"Hatice Bilgin" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Bilginin Serüveni

  Canlandırmayı izleyerek tarihte bilginin depolanması ve yaygınlaştırılması sürecinde kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Anlat Bana Öğretmenim - Hatice Yücelen

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Röportajlar
  • Anlat Bana Öğretmenim
 • 2013 YGS - Felsefi Bilginin Özellikleri

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.
 • 2016 YGS - Bilginin Doğruluk Ölçütleri

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefe ile Düşünme
  • Felsefe ile Düşünme
  • Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar.
 • 2013 YGS - Felsefi Bilginin Özellikleri

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.
 • Bilimsel Bilginin Deneylere Dayandığını Açıklama

  Bu animasyonda, bilimsel bilginin deneylere dayandığı açıklanır.
 • Bilimsel Bilginin Teorilere Dayandığını Açıklama

  Animasyon ve seslendirmelerle bilimsel bilginin teorilere dayandığı açıklanır ve atom fikrinin gelişimi ve modern atom teorisine dönüşümü kısaca anlatılır.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Empirizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden empirizm hakkında bilgi verilerek John Locke ve David Hume’un doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Fenomenoloji

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden fenomenoloji hakkında bilgi verilerek bu görüşün temsilcilerinden Edmund Husserl’in doğru bilgi hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Bilimsel Bilginin Gözlemlere Dayandığını İfade Etm

  Animasyon ve seslendirmelerle bilimsel bilginin gözlemlere dayandığını açıklanır örnek gözlemlerle anlatılır.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Entüisyonizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden entüisyonizm hakkında bilgi verilerek bu görüşün temsilcilerinden Gazali ve Henri Bergson’un doğru bilgi hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam'a Göre Doğru Bilgi

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • Verinin Yolculuğu

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Bilgisayar Ağları
  • Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Analitik Felsefe

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden analitik felsefe hakkında bilgi verilerek bu görüşün temsilcilerinden Ludwig Wittgenstein’ın doğru bilgi hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları: Dünya Hakkında Bilginin Artması

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşiflerin sonucu olarak yeni kıtaların, uygarlıkların ve canlıların keşfi; bu keşiflerin Avrupa uygarlıkları üzerindeki etkisi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • biruni

  Türklerin matematiğe katkıları
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
  • Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar.
 • Sosyal Bilimler

  Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • İslami Bilimler

  Bu okuma metninde İslami bilimlerle ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • İslam ve Bilim

  Bu okuma metninde İslam dinindeki bilimsel anlayışla ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Fen Bilimleri

  Bu okuma metninde İslam dininde fen bilimleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji Konusu Kavrama Testi

  Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji KTT 1. Seviye_2014
 • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji Konusu Uygulama Testi

  Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji KTT 2. Seviye_2014
 • Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunanlar: Sofizm ve Septisizm

  Bu videolu konu anlatımında, bilgi felsefesinin temel problemleri açıklanarak, doğru bilginin mümkün olmadığı görüşünü savunan sofist ve septik düşünürler anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Bilimsel İlerlemelerin Bilim ve Toplum Üzerindeki Etkileri

  Bu konu anlatımında, bilimsel düşünme kavramı açıklanmakta, bilimsel ilerlemelerin toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilmektedir. 
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
  • Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.
 • Yazının Tarihçesi

  Canlandırmayı izleyerek yazının bulunuşu, zaman içindeki gelişimi, iletişimde ve bilgi aktarımındaki önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Kâğıt ve Matbaa

  İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için bulduğu kâğıt ve matbaanın gelişim serüvenlerinin anlatıldığı bu canlandırmayı izleyerek bu buluşların insanlar üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Özet – Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Bilim Nedir?

  Bu konu anlatımında, bilimin tanımı yapılmakta; bilimin çalışma alanına giren konular belirtilmekte ve insanoğlunun bilimle uğraşmasının sebepleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
  • Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.
 • Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları

  Bu konu anlatımında, Farabi, İbni Sina, Piri Reis ve Evliya Çelebi gibi Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin, bilimsel gelişme süreçlerine katkıları anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Osmanlı Devleti’nde Bilim

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devletinde yaşanan bilimsel gelişmeler anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’nde Bilim

  Bu konu anlatımında, Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri döneminde eğitim ve öğretime verilen önem anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Özet – Bilimin Öncüleri

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Rasyonalizm III; Descartes, Hegel

  Bu videolu konu anlatımında, rasyonalist düşünürlerden Descartes ve Hegel’in doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Rasyonalizm II; Aristoteles, Farabi

  Bu videolu konu anlatımında, rasyonalist düşünürlerden Aristoteles ve Farabi’nin doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Rasyonalizm I; Sokrates, Platon

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden rasyonalizm hakkında bilgi verilerek Sokrates ve Platon’un doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • TÜRKLERİN İSLAM MEDENİYETİNE BİLİMSEL ALANDA KATKILARI

  Bu konu anlatımında, Türklerin İslam medeniyetine bilimsel alanda yapmış oldukları katkılar anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
  • Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.
 • farabi

  farabinin bilime katkıları
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
  • Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.
 • İSLAM MEDENİYETİ VE TÜRKLER

  Bu konu anlatımında, Türklerin İslam medeniyetine mimari alanda yapmış oldukları katkılar anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
  • Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.
 • 3.ünite sınav örneği

  başarılar
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
  • Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.