"Deney yapıyoruz" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • 2012 LYS - Bitkisel Hareketler

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • 2017 YGS - Kontrollü Deney

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2010 LYS - Bitkisel Hareket Çeşitleri

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • 2011 YGS - Bitkilerde Fotoperyodizm

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • 2017 LYS - Küstüm Otu

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • Balon Şişirme Deneyi

  Buki bu animasyonda balon şişirme deneyi yapar.
 • 2010 LYS - Bitkisel Hareketler

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • 2011 LYS - Bitkilerde Hareket

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
 • Fototropizma Deneyleri

  Bu videolu konu anlatımında; aydınlık ortamda ve karanlık ortamda gerçekleştirilen fototropizma deneyleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Bitkilerde Genetik Hafıza

  Bu projede tohumun çimlenmesine etki eden faktörlerden ışığın etkisinin ve bitkilerde hareketin nasıl geçekleştiğinin incelemesi amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
 • 2012 YGS - Hücrede Madde Alışverişi

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2013 YGS - Hücre Zarı

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2016 YGS - Hücrede Madde Alışverişleri

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri - 1

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2016 LYS - Hücre Zarından Madde Geçişleri

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2017 LYS - Difüzyon

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2017 YGS - Osmoz

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri - 2

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri - 3

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2011 YGS - Hücrede Madde Alışverişi

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2016 LYS - Hücrenin Osmotik Basıncı

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2010 YGS - Hücre Zarı

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • 2012 YGS - Solunumu Etkileyen Faktörler

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Aktif Taşımayı Açıklama-3

  ”Şematik olarak verilen bir olayla ilgili: aktif taşımadır, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşir, canlı olan tüm hücrelerde gerçekleşebilir ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • İzotonik, Hipotonik ve Hipertonik Ortamları Tanımlama

  ”Aynı yoğunluktaki özdeş üç hücre ayrı ayrı hipotonik, hipertonik, izotonik ortamlara konuluyor. Bu ortamlar ve hücrelerde meydana gelecek değişimler ile ilgili yapılabilecek yorumlar nelerdir?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Difüzyon ve Seçici Geçirgenlik

  Bu konu anlatımında, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliği ve difüzyon kavramı tanımlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Derişimi Billinmeyen Bir Çözeltinin Hipotonik, Hipertonik ve İzototonik Olarak Sınıflandırılması

  Bu interaktif etkinlikte, farklı derişimli çözeltilerde bekletilen cisimlerin kütlesindeki değişim gözlemlenerek çözeltinin hipotonik, izotonik veya hipertonik olarak sınıflandırılması beklenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Endositozu Açıklama

  ”Endositoz ile ilgili olarak: pordan geçemeyecek kadar büyük katı veya sıvı moleküllerin geçişidir, her zaman hücre içine doğru gerçekleşir, yoğunluk farkının önemi yoktur, geçiş sırasında ATP harcanır ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Seçici Geçirgen Bir Zarda Difüzyonun Gözlenmesi

  Bu etkinlikte seçici geçirgen bir yapıya sahip olan diyaliz tüplerinin içine farklı derişimlerde mürekkepli su çözeltisi konulmakta ve bu tüpler de farklı derişimli çözeltiler içinde bekletilerek difüzyon gözlemlenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Deplazmoliz Olayını Açıklama

  ”Hücrenin su miktarı-zaman grafiğiyle bir hücrenin konulduğu farklı çözeltilerdeki su miktarı değişimi verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde hücre deplazmoliz olmuştur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Hücre Zarından Madde Geçişleri

  Bu konu anlatımında, hücre zarından madde taşınması yöntemleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Kolaylaştırılmış Difüzyon Olayını Açıklama

  Hücre zarından madde geçişlerine ait ifadelerin yer aldığı ağaç şeklinde hazırlanmış şekle göre ”Kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili verilen ifadelerin doğruluğu ve yanlışlığı değerlendirilerek kaç numaralı çıkışa ulaşılabilir?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Hipotonik, Hipertonik ve İzotonik Çözeltiler

  Bu konu anlatımında, ”hipertonik çözelti”, ”hipotonik çözelti” ve ”izotonik çözelti” kavramları tanımlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Ekzositozu Açıklama

  ”Ekzositoz olayı ile ilgili olarak: bu olay sonucunda hücre zarının toplam yüzeri artar, pordan geçemeyecek kadar büyük maddelerin geçişidir, hücre içine veya dışına doğru gerçekleşebilir, ATP enerjisine ihtiyacı vardır ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Turgor Olayını Açıklama

  ”Bitkisel bir hücre saf suya konulduğunda; hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basıncın artması, hücre içine su girişinin gerçekleşmesi, hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafenin artması, olaylarından hangileri gerçekleşir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir. 
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Turgor Basıncı Kavramını Açıklama

  ”Turgor basıncının giderek arttığı bir hücrede: su miktarının artması, hücre yüzeyine uygulanan su basıncının artması, hücre zarının genişlemesi durumlarından hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Diyaliz Olayını Açıklama

  ”Canlılarda gerçekleşen diyaliz olayı ile ilgili olarak, seçici geçirgen zar varlığında gerçekleşir, zardaki por sayısına bağlı olarak hızı değişir, suda çözünen maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçişidir, geçiş sırasında ATP harcanır ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Pinositoz Olayını Açıklama

  ”Pinositoz olayı sırasında: hücre zarında çöküntü, ATP tüketimi, enzim üretimi, sindirilmemiş büyük moleküllerin hücre içine geçişi durumlarından hangileri gerçekleşir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Ozmoz

  Bu konu anlatımında, farklı derişimlere sahip çözeltilerin hipotonik mi, izotonik mi, hipertonik mi olduğunun nasıl anlaşılabileceği gösterilerek, çözeltilerin temasta bulundukları diğer çözeltilerle karşılaştırılarak isimlendirildikleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.
 • Aktif Taşımayı Açıklama-2

  Pordan geçebilecek kadar küçük bir maddenin hücrenin içindeki ve dışındaki miktarlarının zamana göre değişimi bir grafikle gösterilmiştir. ”Verilen grafiğe göre, hücre hangi zaman aralıklarında bu maddeyi aktif taşıma yaparak içeri almaktadır?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.