"Emine Behiye Polat Kütük" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Tapu Sicil Kütükleri

  • Temel Mesleki Uygulamalar
  • 10. Sınıf
  • Tapu Sicil Kütükleri
 • Tapu Kütüğüne Tescil

  • Resmi Yazışmalı İşlemler
  • 12. Sınıf
  • Tapu Kütüğüne Tescil
 • Emine KARATAŞ

  kümülüs bulutları
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin İklimi
  • Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Mehmet Emin Yurdakul

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Mehmet Emin Yurdakul

  Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
  • Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur
  • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
 • Emine’s Daily Routine

  Emine'nin kendini ve günlük rutinini anlattığı okuma metnini okuduktan sonra okuma metni ile ilgili test (quiz) sorularını cevaplayarak okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınızı görebilir, okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Life
  • Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.
 • Cenge Giderken - Mehmet Emin Yurdakul

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Çizgi Ötesi Öğretmenler - Emine Erdem

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Röportajlar
  • Çizgi Ötesi Öğretmenler
 • Sakın Kesme - Mehmet Emin Yurdakul

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Cenge Giderken - Mehmet Emin Yurdakul

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Bırak Beni Haykırayım - Mehmet Emin Yurdakul

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat sanatçılarından Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp, özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
 • Dijital Eğitimi Bütünde Anlamak - Prof. Dr. Emin KARİP

  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 7-9 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya'da "Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi" teması ile gerçekleştirilen 12. Geleneksel Eğitim Sempozyumu konferans videosudur. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip tarafından gerçekleştirilen konferans sunumunda "Dijital Eğitimi Bütünde Anlamak: Yönetim Uygulamalarından Sınıf Ortamına Dijital Eğitimde Gelişmeler" konusu işlenmiştir.
 • Bırak Beni Haykırayım - M. Emin Yurdakul (Seslendiren: Ahmet Keskin)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Beyaz dilekçe

  Allah'ın isimlerini bulma
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Allah İnsan İlişkisi
  • İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.
 • Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları

  Bu konu anlatımında, Defterdar Emin Efendi’nin ağzından Tarhuncu Ahmet Paşa ıslahatları ve buna karşı çıkan tepkiler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • Köprülüler Dönemi
  • IV. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.
 • Fecriâti Topluluğu Sanatçıları

  Bu videolu konu anlatımında, Fecriâti Topluluğu’nun öncü isimleri Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nahit eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
 • 23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

  23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Kültürel Miras
  • Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl etkilediğini analiz eder.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) Güvenilir Bir İnsandı

  Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı konusu örneklerle açıklanmıştır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
  • Örnek İnsan: Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • HZ. MUHAMMED'E İLK VAHYİN GELİŞİ, İLK DAVET

  Bu konu anlatımında, ilk vahyin gelişi, insanların İslam'a davet edilmesi, Medine'ye hicreti yer almaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Hz.Muhammed'in Hayatı
  • Hz. Muhammed'in Vahiy Alması
  • Hz. Muhammed’e gelen vahyin mahiyetini ve nasıl başladığını açıklar.
 • Zamansız ve Mekânsız Eğitim Modeline Doğru

  Doğa Koleji tarafından, Vitamin Eğitim desteğiyle düzenlenen Eğitimde Değişim Hareketi "5. Yeni Nesil Eğitim Konferansı", 4 Nisan 2015 tarihinde Doğa Koleji Acıbadem Bilim Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Eğitime katkı sağlamanın hedeflendiği konferansta İsmail Hakkı Polat'ın "Zamansız ve Mekânsız Eğitim Modeline Doğru" isimli sunum videosudur.
 • 2013 LYS - Milli Edebiyat Dönemi Şairleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Düşünceyi Değil Düşünmeyi Öğrenip Gülümseyebilmek

  “21. Yüzyılın Paradigmaları Üzerinden Eğitimde Hedeflediklerimiz” konusunun ele alındığı 7. Anaokulları Sempozyumunda gerçekleştirilen "Düşünceyi Değil Düşünmeyi Öğrenip Gülümseyebilmek" konulu panel videosudur. Panelistler ve konuları: Bilgiyi Kullanmada Fark Yaratma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi 21.Yüzyıl Becerilerinin Gizli Şifresi: Gülümseme Kutay ÜRKMEN-Psikolog/Eğitimci
 • 2010 LYS - Cumhuriyet Dönemi Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Tahta Çanaklar

  ”Tahta Çanaklar” adlı metnin, metnin konusuna dikkat ederek dinleyebilirsin.
 • Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı

  Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Hz.Muhammed'in aile fertleri, aile yaşamı ve kişisel özellikleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Hz. Muhammed’in hayatı ve faaliyetleri çerçevesinde İslamiyetin doğuşu ve yayılışını değerlendirir.
 • Mustafa Kemal'in İlk Yaşları ve Öğrenim Hayatı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Atatürk
 • Fecriati Topluluğu

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.