"F klavye" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • F Klavye

  F Klavye
 • f

  f
 • Fonksiyonlarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

  Bu konu anlatımında, fonksiyonlarda toplama ve çıkarma işlemleri anlatılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonlarda Çarpma ve Bölme İşlemi

  Bu konu anlatımında, fonksiyonlarda toplama ve çıkarma işlemleri anlatılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonlarda Dört İşlem Yapma

  Verilen iki fonsiyonun toplamlarını ve çarpımlarını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonların Grafikleri Üzerinden Dört İşlem Yapma

  Bu konu anlatımında, fonksiyonların grafikleri üzerinden dört işlem yapma anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonların Grafikleri Üzerinden Dört İşlem Yapma

  Bu etkileşimde, grafikleri verilen fonksiyonlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonlarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yapma

  Bu etkinlikte, kuralı verilen iki fonksiyonun çarpımının ve bölümünün kuralının bulunması; bir noktadaki değeri verilen iki fonksiyonun çarpımının ve bölümünün o noktadaki değerinin hesaplanması beklenmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonlarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma

  Bu konu anlatımında, kuralı verilen iki fonksiyonun toplamının ve farkının kuralının bulunması; bir noktadaki değeri verilen iki fonksiyonun toplamının ve farkının o noktadaki değerinin hesaplanması beklenmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • "F" Harfi

  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Greeting
  • Students will be able to recognize the alphabet.
 • Mandolin Üst Yüzey İşlem ve Ayarları

  • Mandolin Yapımı
  • Çoklu Sınıf
  • Mandolin Sap ve Klavyesi
 • Gizlenmiş F Sesleri

  Verilen görseller içerisinde ilgili sesin olduğu görselin seçilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • HVĞFJ - 5. Ses Grubu
  • F sesi
  • F sesini okur, yazar.
 • f(x)'in Grafiği Verildiğinde –f(x), f(–x) veya –f(–x)’in Grafiğini Çizme

  Bu konu anlatımında, f(x) fonksiyonunun grafiği verildiğinde, –f(x), f(–x) ve –f(–x) şeklindeki fonksiyonların grafiğinin çizilmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları
  • Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
  • Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.
 • Klavye Tuşlarını Bulalım

  Klavyede görevi verilen tuşların hangileri olduğunu bulma oyunu
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Ürün Oluşturma
  • Kelime İşlemci Programları
  • Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
 • F Sesi Şarkısı

  ”F” sesini hissettirmek amacı ile hazırlanmış bir şarkıdır.
 • Mandolin Sap ve Klavyesi

  • Mandolin Yapımı
  • Çoklu Sınıf
  • Mandolin Alt ve Ses Tahtaları
 • bilişim bilgi yarışı

  bilişim bilgi yarışı
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilgisayar Sistemleri
  • Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.
 • f(x) = x2 Fonksiyonunun Grafiğini Değerler Tablosu Yardımıyla Çizme

  Bu konu anlatımında, x2 fonksiyonuna ait grafiğinin adım adım çizilmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • f(x) = x^n Fonksiyonlarının Grafiklerinin Çizimi
  • f(x)=x^n (n elemanıdır Z) biçimindeki fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • f Bloku Elementlerinin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, f bloku elementlerinin periyodik tablodaki yerleri, endüstri ve günlük hayatta kullanım alanları ile fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır. f bloku elementleri lantanitler ve aktinitler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
  • Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
 • Küçük F Harfinin Yazımı

  Küçük ”F”  harfinin kılavuz çizgiler arasında dik temel yazı ile yazımı gösterilmektedir. 
 • Büyük F Harfinin Yazımı

  Büyük ”F”  harfinin kılavuz çizgiler arasında dik temel yazı ile yazımı gösterilmektedir. 
 • "F" Sesi İçeren Kelimeler

  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Çocuk Dünyası
  • Okuma
  • Harfi tanır ve seslendirir.
 • F Sesi İçeren Cümleler

