"Epirojenez" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Epirojenez

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar.
 • Kıta Oluşumu (Epirojenez)

  Bu konu anlatımında, iç kuvvetler sonucu yükselen veya alçalan yer kabuğunun kıtalar oluşturması anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan İç Kuvvetler
  • Deprem
  • İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
 • Epirojenez ve Orojenez - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, orojenez (dağların oluşumu) ve epirojenez (kıtaların oluşumu) anlatılarak antiklinal, senklinal, fay, horst, graben, kırık dağları, çöküntü ovaları, transgresyon (deniz ilerlemesi), regresyon (deniz ilerlemesi) kavramları tanımlanmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan İç Kuvvetler
  • Deprem
  • İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
 • İç Kuvvetler ve Levha Hareketleri – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, iç kuvvetler ve levha hareketleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan İç Kuvvetler
  • Deprem
  • İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.