"Etkinlik" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Başlık Alanı

  kodlama etkinliği, kodlama faaliyet, kodlama etkinlik, programlama etkinliği, programlama faaliyet, programlama etkinlik
 • Arapça Metin Mukâleme 11 - 1. Ünite

  • Arapça Metin Mükâleme
  • 11. Sınıf
  • Günlük Hayat
  • Sabah Etkinlikleri, Okul Etkinlikleri, Akşam Etkinlikleri
 • Sanat Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Sanat Etkinlikleri
 • Türkçe Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Türkçe Etkinlikleri
 • Drama Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Drama Etkinlikleri
 • Müzik Etkinlikleri

  • Çocuk Aktiviteleri
  • 11. Sınıf
  • Müzik Etkinlikleri
 • Dramatik Etkinlikler

  • Çocuk Aktiviteleri
  • 11. Sınıf
  • Dramatik Etkinlikler
 • Müzik Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Müzik Etkinlikleri
 • Sosyal Etkinlik

  • Çoklu Sınıf
 • Donanım Etkinliği

  İşlemci, Anakart, Harddisk, Ram bellek ve Ekran Kartının görevleri ile eşleştirilmesi etkinliği
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilgisayar Sistemleri
  • Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.
 • Başlık Alanı

  okul öncesi uygulama, alıştırma, materyal
 • Dramatik Etkinlikler Planlama

  • Dramatik Etkinlikler
  • 10. Sınıf
  • Dramatik Etkinlikler Planlama
 • Toplama işlemi etkinlik

  1. sınıf toplama işlemi etkinlik
  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 3. Ünite
  • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
  • Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİĞİ

  ETKİNLİK ÇALIŞMA KAĞIDI ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ALIŞTIRMALARINI EĞLENEREK YAPMALARINI AMAÇLAMAKTADIR.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
  • Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 • Onluk - Birlik Etkinliği

  1. sınıf Onluk - Birlik Etkinliği
  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 • Açıları İsimlendirme Etkinliği

  Bu interaktif etkinlikte günlük hayatın içinde gizli olan açıların bulunması, sonrasında da bu açıların isimlendirilmesi istenmektedir.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Geometride Temel Kavramlar
  • Açıyı oluşturan kenarları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
 • 40 hadis etkinliği

  40 hadis sınav soruları
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
  • Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.
 • Tekerleme ezber etkinliği

  Okumayı hızlandırmak için tekerleme ezber etkinliği
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • OMUTÜY - 2. Ses grubu
  • T sesi
  • T sesini okur, yazar.
 • Kesirleri Karşılaştırma Etkinliği

  Bu etkileşim paydası eşit olan kesirleri veya payı eşit olan kesirleri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralama etkinlikleri içermektedir. Etkileşimde kafese kapalı bir kuş vardır ve öğrenciden verilen kesirleri doğru sıralayarak kafeste kapalı olan kuşu kurtarması istenmektedir.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Kesirler
  • Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
 • Atları İdare Oyununu Tanıyalım

  • Beden Eğitimi ve Oyun
  • 4. Sınıf
  • Hareket Yetkinliği
  • Hareket Kavramları ve İlkeleri
  • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.
 • Arapça Metin Mükaleme 11

  • Arapça Metin Mükâleme
  • 11. Sınıf
  • Ülkemiz
  • İstanbul’da, Konya’da, Şanlıurfa’da
 • Oyun ve Hareket Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Oyun ve Hareket Etkinlikleri
 • Çocuk Gelişiminde Dramatik Etkinlikler

  • Dramatik Etkinlikler
  • 10. Sınıf
  • Çocuk Gelişiminde Dramatik Etkinlikler
 • Atları İdare Oyununu Öğrenelim

  • Beden Eğitimi ve Oyun
  • 4. Sınıf
  • Hareket Yetkinliği
  • Hareket Kavramları ve İlkeleri
  • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.
 • Fen ve Matematik Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Fen ve Matematik Etkinlikleri
 • VOLEYBOL

  VOLEYBOL
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 7. Sınıf
  • Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Sportif Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Kendisinin ve grubunun hedeflerine ulaşmak için işbirliği içersinde olur.
 • Resim ve El İşi Etkinlikleri

  • Çocuk Aktiviteleri
  • 11. Sınıf
  • Resim ve El İşi Etkinlikleri
 • Aylık Plan ve Etkinlik Planı

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Aylık Plan ve Etkinlik Planı
 • Katılmak İstiyorum

  Katılmak İstiyorum-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum
 • Koşular

  Koşular görseli
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 6. Sınıf
  • Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Sportif Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Seçili sportif etkinliklerle ilgili kavramları bilir.
 • Yaygın Eğitim Etkinlikleri - 1

  • LIBRARY
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Sosyal Yaşam
 • Kesirlerle Toplama İşlemi Etkinliği

  Bu interaktif etkinlikte paydası eşit olan kesirlerle toplama işlemi yapılmaktadır. Etkileşimde öğrencilere, paydaları eşit olan kesirlerle toplama işlemi yapmalarını gerektiren işlemler sorulmuştur. Öğrencilerden toplama işlemlerinin sonucuna göre ayıları kavanozlarla eşleştirmeleri beklenmektedir.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Kesirlerle İşlemler
  • Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 • Sütun Grafiğini Yorumlama Etkinliği

  Bu interaktif etkinlikte bazı hayvanların ortalama ömürlerinin yer aldığı bir sütun grafiği verilmiştir. Öğrencilerden bu grafiğin yorumlanarak verilen soruların cevaplanması istenmektedir.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
 • Doğal Sayıları Çözümleme Etkinliği

  Bu interaktif etkinlikte 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların birlik, onluk, yüzlük, binlik, onbinlik ve yüzbinlik olarak çözümlenmesi istenmektedir.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
 • Açı Çeşitlerini Bulma Etkinliği

  Bu uygulamada açıölçer ve açı çeşitleriyle ilgili boşluk doldurma soruları bulunmaktadır. Verilen boşluk doldurma sorularına uygun cevapların sürüklenip boşluklara bırakılması istenmektedir.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Geometride Temel Kavramlar
  • Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
 • Atmalar

  Atmalar görseli
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 6. Sınıf
  • Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Sportif Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Seçili sportif etkinliklerle ilgili kavramları bilir.
 • Haçlı Seferleri (Sürgüleme Etkinliği)

  İlk Dört Haçlı Seferi ve Çocuk Haçlı Seferleri ile İlgili Sürgüleme ile anlatım etkinliği
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.