  Heceler birleşip kelimeleri, kelimeler birleşip cümleleri oluşturmaktadır. Kelimelerin heceleri farklı renkte gösterilmektedir. Cümlelerde noktalama işaretleri vurgulanmaktadır.
 • F Sesi İçeren Metinler

  İçerisinde ”F” sesinin bulunduğu sözcükler ile cümleler oluşturulmaktadır. Sözcüklerin heceleri farklı renkte gösterilmektedir. Anlamlı metinler oluşturulmaktadır. Cümlelerde noktalama işaretleri vurgulanmaktadır.
 • Karışık F Sesi Heceleri

  Karışık halde heceleri verilen kelimeleri, hecelerine doğru sırayla tıklayarak oluşturması istenmektedir.
 • f(x)'in Grafiği Verildiğinde f(x) + b veya f(x + a)’nın Grafiğini Çizme

  Bu konu anlatımında, bir f(x) fonksiyonunun grafiği verildiğinde, f(x) + b veya f(x + a) şeklindeki fonksiyonların grafiğinin çizilmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları
  • Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
  • Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.
 • f(x) = ax2 ve f(x) = ax2 + c Fonksiyonlarının Grafikleri

  Bu videolu konu anlatımında, f(x) = ax^2 biçimindeki fonksiyon grafiğinin fonksiyonun başkatsayısına göre özelliklerinin nasıl değiştiği anlatılmaktadır.
 • f( x ) = c ve f( x ) = a · xn Biçimindeki Fonksiyonların Türevi

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türev
  • Fizik ve geometri modellerinden yararlanarak değişim oranı kavramını açıklar.
 • 2/F Sınıfı "Okuma Saati"

  Okuduğu hikayeyi ile ilgili ,kendisine yöneltilen,anlama sorularını yanıtlar.
  • Türkçe
  • 2. Sınıf
  • Okuma
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
 • Küçük F Harfinin Tekrarlı Yazımı

  Küçük ”F” harfinin yazımı  art arda yazılarak gösterilmektedir.
 • F Sesi İçeren Heceleri Birleştirme

  Seslerin ve hecelerin ayrı ayrı yazılışları, okunuşları ve birlikte yazılışları gösterilmektedir.
 • Büyük F Harfinin Tekrarlı Yazımı

  Büyük ”F” harfinin yazımı  art arda yazılarak gösterilmektedir.
 • İçinde F Sesi Geçen Objeler

  Ekranda gösterilen varlıkların hangisinin içerisinde ”F” sesi bulunduğu anlatılarak sesin hissettirilmesi amaçlanmaktadır.
 • F Sesi İçeren Cümleler Oluşturma

  İçerisinde ”F” sesinin bulunduğu sözcüklerle düzgün sıralı cümle oluşturulması istenmektedir. Ekrandaki sözcükler, cümlede olması gereken sıraya göre tıklanır ve oluşturulan cümle bütün olarak gösterilir. 
 • F Sesi İçeren Kelimeler Oluşturma

  İçerisinde ”F” sesinin bulunduğu sözcüklerin hecelerini karışık halde verilen hecelerin içerisinden seçerek, sözcüklerin oluşturulması istenmektedir. 
 • Parçalı Fonksiyonun Grafiğini Çizme

  Reel sayılardan reel sayılara tanımlı parçalı fonksiyonun grafiğini çizme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • f(x)'in Grafiği Verildiğinde k·f(x) ve f(k·x)'in Grafiğini Çizme

  Bu konu anlatımında, bir f(x) fonksiyonunun grafiği verildiğinde,  k·f(x) veya f(k·x) şeklindeki fonksiyonların grafiğinin çizilmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları
  • Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
  • Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.
 • Parçalı Fonksiyonun Görüntü Kümesini Bulma

  Reel sayılardan reel sayılara tanımlı parçalı fonksiyonun görüntü kümesini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • y = –f(x) Fonksiyonunun Grafiğini Çizme

  Bu konu anlatımında, bir f(x) fonksiyonu verildiğinde –f(x) fonksiyonunun nasıl elde edileceği anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları
  • Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
  • Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.