"Geçilmez" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

  ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
  • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • TBMM’nin Açıldığı Dönemde Devletin Yönetim Biçiminin Net Olarak Belirtilmemesinin Nedenlerini Belirtme

  TBMM'nin açılmasıyla fiilen cumhuriyet yönetimine geçilmiş olmasına rağmen, devletin yönetim biçiminin net olarak ortaya konulmamasının nedenlerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Kalkınma Planlarında Öne Çıkan Başlıca Hedefleri Belirtme

  Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik ilkesi benimsenerek, planlı bir ekonomi modeline geçilmiştir. Bu planlarda öne çıkan başlıca hedefleri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.