"Endüstri 4.0" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Sanayi 4.0

  Sanayi 4.0
 • Pedagoji 4.0: Dördüncü Endüstri Devriminin Eğitim, Öğrenme ve Becerilere Etkisi

  Özel Okullar Derneği IT Komisyonu tarafından düzenlenen “3. Eğitim Teknolojileri Konferansı (ETP16 Konferansı)” 26 Mart 2016 Cumartesi günü, Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirildi.     Eğitim teknolojilerinde yeni yaklaşımlar, güncel uygulamalar ve yeni fikirlerin ele alındığı konferansta Gökhan Yücel'in "Pedagoji 4.0: Dördüncü Endüstri Devriminin Eğitim, Öğrenme ve Becerilere Etkisi" başlıklı sunum videosu.
 • Kimya Endüstrisi

  Kimya Endüstrisi Öğrenci AKT
 • Madde ve Endüstri

  Madde ve Endüstri-öğretmen kopyası
 • Madde ve Endüstri

  Madde ve Endüstri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Madde ve Endüstri

  Madde ve Endüstri ÜTT -2019
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
 • Türkiye'de Kimya Endüstrisi

  Türkiye'de Kimya Endüstrisi Öğretmen AKT -2019
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

  Türkiye’de Kimya Endüstrisi Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Özet - Kimya Endüstrisi

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Maddenin Yapısı ve Özellikleri
  • Kimya Endüstrisi
  • Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.
 • Alıştırmalar - Kimya Endüstrisi

  Bu alıştırmada kimya endüstrisi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak kimya endüstrisi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 
 • Başlıca Kimya Endüstrileri

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
 • Endüstri Çağı Başlıyor

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Osmanlı
  • Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
 • Alıştırmalar - Türkiye'de Kimya Endüstrisi

  Türkiye'de Kimya Endüstrisi QA_2019
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin Gelişimi

  Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin Gelişimi ile ilgili konu anlatımında geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
  • Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
 • Kimya ve Kimya Endüstrisi

  Kimya endüstrisi ile ilgili konu anlatımda kimya endüstrisinin tanımını ve kimya endüstrisi ile ilgili sektörleri öğrenebilirsiniz. 
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Maddenin Yapısı ve Özellikleri
  • Kimya Endüstrisi
  • Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder.
 • 2012 LYS - Endüstri Psikolojisi

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikolojinin alt dallarını bilir.
 • Endüstri ve Çevre İlişkisi

  Bu konu anlatımında, sanayileşmenin ve bazı kimyasal maddeleri çevreye etkileri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Türkiye'de Turizm
  • Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir.
 • Sanayi İnkılabı

  Bu konu anlatımında, sanayi inkılabının kentlerin gelişimini nasıl etkilediği hakkında bilgi verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Nereye Yerleşelim
  • Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Sanayi İnkılabı

  Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılabının ortaya çıkışı ve bu inkılabın çıkmasıyla birlikte gerçekleşen değişimler anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Sanayi İnkılabı

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Avrupa'da Uyanış
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
 • Sanayi İnkılabı

  Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılabı açıklanmaktadır.
 • Sanayi İnkılabı

  Bu canlandırmada Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkışı ve sanayileşmenin etkilerinin kısa sürede nasıl yayıldığından bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor
  • Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
 • Sanayi Bitkileri

  Sanayi bitkilerinin tanımı yapılarak pamuk, tütün ve şeker pancarının yetişme alanları ve üretiminin yapıldığı yerler belirtilmektedir. Ayrıca şeker pancarı atığı olan küspenin hayvan yemi olarak kullanıldığı vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
  • Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 • Sanayi Devrimi

  Bu konu anlatımında, Sanayi Devrimi ve Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkileri açıklanmaktadır.
 • Öğretmene Özel Alıştırmalar - Türkiye'de Kimya Endüstrisi

  Türkiye'de Kimya Endüstrisi QT
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Katı-Katı Karışımların Ayrılması

  Bu konu anlatımında, katı-katı karışımların ayrılmasında, mıknatıslama, eleme, özkütle farkı ve çözünürlük farkı ile ayırma yöntemlerinin kullanılabileceği örnekler yardımıyla anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Manyetik Özelliği Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Demir (Fe), nikel (Ni), alüminyum (Al) ve bakır (Cu) tozlarından oluşan karışıma mıknatıs yaklaştırıldığında, mıknatısta hangi metaller toplanır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Sıvı-Sıvı Karışımların Ayrılması

  Bu konu anlatımında, sıvı-sıvı karışımların ayrılmasında karışımın hetrojen ve homojen olması durumuna göre ayırma hunisi ve ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabileceği örnekler üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Katı-Sıvı Karışımların Ayrılması

  Bu konu anlatımında, katı-sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Kullanılan yöntemin, karışımın homojen veya heterojen olmasına göre değişiklik gösterdiği kumlu su ve tuzlu su örneği üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Tanecik Boyu ve Yoğunluk Farkını Kullanarak Ayırma

  Bu konu anlatımında, tanecik boyu ve yoğunluk farkından yararlanılarak karışımların nasıl ayrılabileceği örnek üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Tanecik Boyutu Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Çamurlu suyu süzgeç kâğıdı ile süzme, toz şekeri-un karışımını küçük gözenekli elek ile eleme, otomobillerde polen filtresi ile havayı süzme, diyaliz makinesi ile kanı temizleme işlemlerinden hangilerinde karışımları ayırma yöntemlerinden olan tanecik boyutu farkı kullanılmıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Yoğunluk Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Kum-şeker, su-petrol, buğday-saman, naftalin-talaş karışımlarından hangileri karışımları ayırma yöntemlerinden olan yoğunluk farkıyla birbirlerinden ayrılabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Karışımların Ayrılması: Çöktürme, Koagülasyon, Aktarma, Yüzdürme

  Bu interaktif etkinlikte, karışımların, bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasında uygulanan yöntemler olan çöktürme, aktarma, yüzdürme ve koagülasyon anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Statik Elektriklenmeyi Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  “Yemek tuzu ve karabiber karışımına, yüklü kumaşa sürtülmüş ebonit çubuk yaklaştırıldığında ebonit çubukta hangi madde toplanır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Çözünürlük Farkını Kullanarak Ayırma

  Bu konu anlatımında, çözünürlük farkından yararlanılarak maddelerin ayırt edilebileceği örnekler üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Ayırma Yöntemleri: Damıtma ve Ayrımsal Damıtma

  Bu interaktif etkinlikte, homojen karışımları oluşturan farklı maddelerin damıtma yöntemi ile birbirlerinden nasıl ayrıldığı incelenmektedir. Karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktası değerleri incelenerek uygun damıtma yönteminin seçilmesi açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Kaynama Noktası Farkını Kullanarak Ayrımsal Damıtma Metoduyla Karışımları Ayırmayı Açıklama

  “Bir damıtma düzeneğindeki damıtma balonundaki karışım ısıtıldığında 55°C’de toplama kabında aseton toplanmaktadır. Bu ayırma işleminde maddelerin hangi özellik farkı kullanılmıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir. Ayrımsal damıtmanın aşamaları da konu anlatımı içerisinde anlatılmıştır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Damıtma ve Ayrımsal Damıtma

  Bu konu anlatımında, damıtma ve ayrımsal damıtma yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca,  ayrımsal damıtma ve basit damıtma düzeneği arasındaki farkın, ayırma kolonunun kullanılması olduğu da belirtilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.