"I care" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Zamirler I (Adıllar I)

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Zamirler
  • Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • MEDD-İ LAZIM VE MEDD-İ ARIZ

  Tecvid konularından Meddi lazım ve Meddi arız konu anlatımı
  • Kur'an-ı Kerim (Seçmeli)
  • 10. Sınıf
  • Tecvit Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken, Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl, Medd-i Ârız, Meddi-i Lâzım ve Medd-i Lîn'i ayırt eder.
 • İslâm, İslâm ve İmân

  Dilbilgisi
  • Mesleki Arapça
  • 11. Sınıf
  • İslam
  • OKU: Okuduğu metin/diyalogdan hareketle İslam’ın inanç ‎esasları ve rükünlerini açıklar.‎ Okuduğu metin/diyaloglarda geçen imanla ilgili kavramları ayırt eder. Okuduğu metin/diyalogdan hareketle İslam’a göre inanç bakımından insanları sınıflandırır. Okuduğu metin/diyalogda geçen fiil çeşitlerini ‎tanır.‎
 • I. Meşrutiyet

  Bu konu anlatımında, II. Abdülhamit tarafından ilan edilen I. Meşrutiyet’in Osmanlı Devleti’ne etkileri ve Meşrutiyet Döneminin sona ermesine neden olan olaylar anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti
  • I. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.
 • Hollanda - I

  Bu videolu konu anlatımında, Hollanda'nın genel özellikleri, yer şekilleri, coğrafi konumu vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.
 • "I" Harfi

  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Greeting
  • Students will be able to recognize the alphabet.
 • Hindistan - I

  Bu videolu konu anlatımında, Hindistan'ın genel özellikleri, yer şekilleri, coğrafi konumu vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü sorgular.
 • İklab

  • Kur'an-ı Kerim (Seçmeli)
  • 11. Sınıf
  • Tecvit Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken, İhfa, Izhar, İklab, İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İdgam-ı Misleyn, İdgam-ı Mütecaniseyn, İdgam-ı Mütekaribeyn, İdgam-ı Şemsiye, İdgam-ı Kameriye'yi ayırt eder.
 • İdgam-ı Maal Gunne

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • İdgam-ı Maal Gunne

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • İdgam-ı Misleyn Maal Gunne

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • İdgam-ı Misleyn Maal Gunne

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • İdgam-ı Mütecaniseyn

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • medd-i Arız Medd-i Lazım Medd-i Lin

  Diyanet TV / Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 28.Bölüm | Medd-i Lazım, Medd-i Arız, Medd-i Lîn
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • Kur'an-ı Kerim'i Doğru ve Güzel Okuma: Tecvid
  • Med ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • Hüsn-i Hat - 5. Ünite

  • Hüsn-i Hat
  • Çoklu Sınıf
  • Hüsn-i Hat Meşkleri
 • Medd-i Lâzım – Medd-i Ârız – Medd-i Lîn

  • Kur'an-ı Kerim (Seçmeli)
  • 10. Sınıf
  • Tecvit Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken, Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl, Medd-i Ârız, Meddi-i Lâzım ve Medd-i Lîn'i ayırt eder.
 • İslam Ahlakı - 6. Ünite

  • İslam Ahlakı
  • Çoklu Sınıf
  • Adab-ı Muaşeret
 • Muhammed Suresi

  • Kur'an-ı Kerim (Seçmeli)
  • 11. Sınıf
  • Tecvit Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken, İhfa, Izhar, İklab, İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İdgam-ı Misleyn, İdgam-ı Mütecaniseyn, İdgam-ı Mütekaribeyn, İdgam-ı Şemsiye, İdgam-ı Kameriye'yi ayırt eder.
 • Hadid Suresi

  • Kur'an-ı Kerim (Seçmeli)
  • 11. Sınıf
  • Tecvit Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken, İhfa, Izhar, İklab, İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İdgam-ı Misleyn, İdgam-ı Mütecaniseyn, İdgam-ı Mütekaribeyn, İdgam-ı Şemsiye, İdgam-ı Kameriye'yi ayırt eder.
 • I Wısh I Wasn't So Busy!

