"Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplama" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Haritalarda Uzunluk Hesaplama

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Harita Üzerinde Uzunluk Hesaplama

  Bu interaktif etkinlikte, harita ölçeği, gerçek uzunluk ve harita üzerindeki uzunluk hesaplamaları anlatılmaktadır.
 • Çevre ve Alan Hesaplama

  Çevre ve alan arasındaki ilişkiyi açıklamak,çevre ve arasındaki farkı görmek,çevreyi hesaplamak,alanı hesaplamak için bir materyal hazırladım.
  • Matematik
  • 3. Sınıf
  • Ölçme
  • Çevre
  • Düzlemsel sekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
 • Gerçek Uzunluk Hesaplama

  Bu interaktif etkinlikte, öğrenciler; harita ölçeği ve harita uzunluğu bilgilerini kullanarak gerçek uzunluğun nasıl bulunduğu anlatılmaktadır.
 • Çevre ve Alan

  Çevre ve alan kavramlarını açıklar. Çevreyi hesaplar. Alanı açıklar.
  • Matematik
  • 3. Sınıf
  • Ölçme
  • Çevre
  • Düzlemsel sekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
 • Çevre ve Alan

  Çevre ve alan arasındaki ilişki,çevre ve alan arasındaki farklar,çevre ve alanın nasıl hesaplanacağı ile ilgili bir materyal hazırladım.Bu çalışmayı hazırlarken amacım öğrencilerin çevre ve alan kavramlarını daha somut ve net bir şekilde görmeleri ve ezbere değil mantığını kavrayarak öğrenmelerini sağlamaktı. Bu çalışma için zemine köpük üzerine alan ve çevreyi göstermek için uzun kenarı 6 birim kısa kenarı 4 birim olan bir dikdörtgen karton kullandım.Çevreyi açıklamak için çöp şişler ve ip kullandım.
  • Matematik
  • 3. Sınıf
  • Ölçme
  • Çevre
  • Düzlemsel sekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
 • Dikdörtgenler Prizmasında Bilinmeyen Uzunluğu Hesaplama

  Verilen dikdörtgenler prizmasında bilinmeyen uzunluğu hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Dikdörtgenin Çevre Uzunluğunu Hesaplama

  Bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Dörtgenlerin Temel Özellikleri, Özel Dörtgenler ve Alan
  • Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.
 • Karenin Çevre Uzunluğunu Hesaplama

  Köşegen uzunluğu verilen karenin çevre uzunluğunu hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Dörtgenlerin Temel Özellikleri, Özel Dörtgenler ve Alan
  • Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.
 • Paralelkenarsal Bölgelerin Alanını Hesaplama

  Kenar uzunluklarından biri ve bu kenara ait yüklekliğinin uzunluğu verilen iki farklı paralelkenarsal bölgenin alanlarını hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
  • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
 • Karesel Bölgelerin Alanını Hesaplama

  Köşegen uzunluğu verilen karesel bölgelerin alanlarını hesaplama ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
  • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
 • Dikdörtgen Dik Piramitte Bilinmeyen Uzunluğu Hesaplama

  Dikdörtgen dik piramitte bilinmeyen uzunluğu hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Dik Yamuğun Çevre Uzunluğunu Hesaplama

  Dik yamuğun çevre uzunluğunu hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Dörtgenlerin Temel Özellikleri, Özel Dörtgenler ve Alan
  • Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.
 • Eşkenar Dörtgenin Çevre Uzunluğunu Hesaplama

  Köşegen uzunlukları verilen bir eşkenar dörtgenin çevre uzunluğunu hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Dörtgenlerin Temel Özellikleri, Özel Dörtgenler ve Alan
  • Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.
 • İkizkenar Yamuğun Çevre Uzunluğunu Hesaplama

  İkizkenar yamuğun çevre uzunluğunu hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Dörtgenlerin Temel Özellikleri, Özel Dörtgenler ve Alan
  • Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.
 • Haritada Ölçek Hesaplama - 4

  ”Ölçeği 1/ 600 000 olan bir haritada uzunluğu 20 cm ile gösterilen karayolu gerçekte kaç km'dir?” sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Haritada Ölçek Hesaplama - 5

