"Heyecan" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • İmge Belirleme

  Bu alıştırmada, ”Ben Sana Mecburum” adlı şiirden alınan imgelerle bu imgelerin açıklamalarının eşleştirilmesi beklenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir
  • Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Metinlerin Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, “Bir An Durup Suyu Dinledik Hep Suyu Dinledik”, “Ben Sana Mecburum” ve “Okun Ucundan” adlı metinlerden alınan bilgilerden doğru olanların belirlenmesi beklenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir
  • Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder.
 • Hazırlık

  Farklı iki kişi içinde bulundukları benzer durumları anlatmaktadır. Dinlenen iki metnin arasındaki ortak özelliklerin düşünülmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir
  • Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder.
 • Sınav Sırasında Heyecanımı Nasıl Yenerim?

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Eğitsel Rehberlik
  • Okul Başarısını Artırma
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımda İmge

  Bu konu anlatımında, imgenin tanımı ve özellikleri anlatılmış; coşku ve heyecana bağlı anlatımda imgenin yeri detaylı olarak açıklanmıştır.
 • Anlatım Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, ”Hatırlama” şiiri ile ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir
  • Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin kim için yazıldığını sorgular.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımda Ahenk Unsurları

  Bu konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımda kullanılan ahenk unsurları; ölçü, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon, asonans, ses akışı, vurgu ve tonlama açıklanmıştır.
 • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler - Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, şiir, eski Türklerde yaşam ve törenler, koşuk, sagu  anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Reklam
  • Reklam
  • Metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirir.
 • Ahenk Ögelerini, Ses Benzerliklerini ve Ses Akışının Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, coşku ve heyecana bağlı ahenk öğeleri, ses benzerlikleri, ses akışının özellikleri ile ilgili verilen cümlelerdeki eksik kalan yerlerin tamamlanması istenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Ahenk Unsurlarını Belirleme

  Bu alıştırmada, “Bir An Durup Suyu Dinledik Hep Suyu Dinledik”, “Ben Sana Mecburum” ve “Okun Ucundan” adlı metinler ve dinlenen metinlerdeki ahenk ögeleri ile ilgili verilen bilgilerin tamamlanması beklenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Şiirdeki Ahenk Ögelerini Belirleme

  Bu alıştırmada, şiirde ahengi sağlayan unsurlarla ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Ölçüleri Denk Olan Dizeleri Eşleştirme

  Bu alıştırmada, hece ölçüsünün dizelerdeki hecelerin sayılarına göre oluşturulduğunun bilinip aynı hece ölçüsü ile yazılmış dizelerin birbirleri ile eşleştirilmesi beklenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımla Diğer Anlatım Türlerinin Karşılaştırılması

  Bu konu anlatımında, karşılaştırmalarla ilgili açıklamalar yapılmıştır.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımda Kullanılan Şahıs Zamirlerini Belirleme

  Bu konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımda şahıs zamirlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler verilmiştir.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımla Yazılmış Metinlerdeki Dilin İşlevi

  Bu konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımla yazılmış metinlerde dilin yararlandığı işlevler olan şiirsel işlev ve heyecana bağlı işlev anlatılmaktadır.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımla Yazılmış Metinlerin Yazılış Nedenleri

  Bu konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımla yazılmış metinlerin yazılış nedenleri anlatılmaktadır.
 • Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımla Yazılmış Metinlerin Ortak Özellikleri

  Bu konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özellikleri açıklanmıştır.
 • 10'un Kuvvetleri

  Bu interaktif etkinlikte kız kulesinden 10'un kuvvetleri kadar sırayla yükselecek, heyecan verici bir geziye çıkacaksınız. 
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
 • Metinleri Karşılaştırma

  Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin diğer anlatım türleri ile oluşturulmuş metinlerle karşılaştırılması istenmektedir. Bu karşılaştırma yapılırken anlatım türleri ile ilgili bilgilerde boş bırakılan yerlerin doldurulması beklenmektedir.
 • İşaret Zamiri ile İşaret Sıfatını Ayırt Etme

  Bu alıştırmada, cümle içerisinde verilen kelimelerin işaret zamiri ya da işaret sıfatı olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 4: Destan / Efsane
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • İşaret Zamiri ile İşaret Sıfatını Ayırt Etme

  Bu alıştırmada, işaret zamiri ve işaret sıfatını arasındaki farkın anlaşılması ve verilen bilgilerden doğru olanların seçilmesi beklenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 4: Destan / Efsane
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Metindeki Zamirleri Bulma

  Bu alıştırmada, zamirlerin tanımı önceden verilerek cümlelerdeki zamirler ile ilgili boş bırakılan yerlerin doldurulması istenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 4: Destan / Efsane
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Zamirlerin, Kelime Gruplarının Oluşumundaki İşlevleri

  Bu etkinlikte, verilen cümlelerde bulunan isim tamlamalarında kullanılan zamirlerin özelliklerini belirlenmesi beklenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir
  • Zamirlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.
 • Metindeki Belirsizlik Zamirlerini Belirleme

  Metinlerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken belirsizlik zamirlerinin seçilmesi istenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 4: Destan / Efsane
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Acil telefon numaraları

  Acil aranması gereken telefonlar etkinliği Gaziantep eba ekibi
  • Hayat Bilgisi
  • 3. Sınıf
  • Okul Heyecanım
  • Kutlamalar ve Yardımlaşma
  • Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
 • Belirsizlik Sıfatı ve Belirsizlik Zamirinin Belirlenmesi

  Bu alıştırmada, belirsizlik zamiri ile belirsizlik sıfatı arasındaki farkın anlaşılması ve verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin sıfat ya da zamir olduğuna karar verilmesi beklenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir
  • Okuma Metni: Otuz Beş Yaş
  • Metnin oluşumunda zamirlerin işlevlerini örneklerle açıklar.
 • Türk Kadınlarının Haklarına Kavuştuğu Süreçte Yaşananlar

  Türk kadınının siyasal haklarını kazanması ile ilgili konu anlatımında 1930 yılında Türkiye'de kadınların ilk kez yerel seçimlere katılacakları ve siyasal haklarını kullanacakları günü yaşamanın heyecanı içinde olan iki genç kızın seçim günü anneleriyle yaptıkları sohbetlerine kulak misafiri olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabı

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • El Ele 3

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • El Ele 2

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • El Ele 1

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı