"Etkili eba kullanımı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Etkili Arazi Kullanımı

  Bu videolu konu anlatımında, etkili arazi kullanımı ve etkili arazi kullanımı sonucunda elde edilen getiriler hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynaklar ve Çevre
  • Örneklerden yararlanarak “etkili arazi kullanma” uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 • Doğal Kaynakların Kullanımında Etkili Olan Faktörler

  Bu videolu konu anlatımında, doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörler ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
 • Kaynaklar Sınızsız Değildir

  • Hayat Bilgisi
  • 3. Sınıf
  • Okulumuzda Hayat
  • Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 • BİT KULLANIM ALANLARI

  Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanım Alanları
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
  • Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar.
 • Etkili İletişim

  • Mesleki Gelişim
  • 9. Sınıf
  • Etkili İletişim
 • Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları - I

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Ekonomik Faaliyetler
  • Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
 • Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları - II

  Bu videolu konu anlatımında, yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların Türkiye'deki varlığı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Ekonomik Faaliyetler
  • Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
 • Veri Kullanımı

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • 12. Sınıf
  • Veri Kullanımı
 • Mikroskop Kullanımı

  Bu konu anlatımında, verilen hücre örneklerini mikroskopta inceleyerek mikroskop kullanımı konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Hücre ve Bölünmeler
  • Hücre
  • Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
 • Deyimlerin Kullanımı

  Bu etkileşimde deyimlerin Kullanımı ile ilgili alıştırmalar yer almaktadır.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Türkiye'de Tükenebilir Enerji Kaynakları - II

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Ekonomik Faaliyetler
  • Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
 • Eğitim Bilişim Ağı (EBA )

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • EBA

  EBA
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • Büyük Harf Kullanımı

  Büyük Harf Kullanımı AKT Öğretmen
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
 • Elektrostatik Kit Kullanımı

  Bu konu anlatımında, elektrostatik kitlerin işlevi anlatılmaktadır. Canlandırmada çubukların , yün ve ipek kumaşların, balonların ve elektroskopların deneylerde nasıl kullanıldıkları açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Elektrostatik
  • Elektrik Yükleri
  • Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Toprağın Kullanım Alanları

  Bu konu anlatımında, Türkiye'deki toprak çeşitleri ve bu toprakların hangi alanlarda kullanıldığı anlatılmaktadır. 
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Toprak, Su ve Bitki Varlığı
  • Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
 • Alkollerin Kullanım Alanları

  KIM47002M01P01KA06V01 - Alkollerin Kullanım Alanları
 • pH Skalasının Kullanımı

  Bu konu anlatımında, asit ve bazların genel özellikleri hatırlatıldıktan sonra, “pH skalası”nın yapısı ve kullanımı açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitlerin/Bazların Tepkimeleri
  • Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder.
 • BİT Kullanım Alanları

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
  • Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
 • BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

  ÇOCUKLARDA İNTERNETİ OLUMLU KULLANMA
  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Ruh Sağlığının Temelleri
  • Ruh sağlığının önemini ve ölçütlerini kavrar.
 • Bitkilerde Hormon Kullanımı

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Sosyal Yaşam
 • Doğal Kaynakların Kullanımı

  Bu videolu konu anlatımında, doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynaklar ve Çevre
  • Yenilenemeyen kaynakların kullanımını “tükenebilirlik” ve “alternatif kaynaklar” çerçevesinde analiz eder.
 • Büyük Harf Kullanımı

  Okuldan gönderilen Öğrenci Tanıma Formu"nu dolduran Selin, büyük harflerin önemini fark ediyor. Ona katılmaya ne dersin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Noktalama İşaretleri
  • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Noktalama İşaretlerinin Kullanımı

  Verilen cümlelerde belirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım ve Noktalama Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Elektriğin Tasarruflu Kullanımı

  Bu canlandırmada, elektriğin tasarruflu kullanılması için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Bilinçli Tüketici
  • Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
 • Bilinçsiz İlaç Kullanımı

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
  • Sistemlerin Sağlığı
  • Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
 • Büyük Harflerin kullanımı

  8. Sınıf Öğrenci AKT
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
 • Büyük Harflerin kullanımı

  Öğrenci AKT
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
 • Büyük Harf Kullanımı

  Büyük Harf Kullanımı AKT Öğrenci
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
 • Büyük Harflerin Kullanımı

  Büyük Harflerin Kullanımı
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım ve Noktalama Kuralları
 • Elektriğin Güvenli Kullanımı

  Elektriğin Güvenli Kullanımı-öğretmen kopyası
 • Elektriğin Güvenli Kullanımı

  Elektriğin Güvenli Kullanımı-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Elektrikli Araçlar
  • Elektriğin Güvenli Kullanımı
 • Suyun Tasarruflu Kullanımı

  Bu canlandırmada, suyun tasarruflu kullanılması için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Bilinçli Tüketici
  • Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
 • Türkiye'de Toprakların Kullanımı

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
 • Türkiye Topraklarının Kullanımı

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
 • İletişimde Etkili Drama

  • Temel İletişim
  • 10. Sınıf
  • İletişimde Etkili Drama
 • Etkili Yazı Yazma

  • Etkili Konuşma ve Yazma
  • 10. Sınıf
  • Etkili Yazı Yazma
 • Çocukla Etkili İletişim

  • Çocukla İletişim
  • Çoklu Sınıf
  • Çocukla Etkili İletişim
 • Hayvan Yetiştiriciliğinde Hormon Kullanımı

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Bit ve İnternet Kullanımı

  Bit ve İnternet Kullanımı ile ilgili Doğru-Yanlış Oyunu
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 6. Sınıf
  • Etik ve Güvenlik
  • Etik Değerler
  • İnternet etiğinin önemini ifade eder.