"Hoşgörü" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

  Canlandırmada Osmanlı Devleti'ndeki toplumsal hoşgörünün varlığından bahsedilerek, Antakya'da yaşayan farklı kültürler ve Fatih Ahitnamesi hakkında bilgi verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Türk Tarihinde Yolculuk
  • Osmanlı Devletinde Hoşgörü
  • Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.
 • Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

  7. Sınıf-Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü-Öğrenci
 • Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

  7. Sınıf-Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü-Öğretmen
 • Alıştırmalar - Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

  Bu alıştırmada Osmanlı Devleti'nde toplumsal hoşgörü ile ilgili soruları çözerek bilginizi pekiştirebilirsiniz.
 • Öznesine Göre Çatı

  Bu konu anlatımında, fiillerde çatıyı öğreneceksin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Çatıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
  • Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
 • Söyleşi Türünün Özellikleri

  Bu konu anlatımında, söyleşinin özelliklerini bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 8. sınıf
  • Hak ve Özgürlükler
  • Hoşgörü
  • Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli-Hoşgörülü ve Affediciydi

  Bu konu anlatımında, Hz. peygamberin hayatından merhamet, hoşgörü ve af örneklerine yer verilmiştir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
  • Örnek İnsan: Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • İşteş Fiiller

  Bu konu anlatımında, işteş fiilleri öğreneceksin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Çatıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
  • Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
 • Kelimelerin Eş Anlamlılarını Belirleme - Alıştırma

  Bu etkinlikte içinde altı çizili kelimelerin yer aldığı cümlelerle bu kelimelerin eş anlamlılarının bulunduğu cümleleri eşleştirmen beklenmektedir.
  • Türkçe
  • 8. sınıf
  • Hak ve Özgürlükler
  • Hoşgörü
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Toplumların Kültürel Tutumları

  Bu videolu konu anlatımında, toplumlarda gözlemlenen kültür merkezciliği, kültürel görelilik kavramlarından bahsedilerek toplumsal hoşgörünün önemi vurgulanmaktadır.
 • Edilgen Çatılı Fiillerde Sözde Özne

  Bu konu anlatımında, sözde öznenin tanımını bulabilirsiniz.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Çatıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
  • Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.
 • Öznel-Nesnel Yargılar - Atatürk'ün Fikir Hayatı Nasıldı?

  Bu konu anlatımında, öznel yargı, öznel anlatım, nesnel yargı ve nesnel anlatımın ne olduğun cevabını bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Cümlede Anlam
  • Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler
  • Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
 • Rumeli'nin Yurt Edinilmesi

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.
 • Özet – Osmanlı Devleti'nin Yükselişi

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • Okuma Metni

  Okuma metninin, metnin konusu ve ana fikrine dikkat edilerek okunması istenmektedir.
 • Okuduğu Metindeki Kelimeleri Bulma

  Bu etkileşimli alıştırmada, okuma metinde geçen bazı kelimelerin açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalardan kelimeyi tahmin edip karışık harflerin içerisinde bulun.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Hazarlar

  Bu okuma metninde, I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da bir hakanlık olarak kurulan Hazarlar anlatılmakta, bu hakanlığın siyasi tarihi ve yönetim yapısından bahsedilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Türkler ve İslamiyet

  Bu konu anlatımında, İslam dininin Arap Yarımadası’nda doğduğu sırada Türklerin yaşadıkları coğrafya ve o dönemde inandıkları dinler hakkında bilgiler verilmekte, ayrıca Türklerin İslamiyet’i kabul sürecinde yaşadıkları gelişmelere ilişkin değerlendirmeler anlatılmaktadır.
 • I. Mehmet Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, 1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı’nın yarattığı olumsuzluklardan ve I. Mehmet’in başa geçtiği dönemde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu genel durumundan bahsedilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Mehmet Dönemi (1402 - 1421)
  • Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.
 • Öznel-Nesnel Yargıları Belirleme - Atatürk'ün Fikir Hayatı Nasıldı?

