"Küresel isınma" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Küresel Isınma

  Küresel ısınmaya neden olan etkiler ve çözümleri anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir.
 • Küresel Isınma

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Doğa ve Kimya
  • Çevre Kimyası
  • Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
 • Küresel Isınma Nedir?

  Bu etkinlikte, verilen metnin incelenmesi ve yorumlanması daha sonra da verilen soruların cevaplanması istenilmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

  Küresel ısınma ve küresel ısınmanın etkileri anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.
 • Söz Dağarcığımızı Zenginleştirelim - Küresel Isınma - Alıştırma

  Verilen sözcük öbeklerinin cümlelerdeki uygun boşluklara yerleştirilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Metni Anlama ve İnceleme - Küresel Isınma - Alıştırma

  ”Küresel Isınma Nedir?” adlı metinden çıkarılabilecek yargıları belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Küresel Isınmanın Sonuçlarını Açıklama

  “Güneş’ten gelen ışınlar, Dünya üzerinden yansıdıktan sonra, atmosferdeki karbon dioksit, metan ve su buharı gibi sera gazları tarafından tutulur. Dünya’nın ısınmasıyla sonuçlanan ve sera etkisi adı verilen bu süreç olmasaydı, Dünya’nın ortalama sıcaklığı, bugünkü değerinden 30 °C daha düşük olurdu. Bununla birlikte, sera gazlarının atmosferde çok fazla birikmesi küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınmaya bağlı olarak, verimsiz alanların verimli hâle gelmesi, küçük adaların varlığını sürdürmesi, küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkması, tüm bitki ve hayvan türlerinin aşırı buharlaşmaya uyum sağlaması; durumlarından hangileri ortaya çıkar?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Isınma Eğrileri

  Bu konu anlatımında, uygulanan ısının ve sıvı miktarının, sıvının kaynama noktasını etkilemediği ama kaynama süresini etkilediği deneysel olarak gösterilmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Çukur Aynada Oluşan Görüntünün Özellikleri

  Bu konu anlatımında, çukur aynada oluşan görüntünün özellikleri anlatılmaktadır. 
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktasını kullanarak özel ışınları çizer ve görüntünün özellikleri hakkında çıkarımlar yapar.
 • Tümsek Aynada Oluşan Görüntünün Özellikleri

  Bu konu anlatımında, tümsek aynada oluşan görüntünün özellikleri anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktasını kullanarak özel ışınları çizer ve görüntünün özellikleri hakkında çıkarımlar yapar.
 • Çukur aynada görüntü oluşumu

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından çukur aynada görüntü oluşu gerekli bağıntısı verilmektedir.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktasını kullanarak özel ışınları çizer ve görüntünün özellikleri hakkında çıkarımlar yapar.
 • Tümsek Aynalarda Özel Işınlar

  Bu interaktif etkinlikte, tümsek aynadaki özel ışınlar anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
 • Küresel Bağlantılar

  UTS - Küresel Bağlantılar
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
 • Çukur Aynalar

  Bu konu anlatımında, çukur aynaların temel özellikleri anlatılmaktadır. 
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
 • Tümsek Ayna

  Bu konu anlatımında, tümsek aynanın ne olduğu, özellikleri ve kullanım alanları anlatılmaktadır. 
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
 • Küresel Sorunlar III

  Bu videolu konu anlatımında dünyada yaşanan küresel sorunlar anlatılmaktadır.
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. sınıf
  • Küreselleşen Dünya
  • Küresel Sorunlar
  • Salgın Hastalıklar
  • Dünyada meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve çözüm arayışlarını fark eder.
 • Küresel Sorunlar II

  Bu videolu konu anlatımında dünyada yaşanan küresel sorunlar anlatılmaktadır.
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. sınıf
  • Küreselleşen Dünya
  • Küresel Sorunlar
  • Salgın Hastalıklar
  • Dünyada meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve çözüm arayışlarını fark eder.
 • Isınma ve Soğuma Eğrileri

  Bu konu anlatımında, ısınan ve soğuyan saf maddelerin sıcaklık- zaman grafikleri anlatılmaktadır.
 • Hal Değişimi: Isınma grafikleri

  Bu interaktif etkinlikte, farklı maddelere farklı miktarlarda ısı verilerek maddeler ısıtılmakta, bu sırada ısınma eğrileri (ısınma grefikleri) incelenebilmektedir. Ayrıca ısınma eğrilerinin okunması ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Küresel Aynalar - 1

  Küresel Aynalar - 1
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
 • Küresel Aynalar - 2

  Küresel Aynalar - 2
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
 • Küresel Sorunlar I

  Bu videolu konu anlatımında dünyada yaşanan küresel sorunlar anlatılmaktadır.
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. sınıf
  • Küreselleşen Dünya
  • Küresel Sorunlar
  • Salgın Hastalıklar
  • Dünyada meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve çözüm arayışlarını fark eder.
 • Küresel Çevre Sorunları

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğal Afetler
  • Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Isınma ve Soğuma Grafiği

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Maddenin Isı ile Etkileşimi
  • Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.
 • Küresel Grafitli Dökme Demir

  • Metal Ergitme
  • 11. Sınıf
  • Küresel Grafitli Dökme Demir
 • Antartika ve Küresel Toplum

  • Kütüphane
  • Türk Dili ve Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Belgeseller ve Röportajlar
 • Küresel Aynalarda Görüntü - 1

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
  • Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler

  Küresel ve bölgesel örkütler konusuna giriş yaparken kullanılacak kavram haritası...
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeleri Tanıyalım
  • Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri amaçları, işlevleri ve etki alanları açısından değerlendirir.
 • Küresel Isınmanın Dünyamıza Etkileri

  Bu konu anlatımında, küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için alınması gereken önlemler anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Küresel ve Bölgesel Örgütler
  • Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.
 • Lazer Işınları

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Küresel Aynalar Konusu Uygulama Testi

  240202KTT03
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
 • Bölgesel ve Küresel Örgütler - I

  Bu videolu konu anlatımında, bölgesel ve küresel örgütler ile bunların oluşturulma nedenleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.
 • Bölgesel ve Küresel Örgütler - III

  Bu videolu konu anlatımında, bölgesel ve küresel örgütler ile bunların oluşturulma nedenleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.
 • Küresel Aynalar Konusu Kavrama Testi

  240201KTT03
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Optik
  • Küresel Aynalar
 • Küresel ve bölgesel örgütler-giriş

  Konuya giriş için hazırlanmış ısındırma etkinliği
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeleri Tanıyalım
  • Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri amaçları, işlevleri ve etki alanları açısından değerlendirir.
 • Bölgesel ve Küresel Örgütler - II

  Bu videolu konu anlatımında, bölgesel ve küresel örgütler ile bunların oluşturulma nedenleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.
 • Elektron Dağılımı - 3 (Küresel Simetri)

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.
 • 2012 LYS3 - Doğal Kaynakların Küresel Etkileri

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğal Afetler
  • Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.