  ”1/300 000 ölçekli bir harita üzerinde uzunluğu 5 cm olarak gösterilen yol gerçekte kaç km'dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Çevresini Hesaplayalım

  Bu interaktif etkinlikte, geometrik şekillere örnekler verilerek, bu şekillerin kenar uzunluklarının cetvel ile ölçülmesi ve çevre uzunluklarının hesaplanmasının uygulaması yapılmaktadır.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çevre Ölçme
  • Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Üçgen Dik Prizmanın Yanal Alanını Hesaplama

  Tabanı eşkenar üçgen olan bir dik prizmanın yüzey alanını bulma sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Haritada Ölçek Hesaplama - 3

  ”Gerçekte 320 km olan Ankara ile Kayseri arasındaki karayolu uzunluğu, 1/2 000 000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğunu Hesaplama - 1

  Bu etkinlikte, çemberin bir merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu adım adım bulunmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğunu Hesaplama - 2

  Bu etkinlikte, çemberin bir merkez açısı radyan olarak verilmekte, ve bu açının gördüğü yayın uzunluğu adım adım bulunmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğunu Hesaplama - 3

  Bu etkinlikte, çeşitli çemberler üzerinde verilen yay uzunluklarıyla ilgili sorular çözülmektedir. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Haritada Ölçek Hesaplama - 6

  ”Gerçek uzunluğu 260 km olan bir yol harita üzerinde 13 cm olarak gösterilmiştir. Buna göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • Üçgen Dik Piramidin Hacmini Hesaplama

  Üçgen dik piramidin hacmini hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Dikdörtgen Dik Piramidin Hacmini Hesaplama

  Dikdörtgen dik piramidin hacmini hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Üçgen Dik Prizmanın Hacmini Hesaplama

  Tabanın bir kenarı ile yüksekliği verilen eşkenar üçgen dik prizmanın hacmi bulunduğu soru ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Paralelkenar Dik Prizmanın Hacmini Hesaplama

  Bu konu anlatımında, bir gerçek hayat örneği üzerinden ayrıt uzunlukları verilen paralelkenar dik prizmanın hacmini bulma sorusu çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Kürenin Yüzey Alanını Hesaplama - 3

  Bir kenarının uzunluğu verilen bir küpe içten teğet olan bir küre ile küpün yüzey alanları arasındaki oranı bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Uzay Geometri
  • Katı Cisimler
  • Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Çemberin Çevresini Hesaplama

  Bu konu anlatımında, yarıçapı verilen bir çemberin çevresini bulma ile ilgili soru çözümü yapılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Geometrik Şekiller

  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Çember ve Daire
  • Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
 • Çevre hesaplama

  Çevre hesaplamasında kullanılacak soru üretme uygulaması, Gaziantep İl Milli Eğitim eba ekibi tarafından oluşturulmuştur.
  • Matematik
  • 3. Sınıf
  • Ölçme
  • Çevre
  • Düzlemsel sekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
 • Çemberin Uzunluğunu Hesaplama

  Çemberin Uzunluğunu Hesaplama_Öğretmen
 • Çemberin Uzunluğunu Hesaplama

  Çemberin Uzunluğunu Hesaplama_Öğrenci
 • Kürenin Hacmini Hesaplama - 4

  Verilen bir küpe içten teğet olan bir küre ile küpün hacimleri arasındaki bağıntıyı gösterme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Uzay Geometri
  • Katı Cisimler
  • Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Alan Hesaplama

  Alan Ölçme - KTT
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Alan Ölçme
 • Alan Hesaplama

  Alan Hesaplama_KTT Öğrenci
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Alan Hesaplama
 • Hacmi Verilen Dikdörtgenler Prizmasının Ayrıtlarını Hesaplama

  Hacmi verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarını hesaplama
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Hacmi Verilen Dik Piramidin Yüksekliğini Hesaplama

  Hacmi verilen dik piramidin yüksekliğini hesaplama sorusu ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Kare Dik Piramidin Hacmini Hesaplama - 2

  Verilen bir piramidin tabana paralel bir düzlemle kesilmesinden elde edilen küçük piramit ile kendisinin hacimleri ve yükseklikleri arasındaki ilişkiyi bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.