"Dilek ağacı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Ağaç Seçimi

  • Çalgılarda Ağaç Hazırlığı
  • 10. Sınıf
  • Ağaç Seçimi
 • Dilek-İstek Cümleleri

  Bu konu anlatımında, dilek-istek cümlelerinin özellikleri özetlenmiştir.
 • Ağacı Kurutma ve Koruma

  • Çalgılarda Ağaç Hazırlığı
  • 10. Sınıf
  • Ağacı Kurutma ve Koruma
 • Açık Tohumlu Ağaç ve Ağaççıklar

  • Dış Mekân Bitkileri
  • Çoklu Sınıf
  • Açık Tohumlu Ağaç ve Ağaççıklar
 • Kapalı Tohumlu Ağaç ve Ağaççıklar

  • Dış Mekân Bitkileri
  • Çoklu Sınıf
  • Kapalı Tohumlu Ağaç ve Ağaççıklar
 • Ağaç Şeması

  Bu animasyonda ağaç şemasının nasıl oluşturulacağını göreceksiniz.
  • Matematik
  • 5. sınıf
  • Ünite 2
  • Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme
  • Veri Toplama ve Düzenleme
  • Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.
 • Bir Ağaç Karşısında, Hurma Ağacı

  Ahmet Haşim'in ”Bir Ağaç Karşısında” eserinden alınan metin ile “Hurma Ağacı” adlı metnin, anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğine dikkat edilerek okunması istenmektedir.
 • Dilek-İstek Cümlelerinin İşlevleri

  Bu alıştırmada, verilen cümleler ile anlamlarının eşleştirmesi beklenmektedir.
  • Dilek-istek cümlelerinin işlevlerini belirler.
 • Dilek-İstek Cümlelerinin İşlevleri

  Bu konu anlatımında, dilek-istek cümleleri incelenmektedir.
 • Sandal Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Gazoz Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • İnek Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ağaç Kavunu

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Sakız Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Badem Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Yağmur Ağaçları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ağaca Övgü

  • Müzik
  • 6. Sınıf
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır
 • Dilek-İstek Cümlelerinin Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, verilen cümlelerde boş yerleri tamamlayarak dilek-istek cümlelerinin özelliklerinin belirlenmesi beklenmektedir.
  • Dilek-istek cümlelerinin işlevlerini belirler.
 • Yardımsever Porsuk Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Çalışkan Ağacın Bölümleri

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ağaç Şemasını Yorumlama

  Bu interaktif etkinlikte ağaç şemasını yorumlayarak şemayla ilgili soruları cevaplandırabilirsiniz.
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.
 • Dilek Kipleri

  Bu konu anlatımında, istek, dilek şart, gereklilik ve emir (buyrum) kiplerinin anlatımını bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 7. sınıf
  • Atatürkçülük
  • Atatürk’ün Fikir Hayatı
  • Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
 • Dilek Kipleri

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiiller
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Dünya'da Bitkiler (Ağaç Formasyonu)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Karanfil ile Karanfil Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ağacı Sevmek Yeşili Korumak

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Sosyal Yaşam
 • İyi Yürekli Ekmek Ağacı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Büyük Ağaç Küçük Elma

  Bu oyunda Buki'nin istediği nesneler seçilir.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
 • Ağaç Formasyonu - Tropikal Ormanlar

  Bu konu anlatımında, ağaç formasyonlarından tropik ormanlar ve bu ormanların türleri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Bitki
  • Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Çekirdekten Ağaca Limonun Hikayesi

  Okulun açıldığı hafta okula ve arkadaşlarına uyum sağlamaya çalışan öğrenciler sınıf mevcuduna göre rastgele gruplara ayrıldı. Daha önceden tedarik edilmiş olan limon çekirdekleri, minik saksılar, toprak ve su gibi araç gereçler gruplara sunuldu. Limon çekirdeklerinin saksılara ekilmesi sağlandı. Her saksı o grubun numarası ile numaralandırıldı. Öğrencilere bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için yerine getirmeleri gereken sorumluklar bildirildi. Ağaç yetiştirmenin ne kadar emek isteyen bir iş olduğu vurgulandı. Geçen zaman içerisinde bitkilerin gelişimi takip edildi ve öğrencilerin gelişimi ile bağdaştırılarak tartışma ortamı sağlandı.
  • Hayat Bilgisi
  • 1. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
 • Ağaç Şeması Yardımıyla Sayma

  Bu konu anlatımında,  verilen nesnelerin olası tüm sıralamaları bulunmakta ve ağaç şeması ile gösterilmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.
 • İstek ve İhtiyaçlarımız

  Verilen nesnelerin istek veya ihtiyaç olarak belirlenmesine yönelik bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız
  • İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
 • Dilek Kipleri - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerle kelimelerin çekimlendiği kipleri eşleştireceksiniz.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiiller
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Ardıç Ağacı ve Ardıç Kuşu

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Herkesin Bir Dikili Ağacı Olsun

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Çizgi Filmler
  • Orman Dostları
 • Metindeki Kişileştirmeleri Belirleme - Kavak Ağacı

  Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümleler arasından içinde kişileştirme olanların belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Haber, Dilek-İstek ve Olumlu, Olumsuz Cümleleri Karşılaştırma

  Bu alıştırmada, verilen cümlelerin anlamlarına göre haber veya dilek-istek, olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırması beklenmektedir.
  • Olumlu ve olumsuz isim cümlelerinin kuruluş özelliklerini belirler.