"Evrendeki yasalar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kader ve Evrendeki Yasalar

  Kader ve Evrendeki Yasalar ile ilgili video akışı
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Kader İnancı
  • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
 • biyolojik yasalar

  biyo
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Kaza ve Kader
  • Evrendeki Yasalar
  • Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
 • Fizik ve Kariyer Olanakları

  Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar.
 • Evrendeki Mükemmel Düzen

  -
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Allah İnancı
  • Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
 • Bilimsel Yasanın (Kanun) Tanımı

  Bu konu anlatımında, bilim tarihinden bir örnekle yasa kavramı açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Aristo ve Newton

  Bu konu anlatımında, Aristo ve Newton'un kütleçekimi hakkındaki görüşleri yer almaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar.
 • Newton'un 2. Yasası: Temel Yasa

  Bu konu anlatımında, Newton'un 2. yasası açıklanmaktadır.
 • Newton'un 2. Yasası: Temel Yasa

  Bu konu anlatımında, Newton'un 2. yasası açıklanmaktadır.
 • Kepler'in III. Yasası: Periyotlar Yasası

  Bu videolu konu anlatımında, Kepler'in III. yasası olan periyotlar yasası anlatılmaktadır.
 • Newton'un 2. Yasası: Temel Yasa

  Bu konu anlatımında, öğretmen Newton'un 2. Yasasını açıklamaktadır.
 • Kepler'in I. Yasası: Yörüngeler Yasası

  Bu videolu konu anlatımında, Kepler'in I. yasası olan yörüngeler yasası anlatılmaktadır.
 • Kepler'in II. Yasası: Alanlar Yasası

  Bu videolu konu anlatımında, Kepler'in II. yasası olan alanlar yasası anlatılmaktadır
 • Newton'un İkinci Yasası: Temel Yasa

  Bu videolu konu anlatımında, Newton’un hareket yasalarından üçüncüsü olan etki – tepki yasası anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Kepler Yasaları

  Bu videolu konu anlatımında, Kepler Yasaları anlatılmaktadır.
 • Soyadı Kanunu

  Soyadı Kanunu'nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e "Atatürk" soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklamak.
 • Gaz Kanunları

  • Temel Kimya
  • 10. Sınıf
  • Gaz Kanunları
 • Avogadro Yasası

  Bu videolu konu anlatımında, avogadro yasası anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Hess Yasası

  Bu videolu konu anlatımında, Hess yasası konusu anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. sınıf
  • Kimya ve Enerji
  • Termodinamiğin Yasaları
  • İç Enerji ve Entalpi
  • İç enerji ile entalpiyi ilişkilendirir.
 • Ohm Yasası

  Bu videoda akım ile gerilim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Ohm yasası hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili temel seviyede örnek sorular yer almaktadır.
 • Kanunlar Gelişiyor

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
 • Soyadı Kanunu

  Soyadı Kanunu ile ilgili konu anlatımında ulusal bir devlet oluşturma hedefi doğrultusunda milli bir kimliğin oluşabilmesi için öncelikle kişinin kendisini kimliksel anlamda tanımlayabilmesi gerekli olduğunun belirlenmesi ve bunun için 21 Haziran 1934 tarihinde ”Soyadı Kanunu” nun çıkartılması ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ”Atatürk” soyadını verilmesi ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Soyadı Kanunu

  8. Sınıf-Soyadı Kanunu-Öğretmen
 • Kanunların Doğuşu

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
 • Ohm Kanunu

  Bu konu anlatımında, Ohm Kanunu anlatılmaktadır. Bir iletkenin uçları arasına uygulanan gerilimle akım şiddeti arasındaki ilişki gözlemlenmekte ve gerilimle akım şiddeti arasında sabit bir oran olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Elektrik Devreleri
  • Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.
 • Soyadı Kanunu

  Bu konu anlatımında, Soyadı Kanunu'nun kabul edilme gerekçeleri, kanunun kabulü ile yapılan düzenlemelerin getirdiği yasaklar ve toplumda yarattığı değişimleri içeren durumları eşleştirebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Kirchhoff Yasaları

  Bu konu anlatımında, birden fazla ilmeğin bulunduğu elektrik devrelerinde Kirchoff Yasası ile akım ve gerilim hesaplamalarının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Elektrik Devreleri
  • Kirchoff’un akımlar ve gerilimler kanunlarını açıklar.
 • Kepler Kanunu

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından kepler kanunu açıklanmaktdır.
 • Boyle Kanunu

  Bu konu anlatımında, 'basınç' tanımı yapılmakta, sıcaklığı ve miktarı sabit olan bir gazın hacim ve basınç ilişkisi açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Wien Yasası

  Bu videolu konu anlatımında, Wien yasası ile yıldızların sıcaklıklarının nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fizik
  • Kuantum Fiziğine Giriş
  • Siyah cisim ışımasını açıklar.
 • Hesaplı Yaşıyorum

  Gelir ve giderler göz önüne alınarak aile bütçesi hazırlanmasına yönelik bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım
  • Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • Soyadı Kanunu

  Soyadı Kanunu
 • Ohm Kanunu

  Bir elektrik devresinde bulunan iletkenin uçlarına farklı miktarda gerilim uygulayarak bu iletken üzerinden geçen akım şiddetindeki değişimi görebilir, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi keşfedebilirsiniz. İletkene ait gerilim ve akım değerleri ile o iletkene ait direnç değeri arasındaki ilişkiyi açıklayan Ohm Kanunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Elektrik Devreleri
  • Elektrik Akımı
  • Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.
 • Yansıma Kanunları

  Bu interaktif etkinlikte, farklı açılarda ışın gönderilerek düzlem aynada ışığın yansıması, gelme ve yansıma açıları gözlemlenerek incelenmektedir.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Yansıma
  • Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir.
 • Birlikte Yaşıyoruz

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Tabiat
  • Canlılar Alemi
 • Avogadro Kanunu

  Bu konu anlatımında, bir ideal gazın hacminin sıcaklık ve basıncın sabit olduğu koşullarda sadece gazın mol sayısına bağlı olduğu, ve bu ilişkinin doğrusal olduğu açıklanmıştır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Mol Kavramı
  • Mol kavramını açıklar.
 • Ohm Kanunu

  Bu konu anlatımında, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi ifade eden Ohm yasası anlatılmaktadır. Etkinlikte, farklı iletkenlerin akım-gerilim ilişkisi yapılan deneyle incelenmektedir. Gerilimin akıma oranının sabit olduğu, bu orana da ”direnç” denildiği anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Elektrik Devreleri
  • Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.