"Kalp" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kalp Tamamlama

  Bu oyunda kalbin içindeki boşlukların uygun büyüklükte kalplerle doldurulması istenmektedir.
  • Kırmızı
 • Kanın İnsan Vücudunda İzlediği Yollar

  Bu videolu konu anlatımında; kanın insan vücudunda izlediği yollar anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kan Doku ve Görevleri

  Bu videolu konu anlatımında; kan doku anlatılmakta, kan dokunun görevleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kanın Pıhtılaşması

  Bu videolu konu anlatımında; kanın pıhtılaşması anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Atardamar – Toplardamar – Kılcal Damar

  Bu videolu konu anlatımında; atardamar, toplardamar ve kılcal damarların özellikleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Damarların Karşılaştırılması

  Bu videolu konu anlatımında; atardamar, toplardamar ve kılcal damarlarlar kan basıncı, kan akış hızı ve toplam damar çapı özelliklerine göre karşılaştırılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Dolaşım Sistemi - Kalp Diseksiyonu

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Makecode ile Kalp Animasyonu

  Bu videoda öğrenciler makecode üzerinde ilk kodlarını yazar. Led matrixe adını yazar. Ekranda sayıları görüntüleyebilir. Bekleme kodunu öğrenir. Belli saniye aralıklarla kalp animasyonunu çalıştırır.
  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Kodlama
  • Blok Tabanlı Kodlama
 • Kalbin Çalışma Hızını Etkileyen Faktörler

  Bu videolu konu anlatımında; sinirler, hormonlar, kimyasallar, solunum gazları gibi kalbin çalışma hızını etkileyen faktörler anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2010 LYS - Dolaşım Sistemi

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2011 LYS - Dolaşım Sistemi

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Dolaşım Sistemi - Kapl

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2013 LYS - Dolaşım Sistemi

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2016 LYS - Kan Basıncı

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2012 LYS - Dolaşım Sistemi

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2011 YGS - Dolaşım Sistemi

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2010 LYS - Dolaşım Sistemi - Damarlar

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2017 LYS - Kalbin Yapısı

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2010 YGS - Organik Bileşikler

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • 2017 YGS - Dolaşım

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • M–N Sistemi

  Bu videolu konu anlatımında; kan grubu sistemlerinden M – N sistemi ve bu sisteme göre bireylerin genotip, antijen, antikor çeşitleri ve hangi durumlarda çökelmenin gerçekleştiği örneklendirilerek anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kan ile Vücut Hücreleri Arasında Madde Alışverişi

  Bu videolu konu anlatımında; kan ile vücut hücreleri arasında madde alışverişinin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Sindirime Yardımcı Organlar: Karaciğer

  Bu videolu konu anlatımında; sindirime yardımcı organlardan karaciğer anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kalbin Yapısı

  Bu videolu konu anlatımında; kalbin yapısı anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kan Plazması

  Bu videolu konu anlatımında; kan plazmasının içeriği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.
 • Rh Sistemi

  Bu videolu konu anlatımında; kan grubu sistemlerinden Rh sistemi ve bu sisteme göre bireylerin genotip, antijen, antikor çeşitleri ve hangi durumlarda çökelmenin gerçekleştiği örneklendirilerek anlatılmakta, kan uyuşmazlığı kavramı tanımlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.
 • Kalbin Çalışması

  Bu videolu konu anlatımında; sistol, diastol, nabız, büyük tansiyon ve küçük tansiyon gibi kavramlar açıklanmakta; kalbin çalışma mekanizması anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kan Grupları

  Bu konu anlatımında, insanların farklı kan gruplarına sahip olduğu ve bu farkın alyuvarlar üzerinde taşınan antijen denen özel proteinlerden kaynakladığı anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kan Uyuşmazlığı

  Bu videolu konu anlatımında; kan uyuşmazlığı anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Soluk Alıp Verme

  Bu videolu konu anlatımında; soluk alıp verme hızının bağlı olduğu etkenler ile soluk alma ve verme sırasında gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Kan Hücreleri

  Bu videolu konu anlatımında; alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.
 • AB0 Sistemi

  Bu videolu konu anlatımında; kan grubu sistemlerinden AB0 sistemi ve bu sisteme göre bireylerin genotip, antijen, antikor çeşitleri ve hangi durumlarda çökelmenin gerçekleştiği örneklendirilerek anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.
 • Kodu Game Lab - Kalp Toplama Oyunu - Skor Kazanma

  Bu videoda öğrenciler; Farklı zemin üzerinde nesne toplayarak puan kazanan oyunu tasarlarlar. Puan kazanma kodunun nasıl yazıldığını öğrenirler.Kod yazarken kodlayacağımız nesnenin her özelliğini belirtmemiz gerektiğini fark ederler.Klavye üzerinden nesneleri hareket ettirebilmek için yazılacak kodu öğrenirler.
  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Kodlama
  • Blok Tabanlı Kodlama
 • Kan Grupları

  Bu videolu konu anlatımında; AB ve Rh sistemlerine göre bireylerin kanında bulunan antijen ve antikor çeşitleri anlatılmakta; kan uyuşmazlığı açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.