  • İngilizce
  • 10. Sınıf
  • Modern Heroes and Heroines
  • Students will be able to recognize the phrases related to imaginary situations in a recorded text.
 • İdğam-ı Mütekâribeyn – İdğam-ı Mütecâniseyn

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • İhfa

  • Kur'an-ı Kerim (Seçmeli)
  • 11. Sınıf
  • Tecvit Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken, İhfa, Izhar, İklab, İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İdgam-ı Misleyn, İdgam-ı Mütecaniseyn, İdgam-ı Mütekaribeyn, İdgam-ı Şemsiye, İdgam-ı Kameriye'yi ayırt eder.
 • Medd-i Tabii, Medd-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl

  • Kur'an-ı Kerim
  • 6. Sınıf
  • Okunacak Sure ve Ayetler
  • Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur'an'ı okur.
 • Maide Suresi 1-15 Sayfalar

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • Yüzünden Okunacak Sureler ve Anlamları
  • Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyarak içeriğini ana hatları ile bilir.
 • Hüsn-i Hat - 4. Ünite

  • Hüsn-i Hat
  • Çoklu Sınıf
  • Yazıya Hazırlık: Hüsn-i Hat Malzemeleri
 • Hüsn-i Hat

  • Hüsn-i Hat
  • Çoklu Sınıf
  • Hüsn-i Hat Meşkleri
 • Hüsn-i Hat - 1. Ünite

  • Hüsn-i Hat
  • Çoklu Sınıf
  • Hüsn-i Hat Sanatının Tanımı ve Gelişimi
 • İzhar

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İhfa, izhar ve iklabla ilgili tecvid kurallarını açıklar.
 • İhfa ve İzhar

  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İhfa, izhar ve iklabla ilgili tecvid kurallarını açıklar.
 • İdğam-ı Bila Ğunne

  • Kur'an-ı Kerim
  • 8. Sınıf
  • Tecvid Bilgisi
  • Kur'an-ı Kerim'i okurken İdğam-ı meal ğunne, İdğam-ı bila ğunne, sakin mimin okunuşu, Ra'nın hükümlerini ayırt eder.
 • özet

  birinci ünite çalıma notları
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
 • I. Meşrutiyet'in İlanı ve Kanun-i Esasi

  Bu konu anlatımında, kanuniesasi, ilk osmanlı anayasası, osmanlıda anayasal düzene geçiş,mebusan ve ayan meclisleri ,I.Meşrutiyetin sonuçları açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti
  • I. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.
 • I. Meşrutiyet'in İlanı ve Kanun-i Esasi

  Bu konu anlatımında, Meşrutiyet’e giden yolda gerçekleşen süreç açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti
  • I. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.
 • Gelecek İçin Eğitim Programları ve Politikaları - Öğrencilerden Yenilikçi Fikirler

  TED ve SEBİT işbirliği ile 30 Nisan - 01 Mayıs 2011 tarihlerinde TED Ankara İncek Kampüsü'nde gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Forumu II : Eğitimde İnovasyon konulu forumu "Gelecek İçin Eğitim Programları ve Politikaları" başlıklı I. Oturum lise öğrencileri sunum videosu. MEB işbirliği ile düzenlenen yarışma sonucu seçilen 5 lise öğrencisi 90 saniyelik yenilikçi bir fikir sunmaktadır.
 • MEDD-İ ÂRIZ

  Medd-iarız konusunun ve bol örneklerin yer aldığı çalışma
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • Med ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • İDGAM-I MÜTECANİSEYN

  İdgam-ı mütecaniseyn konusu ve örnekleri yer aldığı çalışma
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • 3. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • İdgam ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • MEDD-İ MUNFASIL

  Medd-i munfasıl ile ilgili bilgi ve örneklerin yer aldığı çalışma.
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • Kur'an-ı Kerim'i Doğru ve Güzel Okuma: Tecvid
  • Med ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.
 • salat-ı ummiye

  salat-ı ummiye
  • Mesleki Uygulama
  • 12. Sınıf
  • Farklı Ortamlarda Din Hizmeti Uygulamaları ve Değerlendirmeleri
  • Seçtiği ayet, mevlit, ilahi ve kasideleri okur.
 • MEDD-İ MUTTASIL

  Medd-i muttasıl ile ilgili bilgi ve örnekleri içermektedir.
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • Kur'an-ı Kerim'i Doğru ve Güzel Okuma: Tecvid
  • Med ve çeşitleri ile ilgili kuralları açıklar.