"Gazlar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Gazlar

  • Temel Kimya
  • 10. Sınıf
  • Gazlar
 • Gazlar

  Gazlar
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
 • Gazlar - 1

  Gazlar - 1
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
 • Gazlar - 3

  Gazlar - 3
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
 • Gazlar - 2

  Gazlar - 2
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
 • Gerçek Gazlar

  Gerçek Gazlar
 • Gerçek Gazlar

  Bu videolu konu anlatımında, gerçek gazlar anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Mol Kavramı
  • Mol kavramını açıklar.
 • Gerçek Gazlar - 1

  Gerçek Gazlar - 1
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gerçek Gazlar
 • Termodinamik Kanunlar ve Gazlar

  • Termodinamik
  • 12. Sınıf
  • Termodinamik Kanunlar ve Gazlar
 • Kimya 9 - 4. Ünite

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
 • Fen Lisesi Kimya 9 - 4. Ünite

  • Fen Lisesi Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Plazma
 • Kimya 11 - 2. Ünite

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
 • Fen Lisesi Kimya 11 - 2. Ünite

  • Fen Lisesi Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
 • Yer çekiminin atmosferi oluşturan gazlar üzerindeki etkisi

  Bu konu anlatımında, yer çekiminin atosferi oluşturan gazlar üzerine etkisi bir etkinlikle açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • p Bloku Elementleri: 8A Grubu (Soy Gazlar)

  Bu videolu konu anlatımında, p bloku elementlerinden 8A grubu (soy gazlar) konusu anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
  • Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
 • 2013 LYS - Kimyasal Hesaplamalar

  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Kimysal Tepkimelerde Hesaplamalar
  • Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.
 • 2017 LYS - Artan Maddesi Olan Tepkimeler

  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Kimysal Tepkimelerde Hesaplamalar
  • Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.
 • Kimyasal Hesaplamalar - 2

  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Kimysal Tepkimelerde Hesaplamalar
  • Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.
 • 2010 LYS - Basit Formül ve Molekül Formülü

  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Tepkime Verimi

  Bu videolu konu anlatımında, tepkime verimi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Kimyasal Tepkimelerde Denge
  • Dengeyi Etkileyen Faktörler
  • Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
 • Özhacim ve Ayırt Edicilik

  Özhacmin katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici özellik olduğunu açıklanmıştır.
 • Sabit Basınç Altında Yoğunluk Ayırt Edici Bir Özel

  Sabit basınç altında yoğunluğun katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici özellik olduğunu açıklama
 • EBA KAMP - Gazlarda Mol Sayısı-Basınç İlişkisi

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gerçek Gazlar
  • Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
 • Maddenin Gaz Hâli ve Gazların Kinetik Teorisi

  Bu videolu konu anlatımında, maddenin gaz hâli ve gazların kinetik teorisi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • Ters Osmoz

  Bu videoda ters osmoz olayı anlatılmıştır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gerçek Gazlar
  • Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
 • Kinetik Teori ve İdeal Gaz Kavramını Bilme-2

  ”Aynı sıcaklık ve basınçta CH[sub]4[/sub], C[sub]2[/sub]H[sub]6[/sub] ve C[sub]3[/sub]H[sub]8[/sub] gazlarından: hangisi ideale daha yakındır, ideallikten en çok sapan gazı ideale yaklaştırmak için sıcaklık ve basıncı nasıl değiştirmelidir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gerçek Gazlar
  • Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
 • Gazların Genel Özellikleri

  Bu konu anlatımında, gazları nitelerken kullanılan özellikleri olan basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı, birimleri ile birlikte açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Gazların genel özelliklerini açıklar.
 • Kimya 9

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
 • Kimya 9

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
 • Fen Lisesi Kimya 9

  • Fen Lisesi Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 • Charles ve Gay – Lussac Yasaları

  Bu videolu konu anlatımında, charles ve gay – lussac yasaları anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Maddenin Gaz Hali – Genleşme

  Bu konu anlatımında, gazların genleşmesi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Gazların sıcaklık, basınç, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
 • Gazların Difüzyon Hızlarının Karşılaştırılması

  Bu interaktif etkinlikte, farklı mol kütlesine sahip gazların difüzyon hızları karşılaştırılmakta ve mol kütlesi ile difüzyon hızı arasındaki ilişki incelenmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • Gazlarda Basınç Sıcaklık İlişkisi

  Bu konu anlatımında, kapalı bir kapta bulunan gazın sıcaklığı arttıkça basıncının da arttığı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Graham Yasası Uygulaması

  Bu interaktif etkinlikte, Graham yasası yardımıyla bilinmeyen gazların bulunmasını içeren alıştırmalar yapılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • Gazlarda Hacim Sıcaklık İlişkisi

  Bu konu anlatımında, gazlarda sıcaklık, kinetik enerji, basınç, hacim ilişkileri anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Gazların Yayılması

  Bu videolu konu anlatımında, gazların yayılması anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
 • Kinetik Teori ve İdeal Gaz Kavramını Bilme-1

  “Soruda iki tane şekil verilmektedir. Şekil I de iki tane sürtünmesiz piston vardır. Şekil I’deki, sürtünmesiz pistonlardaki gazların basınçları ilk durumda birbirine eşittir. Şekil II’de ise pistonların hacmi yarıya inmiş iki piston vardır. Bu pistonların ilkinin içindeki gaz basıncı (P[sub]1[/sub]) ikinci pistonun içindeki gaz basıncından (P[sub]2[/sub]) daha büyüktür. Şekil I’deki sürtünmesiz pistonlar, sabit sıcaklıktaki kaplarda hacmi yarı olana kadara itildiğinde şekil II’deki durum elde edilmektedir. Birinci durumda P[sub]1[/sub] = P[sub]2[/sub] iken ikinci durumdaki basınç farklılığının sebebi nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Gazların sıcaklık, basınç, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
 • Hal Değişimleri

  Bu konu anlatımında, denge buhar basıncı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.