"Fen Bilimleri" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Fen Bilimleri

  Bu okuma metninde İslam dininde fen bilimleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Fen Bilimleri 6

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Fen Bilimleri 3

  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Maddeyi Tanıyalım
  • Maddenin Hâlleri
 • Fen Bilimleri 4

  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Basit Elektrik Devreleri
  • Basit Elektrik Devreleri
 • Fen Bilimleri 7

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Işığın Soğurulması
 • Fen Bilimleri 5

  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Elektrik Devre Elemanları
  • Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
 • Fen Bilimleri 3

  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Maddeyi Tanıyalım
  • Maddenin Hâlleri
 • Fen Bilimleri 8

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Fen Bilimleri 6

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Fen Bilimleri 4

  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Basit Elektrik Devreleri
  • Basit Elektrik Devreleri
 • Fen Bilimleri 5

  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Elektrik Devre Elemanları
  • Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
 • Fen Bilimleri 6

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Fen Bilimleri 7

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Işığın Soğurulması
 • GEÇİŞDEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ

  KONU TARAMA TESTİ
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  • Aydınlatma Teknolojileri
  • Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
 • Alıştırmalar - Dünya'nın Yapısı

  Dünya'nın Yapısı QA
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Yapısı
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVET NEDİR?

  4. sınıf fen bilgisi kuvvet konusunda sınıfta öğrencilerle yaptığımız etkinliğimiz.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Kuvvetin Etkileri
  • Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
  • Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ SAF MADDE VE KARIŞIM

  4. SINIF FEN BİLİMLERİ SAF MADDE VE KARIŞIM İLE İLGİLİ 15 SORULUK TEST
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Maddenin Özellikleri
  • Saf Madde ve Karışım
  • Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
 • Fen ve Matematik Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Fen ve Matematik Etkinlikleri
 • Fen Lisesi Fizik 9 - 1. Ünite

  • Fen Lisesi Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
 • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

  FN1602UTS001
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
 • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
 • Özet - Fosiller ve Fosil Bilimi

  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
  • Yer Kabuğunun Yapısı
  • Fosillerin oluşumunu açıklar.
 • Eski Çağlarda Gök Bilimi

  Eski çağlarda gök biliminin ortaya çıkışı ve gelişim süreci anlatılmaktadır. Eski çağlardan beri insanların gök cisimlerinin görünümleri ve hareketlerinden yola çıkarak elde ettikleri bilgileri nasıl kullandıkları açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Uzay Teknolojileri
  • Uzay teknolojilerini açıklar.
 • Kalıtım Biliminin Öncüsü: Mendel

  Bu canlandırmada, kalıtım ve Mendel’in kalıtımla ilgili çalışmaları anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Kalıtım
  • Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
 • Fosillerin Önemi

  Bu konu anlatımında, fosillerin incelenmesinin neden önemli olduğu anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğunda Neler Var?
  • Fosiller ve Fosil Bilimi
  • Fosil bilimin, bir bilim dalı olduğunu kavrar ve bu alanda çalışan uzmanlara ne ad verildiğini bilir.
 • İklim Bilimi ve İklim Bilimciler

  İklim bilimciler ile ilgili konu anlatımında iklim bilimcilerin hangi alanlarda çalışmalar yaptıklarını görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • Fen Lisesi Fizik 9

  • Fen Lisesi Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Madde ve Özkütle
 • Özet - İklim ve Hava Hareketleri

  -
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • İklim ve Hava Olayları Arasındaki Fark

  İklim kavramı ve iklim ile hava olayları arasındaki fark anlatılacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • Teleskoplar

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları
  • Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
 • Uzaya Bakıyoruz

  Bu canlandırmayı izleyerek uzayı gözlemlemek için kullandığımız teleskopları tanıyabilir ve çeşitlerini öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları
  • Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
 • Özet - Depremler

  -
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Depremle İlgili Temel Kavramlar
  • Deprem biliminin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara deprem bilimci adı verildiğini bilir.
 • İlim

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’ndeki ilim ve bilim faaliyetleri ile o dönemde yaşamış bilim adamları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Akustik Ortamlar

  Bu canlandırmayı izleyerek akustik biliminin ne olduğunu ve akustiğin mimaride neden önemli olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Ses ve Özellikleri
  • Sesin Maddeyle Etkileşmesi
  • Akustik uygulamalarına örnekler verir.
 • Besinlerimiz

  Besinlerimiz-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Besinlerimiz
  • Besinler ve Özellikleri
 • Fen Lisesi Biyoloji 9

  • Fen Lisesi Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
 • DNA'nın Yapısı ve Nükleotitler

  DNA ve nükleotitler konu anlatımında, DNA'nın hangi bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldığını ve DNA'nın yapısını oluşturan nükleotitlerin özelliklerini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • DNA ve Genetik Kod
  • Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
 • Bilimin Öncüsü Müslüman Bilim Adamları

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 12. Sınıf
  • İslam ve Bilim
  • Din-bilim ilişkisini tartışır.
 • İklim ve Hava Hareketleri

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Mevsimler ve İklim
 • Mercekler - Alıştırma

  Mercekler - Alıştırma
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Işığın Kırılması