  Bu interaktif etkinlikte okunan metinden alınmış cümleler arasından kişisel yargı içerenleri belirleyeceksin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Cümle Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Mevlânâ Celâleddin-i Rumî

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Kültür, Bilim ve Sanat Temalı Gün ve Haftalar
 • Osmanlıların Balkanlardaki İskân Siyaseti

  Bu konu anlatımında, Osmanlıların Balkanlardaki İskân Siyaseti açıklanmaktadır.
 • Edilgen Çatılı Fiillerde Sözde Özneyi Belirleme

  Verilen cümlelerdeki sözde özneleri belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiilde Çatı
  • Fiilerin çatı özlliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
 • Öznesine Göre Çatıyı Belirleme

  Verilen cümlelerden hangilerinin gerçek öznesinin olmadığını belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiilde Çatı
  • Fiilerin çatı özlliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslamiyete Hizmetleri

  Bu konu anlatımında, Talas Savaşı’ndan sonra kitleler hâlinde İslam dinini benimsemeye başlayan Türklerin İslam dinini kabul etmesini kolaylaştıran etmenler ve Türklerin İslamiyet’e hizmetleri anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Hoş Görür Olmak

  Bu etkileşimli alıştırmada, okunan metnin konusunun, ana düşüncesinin, yardımcı düşüncelerinin ve başlığının belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • Öğrenme Şekilleri II

  12 Ocak 2012 tarihinde Psikolojik Danışman Sema Yücenin gerçekleştirdiği "Öğrenme Şekilleri II" konulu canlı eğitimin video kaydıdır. Öğrenme Stilleri Yapılan araştırmalar, kendilerine tercih ettikleri öğrenme stiliyle öğretildiğinde öğrencilerin aşağıdaki davranışları gösterdiklerini belirtmektedir (Given, 1996): a. Öğretime karşı olumlu tutumlarda istatistiksel olarak önemli oranda artış, b. Kendinden farklı olanı kabullenmede artış, c. Akademik başarıda istatistiksel olarak önemli oranda artış, d. Sınıf içi davranışlarda ve disiplinde olumlu yönde gelişme, e. Ev ödevlerini tamamlamada daha çok içsel disiplin. Görüldüğü gibi öğrenme stillerine uygun bir öğretim hizmeti sağlamak, öğrencilerin sadece akademik olarak başarılarının artmasını değil, bunun yanında farklı olana karşı hoşgörü geliştirme, daha disiplinli olma, öğretime karşı olumlu tutum geliştirme gibi boyutlarda da artışı beraberinde getirmektedir. Kaynak: http://ilkogretim-online.org.tr/vol4say2/v04s02m1.pdf
 • Türk - İslam Devletlerinde Toplum Yapısı

  Bu videolu konu anlatımında klasik dönem Türk - İslam Devletlerinde toplum yapısı hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşmesi
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşmesi
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri kavrar.
 • Öğrenme Şekilleri I

  4 Ocak 2012 tarihinde Psikolojik Danışman Sema Yücenin portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Öğrenme Şekilleri I" konulu canlı eğitimin video kaydıdır. Hocamızın eğitimde kullanmış olduğu sunuya buradan ulaşabilirsiniz.  Öğrenme Stilleri apılan araştırmalar, kendilerine tercih ettikleri öğrenme stiliyle öğretildiğinde öğrencilerin aşağıdaki davranışları gösterdiklerini belirtmektedir (Given, 1996): a. Öğretime karşı olumlu tutumlarda istatistiksel olarak önemli oranda artış, b. Kendinden farklı olanı kabullenmede artış, c. Akademik başarıda istatistiksel olarak önemli oranda artış, d. Sınıf içi davranışlarda ve disiplinde olumlu yönde gelişme, e. Ev ödevlerini tamamlamada daha çok içsel disiplin. Görüldüğü gibi öğrenme stillerine uygun bir öğretim hizmeti sağlamak, öğrencilerin sadece akademik olarak başarılarının artmasını değil, bunun yanında farklı olana karşı hoşgörü geliştirme, daha disiplinli olma, öğretime karşı olumlu tutum geliştirme gibi boyutlarda da artışı beraberinde getirmektedir. Kaynak: http://ilkogretim-online.org.tr/vol4say2/v04s02m1.pdf