsel yöntemde kontrollü deney

  Bir kontrollü deney oluşturuduğunda çevresel faktörler değiştiğinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri gözlemlemek.
 • Agregada Dona Dayanıklılık Deneyi

  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Agregada Dona Dayanıklılık Deneyi
 • Sıvı Azot Deneyi - 1

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler
 • Sıvı Azot Deneyi - 2

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler
 • Fotosentezin Keşfi: Priestley Deneyi

  Priestley'in deneyini tekrar ederek fotosentez için gerekli olan maddeleri inceleyebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Enerji Dönüşümleri
  • Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
 • Bardaktaki Pinpon Topu Deneyi

  Buki, bardağın içindeki pinpon topunu almaya çalışmaktadır.
 • Galileo'nun Düşünce Deneyini Uygulama

  Bu konu anlatımında, Galileo'un düşünce deneyinde izlediği yol izlenerek çeşitli materyallerden yapılmış olan sürtünmeli ve sürtünmesiz eğik düzlemlerle bir deney düzeneği hazırlanarak gözlemler yapılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.
 • 2017 YGS - Kontrollü Deney

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Fotosentezin Keşfi: Ingenhousz Deneyi

  Priestley'in deneyini tekrar ederek fotosentez için gerekli olan maddeleri inceleyebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Enerji Dönüşümleri
  • Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
 • Açısal momentumun korunumu deneyi

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından açısal momentumun korunumu bir deneyle açıklanmaktadır.
 • Bitkilerde Genetik Hafıza

  Bu projede tohumun çimlenmesine etki eden faktörlerden ışığın etkisinin ve bitkilerde hareketin nasıl geçekleştiğinin incelemesi amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
 • Aktif Taşımayı Açıklama-3

  ”Şematik olarak verilen bir olayla ilgili: aktif taşımadır, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşir, canlı olan tüm hücrelerde gerçekleşebilir ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • İzotonik, Hipotonik ve Hipertonik Ortamları Tanımlama

  ”Aynı yoğunluktaki özdeş üç hücre ayrı ayrı hipotonik, hipertonik, izotonik ortamlara konuluyor. Bu ortamlar ve hücrelerde meydana gelecek değişimler ile ilgili yapılabilecek yorumlar nelerdir?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.