"Empati" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Empati

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Trafik Bilinci
 • Empati

  ”Empati” adlı metni “empati” kavramının ne olduğuna dikkat ederek okuyabilirsin.
 • EMPATİ

  EMPATİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Adap ve Nezaket
  • Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
 • Empati Nedir?

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Duygu Kontrolü
 • Kelimelerin Anlamlarını Belirleme - Empati

  Bu etkileşimli alıştırmada, ”Empati” adlı metinde geçen bazı kelimelerin anlamlarından yola çıkarak metindeki kelimeleri bulup bu kelimelerin bulmacadaki yerlerini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Empati

  Bu interaktif etkinlikte okunan metne ilişkin soruların doğru yanıtlarının seçeneklere arasından belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Metne İlişkin Soruları Yanıtlama - Empati

  Bu interaktif etkinlikte " Empati" adlı metne ilişkin verilen sorulara yanıt vermeniz beklenmektedir.
  • Türkçe
  • 7. sınıf
  • Kişisel Gelişim
  • Empati
  • Metne ilişkin sorulara cevap verir.
 • Metni Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirme - Empati

  Bu etkileşimli alıştırmada, verilen metnin dil ve anlatım özelliklerinin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • Özet - Medya Amaç mı, Araç mı?

  İletişimin kavramsal açıklaması, olumlu iletişim tutum ve davranışları, empati hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İnsandan İnsana Giden Yol
  • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
 • Özet – İletişimin Gücü

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İletişimin Gücü
  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
 • Olumlu İletişim Yolları

  Bu animasyonda, iletişimi etkileyene tutum ve davranışlar yaşamdan bir örnekle anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İletişimin Gücü
  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
 • Konuşma Stratejileri

  -
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Konuşma
  • Hazırlıklı konuşma yapar.
 • Özet - İnsanları Nasıl Tanıyoruz?

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • İnsanları Nasıl Tanıyoruz?
  • Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
 • İletişim ve İnsan İlişkileri

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • İnsandan İnsana Giden Yol
  • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
 • Dinleme Stratejilerini Belirleme

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinleme stratejilerini uygular.
 • Sözün ve Sözcüğün Anlamlarını Belirleme

  Bu etkileşimli alıştırmada, cümlelerdeki altı çizili kelime ya da kelime grubuna ait yapılan değerlendirmelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyeceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Normal Dışı Davranışlar I

  Bu videolu konu anlatımında, normal dışı davranışların tanımı yapılarak duygudurum (duygulanım) bozukluklarından çökkünlük (depresyon), taşkınlık (mani) ve iki uçlu (bipolar) bozukluk açıklanmaktadır.