"Didim Anaokulu keşifte" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • keşif

  ağustos böceği
 • keşif

  fare aslan
 • Zeliş Anaokulunda

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Kitapları
 • Coğrafi Keşifler

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kıtaların ve Okyanusların Konumu
  • Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
 • Coğrafi Keşifler

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin nedenleri ve Coğrafi Keşifleri kolaylaştıran etkenler anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Coğrafi Keşifler

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Avrupa'da Uyanış
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
 • Buluşlar ve Keşifler

  Buluşlar ve Keşifler ile ilgili konu anlatımında buluş ve keşif kavramlarını öğrenebilir, mucit ve kâşif arasındaki farkların neler olduğunu görebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Teknoloji ve Toplum
  • Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Avrupa
  • Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 • İç Mekânda Keşif

  • Keşif ve Metraj
  • 11. Sınıf
  • İç Mekânda Keşif
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

  Bu konu anlatımında, Coğrafi keşifler konusuna bir giriş yapılmakta, coğrafi keşifler öncesi Avrupa kısaca anlatılmakta ve coğrafi keşiflere neden olan etmenler özetlenmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • 2016 LYS4 - Coğrafi Keşifler

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kıtaların ve Okyanusların Konumu
  • Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
 • Coğrafi Keşifleri Kolaylaştıran Etkenler

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşifleri mümkün kılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Ümit Burnu'nun Keşfi

  Bu okuma metninde, Portekizliler tarafından gerçekleştirilen keşifler ve bu keşifler sırasında Bartelmi Diyaz tarafından Ümit Burnu’na ulaşılması anlatılmakta ve sonrasında gelişen olaylar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Sömürge İmparatorluklarının Kurulması

  Bu konu anlatımıda, coğrafi keşifler sonrasında yeni keşfedilen toprakların ve uygarlıkların Avrupalılar tarafından sömürge hâline getirilmesi anlatılmaktadır. Sömürge imparatorluklarının Avrupalılara sağladığı avantajlar incelenmekte; belli başlı sömürge bölgeler gösterilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Hint Okyunusu’na Ulaşılması

  Bu konu anlatımında, Ümit Burnu'nun bulunmasından sonra keşiflerine devam eden Portekizli denizcilerin Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint Okyanusu’na ulaşmaları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Ticaret Yollarının Yön Değiştirmesi

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşifler sonrasında Asya'yı Avrupa'ya bağlayan eski ticaret yollarının önem kaybetmesi, Afrika'nın etrafından dolanarak Avrupa'nın batı limanlarına ulaşan yeni ticaret yolları nedeniyle Osmanlı Devleti'nin ekonomik kayıpları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları: Yeni Dünya

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerle yeni kıtaların ve okyanusların bulunduğu anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Keşif Laboratuvarı: Köprü İnşası Projesi

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Stem
 • Keşif Laboratuvarı: Monty Hall Simulasyonu

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Stem
 • Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne Etkisi

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı genel ve ekonomik olumsuzluklar ile bu süreçte yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar.
 • DNA'nın Hücre İçin Önemi: Avery Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında; Avery ve arkadaşlarının DNA molekünün görevini araştırma amaçlı yaptıkları deney ve DNA molekülünün hücre için önemi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Nükleik asitlerin keşif sürecini analiz eder ve bu sürece katkıda bulunan bilim insanlarını araştırır.
 • Keşif Laboratuvarı: Spout Robot'un Yapılışı

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Stem
 • Rönesansın Nedenleri: Coğrafî Keşiflerin Etkisi

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşifler sonucu tanınan yeni uygarlıkların kültürlerinin ve sömürgeleştirilmiş topraklardan gelen kaynak akışının sağladığı refahın, Avrupa'da yeni düşünce şekillerini etkilemesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları: Avrupa'da Yaşam

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşifler sonucunda tüm dünyanın ve evrenin kavrayış tarzının değişime uğramış olduğu anlatılmaktadır. 
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti

  Bu animasyonda, Coğrafi Keşifler konusu nedenleri, sonuçları ve Osmanlı Devleti’ne etkisi açısından ele alınmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Avrupa'da Uyanış
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
 • AİHL Arapça 10 - 6. Ünite

  • Arapça
  • 10. Sınıf
  • Bilim ve Teknoloji
  • Teknolojiyi Kullanıyorum, Keşifler ve İcatlar, İslam ve Bilim
 • Amerika'nın Keşfi

  Bu okuma metninde, Hindistan’a gitmek için Atlas Okyanusu’nu geçen Kristof Kolomb’un, gerçekleştirdiği sefer sırasında Bahama Takım Adalarına ulaşması; bu adaları Hindistan’ın batısındaki adalar sanması anlatılmaktadır. Kolomb’un bir kıta keşfettiğini fark edemeden ölmesi ve onun ölümünden sonra Ameriko Vespuçi’nin aynı seyahate devam ederek bu yeni kıtayı keşfedip buraya kendi adını vermesi hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Ümit Burnu’nun Keşfi

  Bu konu anlatımında, Portekizlilerin Afrika Kıtası'nın batı kıyısında ilerlemeleri ve bu ilerlemenin devamında Ümit Burnu’nun keşfetmeleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Siyasi ve Ekonomik Nedenleri

  Bu konu anlatımında, avrupalıları yeni deniz yollarını araştırmaya iten siyasi ve ekonomik nedenler incelenmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Macellan

  Bu okuma metninde, Portekizli gemici Macellan’ın, Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için çıktığı seyahati, seyahati sırasında ulaştığı yerler ve seyahatini tamamlayamadan ölmesi; Del Kano’nun bu seyahati tamamlayarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlaması ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Christopher Colombus (Kristof Colomb)‘un Seferleri

  Bu konu analtımında, Kristof Kolomb’un Hindistan'a daha kısa bir yoldan ulaşma hedefiyle batıya doğru yelken açması ve bu sefer sonucu Amerika Kıtası'nı keşfetmesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları: Dünya Hakkında Bilginin Artması

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşiflerin sonucu olarak yeni kıtaların, uygarlıkların ve canlıların keşfi; bu keşiflerin Avrupa uygarlıkları üzerindeki etkisi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Dünya’nın Dolaşılması

  Bu konu anlatımında, Dünya'nın çevresini tam olarak dolaşan ilk denizci olan Macellan'ın yolculuğu anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerden Sonra Gelişen Ticaret Yolları

  Bu konu anlatımındaa Coğrafi Keşifler'den sonra gelişen ticaret yollarından bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
  • Devletler Nasıl Gelişir?
  • Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir.
 • Süveyş Kanalı

  Bu okuma metninde, Süveyş Kanalı’nın açılışı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
 • Taş Devri İnsanları

  Taş devri insanlarının keşifleri fotoğraflarla animasyon olarak açıklanmıştır.