"Hulusi Kulaklı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Salih Hulûsi Paşa

  Salih Hulûsi Paşa'nın hayatı ile ilgi ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Yedi Meşaleciler - Sanatçılar

  Bu videolu konu anlatımında, Yedi Meşalecileri oluşturan Sanatçılar Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi, Cevdet Kudret Solok bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Sağlık Alanındaki Yeniliklere Öncülük Eden Kişileri Belirtme

  Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde sağlık alanında gerçekleştirilen yeniliklere öncülük yapan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Kronoloji - Devlet ve Toplum Elele

  11 Haziran 1868 tarihinden 4 Temmuz 1989 tarihine kadar geçen dönemde sağlık alanında yapılan çalışmaların kronolojik olarak sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.